Пошук
Пошук
Сторінки
Записи
 • UA
 • EN
 • EN
 • Порядок реєстрації еталонної одиниці відпуску

  Дата оприлюднення на офіційному сайті НЕК “Укренерго”: 09 серпня 2021 року

  Порядок розгляду заяв ВДЕ на реєстрацію еталонної одиниці відпуску (ЕОВ)

  Зазначена інструкція по вибору та організації еталонної одиниці відпуску розроблена з урахуванням рекомендацій, наданих в роз’ясненнях НКРЕКП, є тимчасовим порядком та застосовується на період до прийняття відповідних змін до Правил ринку, Кодексу системи передачі, Кодексу комерційного обліку.

  У разі, якщо ЕОВ, дані про яких внесені до реєстру ППВДЕ, не відповідають критеріям, встановленим цим Порядком, ППВДЕ повинні протягом двох місяців з моменту оприлюднення даного Порядку на офіційному сайті НЕК «УКРЕНЕРГО» привести такі ЕОВ у відповідність до вимог даного Порядку.

  Реєстрація ЕОВ здійснюється в два етапи:

  1. Визначення та погодження з ОСП електроустановки в складі одиниці відпуску, що буде використана в якості ЕОВ.
  2. Підтвердження виробником з ВДЕ відповідності ЕОВ вимогам встановлених критеріїв.

   

  Для визначення та погодження з ОСП електроустановки в складі одиниці відпуску, що буде використана в якості ЕОВ з метою використання еталонного методу розрахунку, виробник з ВДЕ повинен:

  1. Визначити величину одиничної номінальної потужності ЕОВ. Електроустановка ЕОВ визначається Виробником в складі одиниці відпуску, враховуючи наступні критерії:

     1.1. ЕОВ для СЕС організовується на стрінговому інверторі (у випадку використання центральних інверторів на інверторній станції) або на інверторі, що входить до інверторної станції, який має мінімально можливу номінальну потужність або, виходячи з технічної характеристики об’єкту, інверторі який має мінімально можливу номінальну потужність, виходячи з технічної характеристики об’єкту.

     1.2. ЕОВ для ВЕС організовується на вітровій турбіні (групі турбін), яка має мінімальну номінальну потужність.

     1.3. ЕОВ має бути обладнана засобами телевимірювань із забезпеченням передачі даних до шлюзу обміну технологічною інформацією ОСП з метою можливості врахування графіку (фактичного виробітку) ЕОВ при розрахунку не відпущеної електроенергії внаслідок надання послуги зі зменшення навантаження.

     1.4. Для СЕС форма кривої графіку виробництва (відпуску) ЕОВ повинна відповідати формі кривої графіку виробництва (відпуску) всієї одиниці відпуску (W). З метою підтвердження відповідності форм графіків виробництва (відпуску) ППВДЕ повинен надати до ОСП (при наявності такої інформації) ретроспективні дані комерційного обліку та телевимірів потужності відпуску електроенергії всією одиницею відпуску та електроустановкою, що планується для використання в якості ЕОВ, за період не менше ніж 3 дні, у яких не надавалася команда диспетчера на зменшення навантаження. При відсутності інформації щодо форми графіку виробництва (відпуску) електроустановкою, що буде використана у якості ЕОВ, ППВДЕ повинен надати дану інформацію впродовж 2 тижнів після створення ЕОВ з метою підтвердження зазначених характеристик. У разі суттєвої невідповідності форм графіків виробництва (відпуску) ЕОВ та всієї одиниці відпуску (W) ОСП має право виключити зазначену електроустановку з реєстру ЕОВ та припинити використання еталонного методу розрахунку з переведенням на розрахунковий метод.

     1.5. У випадку організації, резервна ЕОВ за всіма технічними параметрами повинна бути ідентичною основній ЕОВ. У разі, якщо інвертор (інверторна станція), який (яка) має мінімальну найменшу одиничну номінальну потужність об’єкту генерації, не має ідентичного за всіма технічними параметрами інвертора (інверторної станції) для улаштування резервної ЕОВ, то за погодженням з ОСП дозволяється організувати улаштування ЕОВ та резервної ЕОВ на ідентичних за всіма технічними параметрами інверторах (інверторних станціях), потужність яких більша, ніж найменша потужність існуючих інверторів (інверторних станцій) на об’єкті генерації з найменш можливою однаковою потужністю.

     1.6. Передбачити, що улаштування основної та резервної ЕОВ на інверторах (інверторних станціях) з різною потужністю забороняється.

   

  У разі неможливості швидкого виконання критеріїв по вибору ЕОВ (наприклад, необхідність звернення за погодженням технічних змін до виробника обладнання, внесення змін до технічного проекту об’єкту, встановлення нових додаткових одиниць обладнання та ін.) ОСП має право індивідуального розгляду звернення ППВДЕ для прийняття рішення щодо тимчасового застосування інших технічних критеріїв при виборі ЕОВ. ППВДЕ має право звернутись до ОСП щодо тимчасового застосування інших технічних критеріїв  при виборі ЕОВ. ОСП протягом не більше 20 робочих днів розглядає звернення ППВДЕ та, встановлює строк застосування такого тимчасового рішення, протягом якого ППВДЕ повинен привести критерії ЕОВ у відповідність до чинних вимог.

   

  2. Погодити з ОСП обрану електроустановку ЕОВ. Направити в ОСП офіційний лист про наміри організації ЕОВ з відповідним пакетом документів шляхом подання даних одним зі способів:

  • електронною поштою singlewindow@ua.energy;
  • поштовий зв’язок на офіційну адресу НЕК «Укренерго».

   

  Пакет документів повинен мати інформацію:

  • Назва суб’єкта господарювання.
  • Назва станції та її тип.
  • EIC-код типу Х.
  • EIC-код типу W.
  • Встановлена потужність станції.
  • Назва, типи, моделі, характеристики та кількість інверторів (для СЕС), типи та кількість турбін (для ВЕС).
  • Потужність запланованої основної ЕОВ, резервної ЕОВ (у випадку її організації).
  • Для СЕС фактичний графік відпуску одиниці відпуску ВДЕ та ЕОВ за не менше ніж три дні, у яких не надавалася команда диспетчера на зменшення навантаження (у разі наявності даних. У разі їх відсутності – надати інформацію впродовж 2 тижнів після створення ЕОВ з метою підтвердження зазначених характеристик).
  • Електричну схему одиниці відпуску.
  • Контактну особу, для вирішення питань пов’язаних з ЕОВ, телефон та ел.адреса.

   

  3. ОСП впродовж 5 робочих днів з моменту подачі повного пакету документів (відповідно до п.2) проводить розгляд та надає відповідь щодо вибору електроустановки для організації ЕОВ. При отриманні листа з аргументованим відхиленням заяви ППВДЕ повинен запропонувати інше технічне рішення.

  У разі позитивного рішення виробник ВДЕ має можливість впровадження подальших заходів щодо улаштування ЕОВ для погодженої електроустановки.

  У разі наявності зауважень ОСП відхиляє заяву та надає відповідь з переліком аргументованих зауважень. Після усунення зауважень, зазначених у відповіді ОСП, ППВДЕ повторно подає заяву, яку ОСП має розглянути протягом 5 робочих днів та погодити  вибір електроустановки для організації ЕОВ.

  У випадку неможливості усунення недоліків ППВДЕ може звернутись до ОСП щодо тимчасового застосування інших технічних критеріїв при виборі ЕОВ.

  4. Для підтвердження виробником з ВДЕ відповідності ЕОВ вимогам встановлених критеріїв ППВДЕ повинен:

     4.1. Погодити точку комерційного обліку ЕОВ з оператором мережі, до якого приєднана одиниця відпуску ВДЕ з підтримкою. Організація комерційного обліку на ЕОВ повинна відповідати вимогам ККО та ПУЕ.

     4.2. Організувати передачу телеметрії ЕОВ до СКО по існуючим каналам зв’язку. Вимоги до параметрів обміну технологічною інформацією для ЕОВ визначені в Інструкції, розміщеній на сайті ОСП та ідентичні вимогам для організації телеметрії на одиницях відпуску.

     4.3. Виробник ВДЕ направляє до ОСП офіційний лист (для ВДЕ, що приєднуються до договору про надання послуги із зменшення навантаження – заяву-приєднання, для існуючих ППВДЕ – зміни вихідних даних, зазначених у заяві-приєднанні) разом з інформацією про виконані заходи з організації ЕОВ.

   

  5. ОСП впродовж 5 робочих днів проводить розгляд поданих даних, перевіряє організацію та внесення необхідних даних в реєстри комерційного обліку, перевіряє наявність телеметрії, вносить необхідні зміни в СКО. При виявленні зауважень ППВДЕ повинен виконати всі вимоги щодо організації ЕОВ.

  За результатами розгляду ОСП надсилає виробнику ВДЕ повідомлення:

  • при виявленні зауважень – перелік вимог щодо організації ЕОВ, що потребують приведення у відповідність чинним нормам;
  • у разі відсутності зауважень – про внесення даних ЕОВ до реєстру ППВДЕ та дату початку застосування даною одиницею відпуску еталонного методу розрахунку обсягу невідпущеної електроенергії.

   

  6. ОСП здійснює контроль та моніторинг застосування ЕОВ. ОСП має право перевірки реалізації проектних рішень по вибору ЕОВ шляхом здійснення перевірки на об’єкті. У разі виявлення порушень в організації та застосуванні ЕОВ ОСП має право вимагати усунення таких порушень від ППВДЕ в узгоджений сторонами термін, проте не менше 5 робочих днів, а у випадку не усунення ППВДЕ виявлених порушень – виключити електроустановку з реєстру ЕОВ та відмовити у використанні еталонного методу розрахунку до прийняття ОСП рішення про реєстрацію ЕОВ відповідно до цього Порядку за повторним звернення ППВДЕ.

  Завантажити Порядок у форматі PDF

  Учасникам ринку