Пошук
Пошук
Сторінки
Записи
 • UA
 • EN
 • EN
 • Щодо закінчення терміну подачі документів для відбору кандидатур на посаду голови правління НЕК “Укренерго”

  НЕК «УКРЕНЕРГО» повідомляє про закінчення терміну подачі базового пакету документів 27 січня 2020 року о 18-00 на адресу компанії з добору персоналу  Amrop Ukraine (ТОВ Екзекьютів Серч Юкрейн), ukraine@amrop.ua (телефон для довідок: +380 44 585 2551).

  Згідно Статуту НЕК «УКРЕНЕРГО» та рішення Наглядової ради від 6 грудня 2019 року, 13 січня 2020 року було оголошено відбір кандидатур на посаду голови правління НЕК «УКРЕНЕРГО».

  Найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» (НЕК «УКРЕНЕРГО»).

  Місцезнаходження НЕК «УКРЕНЕРГО»: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 25.

   

  Основними напрямами діяльності НЕК «УКРЕНЕРГО» є виконання функцій оператора системи передачі та виконання функцій з управління та експлуатації основних ліній передачі електроенергії, зокрема:

  • Забезпечення безпеки постачання електроенергії шляхом підтримки рівноваги між попитом та пропозицією;
  • Вдосконалення та розвиток ринку електроенергії в Україні шляхом балансування ринку електроенергії та ринку допоміжних послуг, виконання ролі адміністратора комерційного обліку електроенергії та адміністратора розрахунків;
  • Розвиток системи передачі електроенергії за рахунок збільшення пропускної спроможності електромереж та просування гнучких рішень в енергетичній системі України;
  • Обслуговування та управління мережею високої напруги (220кВ і вище) та інвестиції в її інфраструктуру;
  • Забезпечення промислових споживачів, операторів системи розподілу, енерготрейдерів та виробників електроенергії недискримінаційним доступом до електромережі за справедливою вартістю;
  • Здійснення централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління ОЕС України та організація обміну інформації з операторами ринку, учасниками ринку, операторами систем передачі сусідніх країн, ENTSO-E та Енергетичним Співтовариством в обсягах та в порядку, що визначені правилами ринку, кодексом системи передачі, кодексом комерційного обліку та іншими нормативно-правовими актами;
  • Планування режимів роботи ОЕС України відповідно до правил ринку та кодексу системи передачі;
  • Забезпечення ефективного оперативно-технологічного обслуговування та ремонту магістральних та міждержавних електричних мереж, зменшення витрат матеріальних ресурсів та втрат електричної енергії в електромережах та роботи ринку допоміжних послуг, та придбання допоміжних послуг з метою дотримання стандартів операційної безпеки об’єднаної енергетичної системи України;
  • Участь у здійсненні оперативного моніторингу руху палива (вугілля, природного газу, топкового мазуту) на теплових електростанціях енергогенеруючих компаній та у вдосконаленні моделі прогнозного балансу електроенергії, палива та витрат генеруючих компаній ТЕС в міру здійснення ринкових перетворень;
  • Участь у розробці прогнозних балансів електроенергії, палива та витрат генеруючих компаній ТЕС (річних, квартальних та місячних), підготовка до затвердження, моніторинг виконання та підготовка висновків і пропозицій щодо їх оптимізації;
  • Розвиток та впровадження єдиної технічної політики з розвитку та впровадження телекомунікаційної мережі, каналів передачі даних, систем релейного захисту та протиаварійної автоматики, автоматизованих систем диспетчерського та технологічного управління, систем обліку та контролю показників якості електричної енергії;
  • Забезпечення паралельної роботи ОЕС України з енергосистемами інших держав та інтеграція ОЕС України до ENTSO-E.

   

  Основні завдання та обов’язки Голови правління НЕК «УКРЕНЕРГО»

  • Продовження стратегічного напрямку розвитку конкурентних переваг НЕК «УКРЕНЕРГО» для впровадження новітніх технологій в енергетиці (розумна енергосистема, реагування на попит, V2G тощо).
  • Загальне управління організацією та її діяльністю, впровадження прозорої моделі управління.
  • Ведення та мотивування підлеглих для збільшення залучення працівників до розвитку високоефективної управлінської команди.
  • Керування організацією з чисельністю персоналу понад 8000 працівників в умовах глибоких трансформаційних змін.
  • Просування організації до місцевої, регіональної, національної та міжнародної спільноти з заохочувальною комунікацією, відповідальністю та наполегливістю.
  • Координація транскордонних проектів та інтересів, формування консенсусу та підтримка відносин.
  • Контроль за ходом розвитку організації, включаючи оцінку виконання та фінансових результатів.
  • Представництво інтересів компанії у державних органах влади та у відносинах з регулятором.
  • Керівництво процесом приєднання до ENTSO-E

  Особи, які бажають взяти участь у відборі (претенденти), мають надати базовий пакет документів компанії з підбору персоналу  Amrop Ukraine (ТОВ Екзекьютів Серч Юкрейн), надіславши їх на адресу електронної пошти ukraine@amrop.ua до 18:00 за київським часом 27 січня 2020 року (телефон для довідок: +380 44 585 2551), а саме:

  Заяву на участь у відборі на ім’я голови Комітету з питань призначень та винагород Наглядової ради НЕК «УКРЕНЕРГО» Олів’є Апперта (Olivier Appert).  Заява має містити ПІБ претендента – повністю, адресу реєстрації,  контактний номер телефону, адресу електронної пошти (шаблон додається) та наступні документи:

  • Біографічну довідку або резюме (українською або/та англійською мовами);
  • Декларацію (шаблон додається) про відсутність конфлікту інтересів з НЕК «УКРЕНЕРГО» (українською та англійською мовами);
  • Згоду (шаблон додається) на обробку персональних даних (українською та англійською мовами).

  Перелік документів (складений у довільній формі), які вимагаються для етапу проходження співбесіди з Наглядовою радою (перелік документів зазначений нижче), із зазначенням статусу їх готовності та запланованої дати направлення (з 28 січня по 14 лютого 2020 року) на електронну пошту ukraine@amrop.ua.

  Претенденти, що пройдуть до наступного етапу конкурсу, будуть проходити співбесіду з членами Наглядової ради НЕК «УКРЕНЕРГО». Такі претенденти мають надіслати на адресу електронної пошти ukraine@amrop.ua до 10:00 за київським часом 14 лютого 2020 року (до початку проведення співбесіди) такі документи українською або англійською мовою:

  • копію документа, що посвідчує особу;
  • копію трудової книжки особи (за наявності трудової книжки) або іншого документа, що засвідчує досвід роботи (за відсутності трудової книжки, особа може подати копії рекомендаційних листів з місця роботи із зазначенням термінів роботи або звіт про зібрані рекомендації);
  • копію документа(ів) про вищу освіту;
  • копії документів про отримання додаткової освіти, знань, які є бажаними або необхідними для виконання особою її посадових обов’язків із урахуванням основних напрямів діяльності та стратегії НЕК «УКРЕНЕРГО» (за наявності);
  • копію довідки компетентного органу країни постійного місця проживання фізичної особи про відсутність судимості;
  • копію рекомендацій та інші документи на його/її розсуд.

  Претендент несе відповідальність за достовірність поданих документів та інформації.

  Претендент має бути готовим до проходження інтерв’ю із Наглядовою радою також англійською мовою

  Сайт НЕК «УКРЕНЕРГО» для ознайомлення із фінансовою та статистичною звітністю.

   

  Претендент на посаду Голови правління повинен відповідати таким вимогам:

  • мати вищу освіту (менеджмент або економіка) та бізнес-освіту в поєднанні з глибоким розумінням технічних питань або технічну освіту у поєднанні з набутим досвідом керування, лідерськими навичками в організаціях значного масштабу;
  • мати досвід роботи на керівних посадах вищої ланки в організаціях/установах або міністерствах чи відомствах під час проектів трансформації, викликаних ринковими змінами, такими як лібералізація ринку тощо, та ведення транскордонних операцій;
  • мати досвід застосування різних інструментів управління проектами та гнучких підходів, які можуть бути застосованими з розумінням складності та ступеню можливих ризиків проектів в НЕК «УКРЕНЕРГО»;
  • успішний досвід стосунків з власником та регулятором, побудованих на довірі та прозорості, роботи з міжнародними інвесторами, установами, успішного розвитку відносин як в державній, так і недержавній сферах на місцевому та міжнародному рівнях буде розглядатись як перевага;
  • мати глибоке розуміння та визнання принципів та цінностей корпоративного управління;
  • мати досвід роботи на українському або східноєвропейському ринках в перехідний період;
  • мати бездоганну ділову репутацію, дотримуватися високих етичних стандартів та бути чесним і прозорим;
  • не мати судимості та бути здатним обіймати посаду.
  Поділитись:

  Вас може зацікавити