Підпорядкування:


Адреса:

Технічні характеристики:


Напруга:


Потужність:

Інформація по режимному дню:


Номінальна потужність, Sном:

МВА

Максимально допустима потужність підстанції, Pмакс:

МВт

(відповідно до коефіцієнтів, отриманих в результаті дослідження обладнання)


Об'єкт мережі при відключенні якого розраховується, Pмакс:


Електричне навантаження в режимний день, Pреж. день 17:00:

МВт

Резерв дозволеної потужності споживачів, Pрез. дозв. пот.:

МВт

Аналіз резервів дозволеної потужності при приєднанні виробників електроенергії:

Забезпечення можливості приєднання:
Клас напруги Опис
750 кВ
330 (400) кВ
220 кВ
110 (150) кВ
напруги 35 кВ
*Примітка:

При цьому повідомляємо, що вказані вище обсяги необхідної реконструкції є приблизними та повинні бути уточнені під час виконання проектування та за результатами перевірки існуючого обладнання.

Також звертаємо Вашу увагу, що згідно з п.11.4 «Норм технологічного проектування енергетичних систем і електричних мереж 35 кВ і вище», допустимість приєднання електростанцій негарантованої потужності (ВЕС, СЕС та ін.) по одній лінії визначається за результатами техніко-економічного обґрунтування з прямим розрахунком надійності схеми приєднання.

Інформація по об’єктах ВДЕ , що працюють та/або заплановано побудувати в зоні дії ПС станом на 31.12.2017
(по договорах, де стороною є ДП "НЕК "Укренерго" станом на 31.03.2018)
Об’єкт електроенергетики
(Місце розташування)
Точка приєднання
Вид джерела енергії Встановлена потужність,
МВт
Прогнозована дата та потужність введення в експлуатацію наступної черги (при наявності)
Струми короткого замикання (І к.з.):
Шини I(3), кА Шини I(1), кА Шини I(1,1), кА
-