Пошук
Пошук
Сторінки
Записи
 • UA
 • EN
 • EN
 • Роз’яснення Укренерго щодо оперативних команд при необхідності застосування обмеження об’єктів ВДЕ (ОНОВЛЕНО)

  У відповідності до отриманих роз’яснень від НКРЕКП надаємо оновлені роз’яснення щодо оперативних команд при необхідності застосування обмеження об’єктів ВДЕ.

  В межах здійснення диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, згідно з положеннями абзацу 3 пункту 5 статті 68 розділу XIV закону України «Про ринок електричної енергії» та затвердженими Постановою НКРЕКП від 30.12.2020 №2818 змінами до Правил ринку, оператор системи передачі має право надавати команди на зменшення навантаження виробникам, які здійснюють виробництво електричної енергії на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії, яким встановлено «зелений» тариф.

  З огляду на це, для забезпечення безпечного, надійного та ефективного обміну оперативними командами між оператором системи передачі, операторами систем розподілу та відповідними об’єктами генерації надаємо роз’яснення.

  Оперативні команди на обмеження об’єктів ВДЕ віддаються виключно після використання всіх наявних пропозицій на балансуючому ринку та ринку допоміжних послуг.

  При необхідності застосування обмеження об’єктів ВДЕ черговий диспетчер НЕК «Укренерго» віддає команди в Системі керування обмеженнями ВДЕ (СКО) на зменшення навантаження за переліком, який формується автоматично, на основі поданих пропозицій (заявок) постачальників послуг із зменшення навантаження ВДЕ з підтримкою (ППВДЕ) на зменшення їх навантаження. Команда віддається в кВт на зменшення навантаження від поточного відпуску.

  З огляду на вимогу п. 4.2.4 розділу IV Правил ринку, ВДЕ з підтримкою, що є ППВДЕ, зобов’язані подавати ОСП пропозиції (заявки) на надання послуги із зменшення навантаження в обсягах, що відповідають добовому графіку відпуску електричної енергії, а в протилежному випадку — зобов’язані брати участь у балансуючому ринку. При активації диспетчером НЕК «Укренерго» послуги із зменшення навантаження ВДЕ з підтримкою, що є ППВДЕ, одиниця відпуску ВДЕ має зменшити свій фактичний відпуск на величину отриманої команди, що відповідає поданій пропозиції (заявці). За умови наявності зареєстрованої еталонної одиниці відпуску при виконанні оперативної команди на зменшення навантаження ЕОВ повинна залишитись в роботі без обмеження потужності.

  При цьому диспетчерам РДЦ та ОСР (за наявності підключення до СКО) слід контролювати статус підтвердження активованих пропозицій. У разі відсутності об’єкта ВДЕ, який отримав команду, онлайн або відсутності зміни статусу на «підтверджено» (впродовж 1 хв.) необхідно після запиту у диспетчера НЕК «Укренерго» довести таку команду до ОСР/об’єкта резервним способом зв’язку (по телефонному зв’язку).

  При вичерпанні всіх наявних поданих пропозицій (заявок) постачальників послуг із зменшення навантаження ВДЕ з підтримкою (ППВДЕ) та подальшій необхідності застосування обмеження об’єктів ВДЕ з метою балансування ОЕС України, диспетчер НЕК «Укренерго» віддає команди для забезпечення меж операційної безпеки (по ОБ) на об’єкти ВДЕ типів B, C, D, які не отримали команду в рамках надання послуги із зменшення навантаження ВДЕ з підтримкою, що є ППВДЕ. При цьому команда віддається на обмеження фактичного відпуску об’єкту генерації до величини у відсотках (%) від встановленої потужності (інверторної).

  При цьому диспетчерам РДЦ та ОСР (за наявності підключення до СКО) слід контролювати статус підтвердження від об’єктів ВДЕ, що підключені до СКО. У разі відсутності об’єкта ВДЕ, який отримав команду онлайн, або відсутності зміни статусу на підтверджено (впродовж 1 хв.), необхідно після запиту у диспетчера НЕК «Укренерго» довести таку команду до ОСР/об’єкта резервним способом зв’язку (по телефонному зв’язку). Також довести таку команду резервним засобом зв’язку (по телефонному зв’язку) необхідно до ОСР/об’єкта, які не підключені до СКО (відсутні в переліку об’єктів на які відправлені команди).

  Відповідно до п.6.3 розділу VII Кодексу системи передачі, у разі застосування заходів з неповного навантаження, розвантаження або відключення електроустановок об’єктів електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії, вони мають проводитись на недискримінаційній пропорційній основі, якщо інше не обумовлюється конкретними режимними обставинами. Таким чином, оперативна команда для забезпечення меж операційної безпеки (по ОБ) на об’єкти ВДЕ типів B, C, D може надійти в будь-яку пору доби. Так, отримання об’єктом СЕС в нічний період (при відсутності сонячної інсоляції) команди по ОБ на обмеження величини фактичного відпуску у відсотках від встановленої потужності означає, що при зростанні сонячної інсоляції об’єкту СЕС необхідно не перевищувати фактичний відпуск заданого обмеження.

  Може виникати ситуація, в якій об’єкт ВДЕ попередньо отримав команду на обмеження генерації по ОБ (оскільки не подав пропозицію (заявку) або його пропозиція (заявка) на час віддачі команди на обмеження по ОБ дорівнювала нулю), та в подальшому отримує команду на активацію послуги із зменшення навантаження ВДЕ з підтримкою, що є ППВДЕ (оскільки має можливість скоригувати свою пропозицію (заявку) за 50 хв. до початку розрахункового періоду та подати відмінну від нуля пропозицію). В такому випадку команда по ОБ деактивується і починає діяти команда в рамках надання послуги із зменшення навантаження. У разі, якщо з якоїсь причини одночасно надійшли команди двох типів, пріоритет надається команді на активацію послуги із зменшення навантаження ВДЕ з підтримкою.

  При цьому наголошуємо та закликаємо ППВДЕ до підвищення якості подання пропозицій (заявок) для надання послуги із зменшення навантаження ВДЕ з підтримкою. Так як, в ситуаціях коли для балансування ОЕС України буде недостатньо використання всіх наявних пропозицій (заявок) в рамках надання послуг із зменшення навантаження ВДЕ з підтримкою, НЕК «Укренерго» буде змушене для забезпечення меж операційної безпеки застосовувати команди по ОБ та додатково обмежувати тих ППВДЕ які некоректно подали свої пропозиції (заявки).

  ЗВЕРТАЄМО УВАГУ ППВДЕ:

  Диспетчерський журнал- це інструмент для подачі звітів за розрахунковий період.

  Моніторинг даних телеметрії (Рфакт на момент отримання команди) необхідно здійснювати технічними засобами встановленими безпосередньо на обладнанні об’єкта ВДЕ.

  Виробник має можливість використовувати Диспетчерський журнал в СКО для перевірки/уточнення даних Рфакт на момент отримання команди перед подачею звітів за розрахунковий період.

  При формуванні Диспетчерського журналу СКО враховується значення телеметрії з мітками часу, що було отримано на шлюз обміну технологічної інформації НЕК «УКРЕНЕРГО». Воно і фігурує у Диспетчерському журналі СКО.

  При подальшій необхідності застосування обмеження об’єктів ВДЕ з метою балансування ОЕС України, диспетчер НЕК “Укренерго”, після вичерпання всіх наявних поданих пропозицій (заявок) постачальників послуг із зменшення навантаження ВДЕ з підтримкою (ППВДЕ) та застосування розвантаження для забезпечення меж операційної безпеки (по ОБ) на об’єктах ВДЕ типів B, C, D, які не отримали команду в рамках надання послуги, віддає команди на розвантаження об’єктів ППВДЕ, що мають фактичний відпуск, з урахуванням відпуску ЕОВ.

  Поділитись:

  Вас може зацікавити

  Робота енергосистеми 20 січня 2022 року

  За оперативними даними, споживання електроенергії за 20 січня 2022 року у порівнянні з попередньою добою 19 січня виросло на 0,9% (до 506,6 млн кВт∙год). Середньодобова температура повітря підвищилась з -3,8 […]

  Терміни завантаження скоригованих даних комерційного обліку (версія 1) за другу декаду січня подовжено

  Адміністратор комерційного обліку інформує операторів систем щодо подовження терміну подачі даних комерційного обліку за версією 1 за другу декаду січня 2022 року до 16:00 23 січня 2022 року.