Пошук
Пошук
Сторінки
Записи
 • UA
 • EN
 • EN
 • Уповноважені особи

  Відповідно до вимог чинного законодавства в НЕК “Укренерго” впроваджено інститут Уповноважених осіб, відповідальних за процес закупівель товарів, робіт і послуг в компанії.

  Правовий статус, загальні організаційні та процедурні засади діяльності уповноважених осіб, а також їх права, обов’язки та відповідальність визначені у Положенні про уповноважену особу (осіб) НЕК “Укренерго”.

  Уповноважені особи на засадах об’єктивності та неупередженості відповідають за організацію та проведення процедур закупівлі в компанії.

  До їх основних компетенції та обов’язків відносяться:

  – складання та затвердження річного плану закупівель;

  – вибір процедури та проведення закупівлі;

  – забезпечення рівних умов для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;

  – оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель;

  – представлення інтересів Компанії з питань закупівель під час контрольних заходів, розгляду скарг і судових справ тощо.

  Уповноважені особи, відповідальні за організацію та здійснення закупівель товарів, робіт і послуг в НЕК “Укренерго”

  Відокремлений підрозділ

  Уповноважена особа
  (ПІБ)

  телефон

  e-mail

  апарат управління НЕК «Укренерго»

  Ковальський Олександр Валентинович

  +380 (44) 249-1132

  kovalskyi.ov@ua.energy 

  апарат управління НЕК «Укренерго»

  Когтєв Степан Олександрович

  +380 (44) 238-3961

  kohtiev.so@ua.energy 

  апарат управління НЕК «Укренерго»

  Косий Олександр Володимирович

  +380 (44) 249-1947

  kosyi.ov@ua.energy 

  апарат управління НЕК «Укренерго»

  Міхаль Роман Віталійович

  +380 (44)249-1265

  mihal.rv@ua.energy 

  апарат управління НЕК «Укренерго»

  Музира Катерина Володимирівна

  +380 (44) 238-3409

  muzyra.kv@ua.energy 

  апарат управління НЕК «Укренерго»

  Тітарчук Сергій Андрійович

  +380 (44) 238-3954

  titarchuk.sa@ua.energy 

  Південно-Західна ЕС

  Бойко Наталія Валеріївна

  (0432) 63-40-40

  boyko.NV@ua.energy

  Дніпровcька ЕС

  Гаркуша Геннадій Миколайович

  +380 (61) 258-2587

  garkusha.GM@ua.energy

  Західна ЕС

  Даниляк Андрій Миколайович

  +380 (32) 256 3349, (75) 3349

  danyliak.am@ua.energy 

  Південна  ЕС

  Карадобра Олена Вікторівна

  +380 (48) 730 2035

  karadobra.ov@ua.energy 

  Північна ЕС

  Костиркін Сергій Михайлович

  +380 (57) 730-2059

  kostyrkin.sm@ua.energy

  Центральна ЕС

  Шульга Андрій Юрійович

  +380 (44) 238-3753

  shulga.ay@ua.energy