Пошук
Пошук
Сторінки
Записи
 • UA
 • EN
 • EN
 • Укренерго закликає НКРЕКП запобігти необґрунтованим відмовам ВДЕ виконувати диспетчерські команди з операційної безпеки

  Останнім часом робота ОЕС України характеризується наявністю значного профіциту електричної потужності, який виникає, крім іншого, через загальне зниження споживання електроенергії в Україні впродовж карантинних заходів. Суттєвим фактором, що викликає значне перевищення пропозиції електроенергії над її попитом також є значне зростання обсягів її виробництва на альтернативних джерелах (ВДЕ), оскільки графік їх виробництва залишається слабопрогнозованим, а загальна частка СЕС і ВЕС в добовому балансі виробництва електроенергії, як правило, перевищує 8%.  Вдень, під час високої сонячної активності, генерація цих станцій складає понад 3000 МВт і часто перевищує навантаження теплових та гідроелектростанцій.

  Порушення балансу між генерацією та споживанням електроенергії в енергосистемі призводить до порушення погоджених значень сальдо-перетоку потужності між ОЕС України та енергооб’єднанням країн СНД, Балтії та Грузії. В разі значних порушень планових значень сальдо-перетоку із енергосистемами суміжних країн, понад взаємопогоджені допустимі значення, українська енергосистема може бути передчасно (до повного завершення необхідної підготовки) відокремлена від енергооб’єднання країн СНД, Балтії та Грузії на ізольовану роботу. Це в умовах незбалансованого стану енергосистеми загрожує виникненням загально-системної аварії. Для уникнення цього НЕК «Укренерго» доводиться, при вичерпанні засобів балансування ОЕС України в межах діючого ринку електроенергії, застосовувати оперативні заходи для зниження генерації та уникнення порушення операційної безпеки енергосистеми.

  Таким чином, в умовах профіциту потужності в ОЕС України в обсягах, що перевищують величину наявних резервів потужності на розвантаження, НЕК «Укренерго», після акцепту в повному обсязі пропозицій учасників балансуючого ринку в межах діючих Правил ринку,  виконуються наступні дії:

  • за командою диспетчера енергоблоки ТЕС, ТЕЦ, що перебувають в роботі, розвантажуються нижче заявленого мінімуму навантаження – до технічного мінімуму блоку (з врахуванням необхідності уникнення порушення теплофікаційного режиму тепломережі);
  • віддаються команди на відключення від мережі блоків та корпусів на ТЕС і ТЕЦ, що належать різним виробникам – ліцензіатам з виробництва електроенергії, які повинні були працювати згідно графіка навантаження, сформованого за результатами торгів учасників ринку електричної енергії на всіх його сегментах;
  • після вичерпання можливості збалансувати енергосистему за рахунок зниження обсягів виробництва електроенергії на інших її джерелах, диспетчером НЕК «Укренерго» приймається рішення щодо обмеження потужності ВДЕ.

  Вказані дії НЕК «Укренерго» здійснює в межах здійснення Компанією функцій Оператора Системи Передачі (ОСП) відповідно до повноважень, передбачених Законом України Про ринок електричної енергії, Кодексом системи передачі та Правилами ринку. Забезпечення операційної безпеки є найвищим пріоритетом для ОСП та користувачів системи передачі/розподілу. Відповідно до ієрархічної структури управління ОЕС України, команда на об’єкти ВДЕ, що підключені до мереж операторів систем розподілу (ОСР), віддається диспетчером НЕК «Укренерго» через диспетчерів відповідних ОСР. При цьому, обмеження здійснюється максимально пропорційно по регіонам ОЕС України та виробникам електричної енергії.

  Однак, останнім часом мали місце ряд випадків порушення деякими виробниками електричної енергії з використанням альтернативних джерел своїх обов’язків в частині виконання команд, що віддаються диспетчером НЕК «Укренерго» для забезпечення операційної безпеки ОЕС України. Протягом 05.04.2020, 09.04.2020, 11.04.2020 і 12.04.2020, під час застосування диспетчером НЕК «Укренерго» оперативних заходів для зниження рівня генерації в енергосистемі, було допущено невиконання диспетчерських команд персоналом, що відповідає за оперативне управління наступних об’єктів ВДЕ:

  В Південно-Західному регіоні

  • ТОВ «ЕКО-ФОТУРЕ «СТАРА УШИЦЯ»;
  • ТОВ «ЕКОТЕХНІК-ВІНЬКІВЦІ»;
  • ТОВ «ПРАЙД-ЕНЕРДЖІ» СЕС Чорногузи;
  • ТОВ «Фенікс Енерджі»;
  • ТОВ «СОЛАР ЕНЕРДЖІ СОЛЮШЕНС» СЕС “СЛОБІДКА”;
  • ТОВ “ЕКО-ФОТУРЕ “ГРУШКА”;

  В Західному регіоні

  • ТзОВ «ТЕРНОВИЦЯ СОЛАР» (команду диспетчера виконали не в повному обсязі);
  • ТзОВ «ТЕРНОВИЦЯ СОЛАР ПЛЮС» (команду диспетчера виконали не в повному обсязі);
  • ТОВ “ЕНЕРГОПОСТАЧ-ПЛЮС”;
  • ТОВ “САНЛАЙТ ДЖЕНЕРЕЙШН”;
  • ТОВ “ЛАЙТФУЛ”;

  В Центральному регіоні

  • ТОВ “ГАНСЬКА СЕС”,
  • ТОВ «ІРШАНСЬКА СЕС» СЕС “ІРШАНСЬКА СЕС” 1-2 черга,
  • ТОВ “СОЛАР ВЕЙВ”, ТОВ “ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК МИРОЦЬКЕ”,
  • ТОВ “СОЛАР ЧОРНОБИЛЬ”,
  • ТОВ «ОЛІМП-ЕНЕРГО» СЕС -1″;

  В Південному регіоні

  • ТОВ “АТЛАС ЕНЕРДЖІ” СЕС Високопільська;
  • ТОВ “КОДИМА ЕНЕРДЖИ” “ФЕС Кодима”.

  НЕК «Укренерго» повідомляє, що невиконання команди диспетчера є грубим порушенням оперативно-диспетчерської дисципліни, і вимагає від усіх учасників паралельної роботи в складі ОЕС України суворого її дотримання. Зважаючи на те, що подібна практика може призвести до втрати керованості енергосистемою і спричинити виникнення складної системної аварії, звернулось до НКРЕКП щодо вжиття заходів до вищеназваних виробників електричної енергії, в тому числі застосування санкції у виді анулювання ліцензії НЕК «Укренерго» за недотримання вимоги щодо викононання команд та вказівок оператора системи передачі відповідно до кодексу системи передачі, правил ринку та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, що є порушенням підпункту 28 пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1467.

  Інформуємо всіх виробників електричної енергії, об’єкти яких здійснюють роботу в складі об’єднаної енергосистеми, зокрема виробників, що використовують альтернативні джерела енергії, що НЕК «Укренерго» буде вживати всіх необхідних заходів, спрямованих на забезпечення операційної безпеки ОЕС України. Ми вимагаємо безумовного виконання команд, які віддаються диспетчером в межах своїх повноважень для забезпечення безаварійної роботи енергосистеми.

  Повідомляємо, що відповідно до умов укладених договорів про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління оператор системи передачі має право відключити електрообладнання від системи передачі з метою запобігання порушенням режиму роботи об’єднаної енергетичної системи України або її окремих частин, забезпечення надійної та безпечної роботи об’єктів електроенергетики з виробництва, передачі і постачання електричної енергії.

  В разі отримання інформації про необґрунтовану відмову виконати команду диспетчера на розвантаження з метою запобігання виникненню аварії в енергосистемі, ця команда буде реалізована  шляхом вимкнення електроустановки користувача в точці приєднання до шин ПС, що належить НЕК «Укренерго» або відповідному ОСР. Включення в роботу даного приєднання буде виконуватись тільки з дозволу диспетчера НЕК «Укренерго».

  Поділитись:

  Вас може зацікавити