Пошук
Пошук
Сторінки
Записи
 • UA
 • EN
 • EN
 • Щодо присвоєння EIC-кодів суб’єктам нового ринку

  19 квітня 2018 року вступив в дію Кодекс комерційного обліку електричної енергії (надалі – ККО), затверджений Постановою НКРЕКП №311 від 14.03.2018. В рамках повноважень щодо надання роз’яснень положень ККО (підпункт 3 пункту 1.2 глави 1 розділу ІІ) повідомляємо наступне.

  Пунктами 5.1 та 5.2 глави 5 розділу ХІІІ ККО передбачена процедура початкового присвоєння ЕІС-кодів учасникам нового ринку електричної енергії.

  Так, до 19 травня 2018 року суб’єкти господарювання, які провадять діяльність у сфері енергетики за видами діяльності «передача електричної енергії місцевими (локальними) електромережами» (оператори систем розподілу) та «виробництво електричної енергії» (представники одиниць генерації) мають отримати персональні ЕІС-коди Х-типу.

  Надалі, в місячний термін з дня отримання персональних ЕІС-кодів Х-типу, суб’єкти господарювання, які провадять діяльність у сфері енергетики за видом «виробництво електричної енергії» (представники одиниць генерації) мають отримати ЕІС-коди W-типу для власних об’єктів генерації – електростанцій, окремих енергоблоків потужністю від 75 МВт (тип D згідно визначень пункту 2.1 глави 2 розділу ІІІ Кодексу системи розподілу)  та ЕІС-коди Z-типу для пов’язаних з ними точками комерційного обліку.

  Отримані ЕІС-коди Z-типу мають бути передані Адміністратору Комерційного Обліку.

  Присвоєння всіх ЕІС-кодів виконується Місцевим офісом видачі, роль якого наразі виконує  ПрАТ «НЕК «Укренерго», за зверненням суб’єктів господарювання.

  При зверненні за ЕІС-кодами до Місцевого органу видачі необхідно врахувати наступні вимоги до змісту полів кодів.

  Тип коду Поле Вимоги до змісту поля
  Х Party Name

  (об’єкт ідентифікації)

  Транслітерація латиницею повної назви підприємства, заголовними та рядковими буквами (до 70 символів)
  Х Display Name

  (коротка назва)

  Транслітерація латиницею короткої назви підприємства, заголовними буквами (до 16 символів)
  Х Vat Code

  (код ПДВ)

  «UA» + ІПН підприємства
  Х Postal Code

  (поштовий індекс)

  Поштовий індекс юридичної адреси підприємства
  Х Function

  (функціональна роль)

  «Grid Operator» – оператори систем розподілу

  «Producer» – представники одиниць генерації

  W Resource Object Name

  (об’єкт ідентифікації)

  Електростанція – транслітерація латиницею, заголовними та рядковими буквами унікальної назви станції + повна назва типу станції англійською.

  Енергоблок – транслітерація латиницею повної назви станції + «_Unit» + номер енергоблоку

  Турбогенератор в складі енергоблоку (у разі наявності більше одного турбогенератора на блок) – транслітерація латиницею повної назви енергоблоку + «_Тurbine» + номер турбогенератора (до 70 символів)

  W Display Name

  (коротка назва)

  Електростанція – транслітерація латиницею заголовними буквами скороченої унікальної назви станції + скорочена назва типу станції англійською.

  Енергоблок – транслітерація латиницею скороченої назви станції + «_UN» + номер енергоблоку

  Турбогенератор в складі енергоблоку (у разі наявності більше одного турбогенератора на блок) – транслітерація латиницею скороченої енергоблоку + «_ТB» + номер турбогенератора (до 16 символів)

  W Eic Parent

  (батківський код)

  Енергоблок – EIC-код W-типу електростанції

  Турбогенератор – EIC-код W-типу енергоблоку

  W Eic Responsible

  (відповідальна сторона)

  EIC-код Х-типу суб’єкту господарювання – власника
  W Postal Code

  (поштовий код)

  Поштовий індекс фізичної адреси розміщення об’єкту
  W Function

  (функціональна роль)

  «Production Plant» – електростанція;

  «Production Unit» – енергоблок, турбогенератор

  Х, W Ідентифікатор міжнародного коду 1 – міжнародний код
  Z Point Name

  (об’єкт ідентифікації)

  Повна назва енергоблоку/турбогенератора (до 70 символів)
  Z Display Name

  (коротка назва)

  Скорочена назва енергоблоку/турбогенератора (до 16 символів)
  Z Eic Parent

  (батківський код)

  EIC-код W-типу енергоблоку/турбогенератора
  Z Eic Responsible

  (відповідальна сторона)

  EIC-код Х-типу суб’єкту господарювання – власника
  Z Function

  (функціональна роль)

  Accounting Point
  Z Ідентифікатор міжнародного коду 0 – локальний код

  При написанні повної та скороченої назви типу станцій слід користуватись наступними визначеннями:

  Тип станції Тип станції англійською – повна назва Тип станції англійською – скорочена назва
  АЕС Nuclear Power Plant NPP
  ТЕС Thermal Power Plant ТPP
  ТЕЦ Combined Heat and Power Plant CHPP
  ГЕС Hydropower Plant HPP
  ГАЕС Pumped Storage Hydropower Plant PSHPP
  Сонячна Photovoltaic Solar Power Plant PVSPP
  Вітрова Wind Power Plant WPP
  Біомасса Biomass-fired Power Plant BPP

  У разі, якщо суб’єкт господарювання вже отримав EIC-коди, але зміст їх полей не відповідає зазначеним вище правилам, необхідно звернутись до Місцевого органу видачі з запитом щодо внесення коригуючих змін.

  Одночасно повідомляємо, що для виконання вимог пункту 5.3 глави 5 розділу ХІІІ ККО щодо присвоєння ЕІС-кодів точкам комерційного обліку споживачів, яке необхідно виконати до 19 жовтня 2018 року, Адміністратором Комерційного обліку розробляється окрема уніфікована процедура, яка буде опублікована пізніше.

  Поділитись:

  Вас може зацікавити