Пошук
Пошук
Сторінки
Записи
 • UA
 • EN
 • EN
 • Розпочинається активна фаза реформи корпоративного управління Укренерго

  12 вересня Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик підписав новий Статут Укренерго.

  Новий Статут – реальний початок реформи корпоративного управління компанії, перший етап якої передбачає створення в Укренерго незалежної Наглядової ради з повним спектром повноважень, низка яких до цього перебували у компетенції Міністерства.

  Зокрема, Наглядова рада:

  – погоджує проекти стратегічних планів розвитку підприємства, річні фінансові плани Укренерго;

  – призначає/звільняє директора Укренерго;

  – встановлює показники ефективності директора з урахуванням цілей діяльності компанії;

  – дає оцінку результатам діяльності директора;

  – проводить внутрішній аудит діяльності компанії;

  – формує антикорупційну політику та політику корпоративно-соціальної відповідальності;

  – обирає зовнішнього незалежного аудитора тощо.

  Наглядова рада Укренерго буде складатися з семи членів, чотири з яких повинні відповідати критеріям незалежності. Члени Наглядової ради обиратимуться через відкриті конкурси за визначеними вимогами, основними серед яких є найвищий експертний рівень у відповідних напрямах (енергетика, фінанси, стратегічне планування тощо).

  Термін повноважень членів Наглядової ради становитиме три роки, що гарантує стабільність та прогнозованість реалізації стратегічних планів розвитку підприємства незалежно від зміни керівництва компанії чи міністерства.

  Персональний склад Наглядової ради затверджується Міненерговугілля за результатами рішення про призначення у ній представників держави та конкурсного відбору незалежних членів органу.

  Такий крок, перш за все, знизить політичну залежність та можливості для зовнішнього тиску на державне підприємство.

  Крім того, створення Наглядової ради дозволить значно спростити та прискорити реалізацію основних завдань компанії, визначених у її стратегії, завдяки оперативному прийняттю рішень та зниженню бюрократизованості. Новий установчий документ Укренерго, зокрема, скасовує низку обов’язкових раніше формальних погоджень з МЕВ кадрових призначень на підприємстві, затвердження організаційної структури тощо. До того ж, колегіальна форма управління дозволяє уникнути корупційні ризики при прийнятті стратегічно важливих рішень. Професійний рівень членів нового органу управління приятиме підвищенню ефективності реалізації проектів та виконання бізнес-процесів.

  Після формування Наглядової ради Укренерго стане підприємством, управління яким здійснюватиметься за загальноприйнятими міжнародними принципами Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР)* та вимогам Третього енергетичного пакету ЄС.

   «Це був тривалий і складний шлях. Попереду – затвердження Положення про наглядову раду, проведення конкурсів з відбору кандидатів до неї. Сподіваємось, цей процес буде максимально швидким, і Укренерго отримає Наглядову раду вже до кінця року. Крім того, ми очікуємо, що Міністерство визначиться з політикою державної власності для оптимізації витрат та підвищення ефективності діяльності Компанії», – зазначив В.Ковальчук, коментуючи подію. 

  Довідково

  Нагадаємо, формування незалежних наглядових рад у найбільших державних компаніях є обов’язковим згідно із Законом України №1405 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об’єктами державної та комунальної власності”,  ухваленим Верховною Радою 02.06.2016 р.

  В основі Закону покладені принципи міжнародної Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та вимоги Третього енергетичного пакету ЄС.

  ОЕСР спільно із Світовим банком, Міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними інституціями ініціювала у 1998 р. глобальну програму по створенню універсальних стандартів та норм корпоративного управління, націлену на істотне поліпшення національних систем корпоративного управління. У травні 1999 р. Рада ОЕСР прийняла Загальні Принципи корпоративного управління, під якими поставили свої підписи члени урядів усіх країн – членів ОЕСР.

  Принципи мають еволюційний характер і повинні переглядатися у світлі суттєвих змін обставин. Щоб зберегти конкурентоспроможність у середовищі, що змінюється, корпорації повинні оновлювати та коригувати свою практику корпоративного управління відповідно до нових вимог і можливостей.

  Ключові принципи корпоративного управління ОЕСР:

  • Система корпоративного управління повинна захищати права акціонерів.
  • Система корпоративного управління повинна забезпечувати однакове ставлення до акціонерів, включаючи дрібних та іноземних акціонерів.
  • Система корпоративного управління мас визнавати передбачені законом права зацікавлених осіб та заохочувати активне співробітництво між компанією та зацікавленими особами в створенні добробуту, робочих місць та забезпеченні фінансової стабільності підприємства.
  • Система корпоративного управління має забезпечувати своєчасне й точне розкриття інформації з усіх найважливіших питань, що стосуються підприємства,, включаючи його фінансовий стан, продуктивність, власність та управління.
  • Система корпоративного управління має забезпечувати стратегічне керівництво компанією, ефективний нагляд за діяльністю виконавчих директорів з боку Ради, а також звітність цієї Ради перед компанією та акціонерами.
  Поділитись:

  Вас може зацікавити