Пошук
Пошук
Сторінки
Записи
 • UA
 • EN
 • EN
 • Дані, що публікуються відповідно до вимог Закону України “Про ринок електричної енергії”

  Пункт Інформація, що має бути оприлюднена Періодичність Доступ до інформації
  Відповідно до ч. 3 ст. 19 Закону України “Про ринок електричної енергії Звіт з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей для покриття прогнозованого попиту на електричну енергію та забезпечення необхідного резерву (звіт з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей) з урахуванням вимог безпеки постачання. Постійно Інформація розміщена за посиланням.
  Відповідно до ч. 20 ст. 21 Закону України “Про ринок електричної енергії” Інформація про умови приєднання до системи передачі, а також інформацію про елементи своїх систем з прив’язкою до географічних даних згідно з вимогами кодексу системи передачі. Постійно Інформація розміщена за посиланням, а також тут та тут.
  Відповідно до останнього абзацу ч. 5 ст. 33 Закону України “Про ринок електричної енергії” Тарифи на послуги з передачі електричної енергії та на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) Постійно Інформація розміщена за посиланням, а також – за посиланням.
  Відповідно до другого абзаца ч. 11 ст. 38 та ч.1 розділу XVII Прикінцеві та перехідні положення Закону України “Про ринок електричної енергії” Величина доступної пропускної спроможності для всіх напрямків згідно з методикою, що розробляється оператором системи передачі відповідно до досвіду (практики) ENTSO-E та затверджується Регулятором після консультацій з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства на постійній основі Інформація розміщена за посиланням.
  Відповідно до ч.1 розділу XVII Прикінцеві та перехідні положення Закону України “Про ринок електричної енергії” 1) дані щодо спроможності мережі, доступу до мережі та використання мережі, враховуючи інформацію про наявність обмежень пропускної спроможності, методи управління обмеженнями та плани щодо їх усунення у подальшому;
  2) дані щодо пропускної спроможності міждержавних перетинів та функціонування енергосистеми, зокрема:
  а) інформацію про довгострокові перспективи розвитку інфраструктури системи передачі та вплив такого розвитку на пропускну спроможність міждержавних перетинів – щороку;
  б) прогноз вільної пропускної спроможності міждержавних перетинів на ринку електричної енергії на наступний тиждень, враховуючи всю наявну відповідну інформацію, – щотижня;
  в) інформацію про розподілену пропускну спроможність міждержавних перетинів на кожний розрахунковий період та відповідні умови використання пропускної спроможності з метою визначення обсягів вільної пропускної спроможності;
  г) інформацію про розподілену пропускну спроможність міждержавних перетинів після кожного розподілу та її ціну;
  ґ) інформацію про усю використану пропускну спроможність міждержавних перетинів для кожного розрахункового періоду – невідкладно після отримання повідомлень про її використання;
  д) реальний опис дій щодо обмеження пропускної спроможності міждержавних перетинів, прийнятих оператором системи передачі з метою вирішення проблемних питань під час експлуатації мережі та/або системи;
  е) інформацію про планові та фактичні відключення на міждержавних лініях;
  є) позапланові та/або аварійні відключення енергоблоків, встановлена потужність яких перевищує 100 МВт;
  3) дані щодо узагальненого прогнозного та фактичного попиту, доступності та фактичного використання генеруючих потужностей та електроустановок споживання, здатних до регулювання, доступності та використання мережі та перетинів, балансуючої електричної енергії та резервів потужності;
  4) процедури управління обмеженнями та розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів, які застосовуються оператором системи передачі.
  Інформація має бути доступна на ринку електричної енергії до укладання відповідних договорів

  Інформація розміщена за посиланням. Стан блоків ТЕС та АЕС – за посиланням.

  Результати аукціонів з доступу до міждержавних перетинів – за посиланням.

  Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 52 Закону України “Про ринок електричної енергії” Реєстр учасників ринку   Інформація розміщена за посиланням.
  Відповідно ч. 5 ст. 69 Закону України “Про ринок електричної енергії” Вимоги до постачальників допоміжних послуг, у тому числі вимоги до електроенергетичного обладнання, необхідні для забезпечення належного надання відповідних допоміжних послуг, визначаються оператором системи передачі на основі кодексу системи передачі, правил ринку та інших нормативно-правових актів та нормативних документів.   Інформація розміщена за посиланням.
  Відповідно ч. 8 ст. 69 Закону України “Про ринок електричної енергії” Оператор системи передачі відповідно до кодексу системи передачі та інших нормативно-технічних документів визначає необхідні обсяги допоміжних послуг на певний період.   Інформація розміщена за посиланням
    Частка технологічних витрат електричної енергії на її передачу електричними мережами від надходження електричної енергії в магістральні та міждержавні електричні мережі ОЕС України. Щомісяця

  2020 р.

  2021 р.

  Відповідно до Підпункту 1 Пункту 1 Статті 40 Вимоги до безпеки, технічної експлуатації та планування режимів роботи міждержавних перетинів. Така інформація має включати загальний алгоритм розрахунку загальної пропускної спроможності та запасу надійності відповідно до електричних та фізичних показників мережі. Такий алгоритм розрахунку підлягає затвердженню Регулятором.   Інформація розміщена за посиланням
  Відповідно до ч. 4 ст. 29 Інформація та умови проведення конкурсів на будівництво генеруючої потужності та на виконання заходів з управління попитом оприлюднюються на офіційному веб-сайті оператора системи передачі   Інформація розміщена за посиланням
  Відповідно до Підпункту 4 Пункту 1 Статті 40 Інформацію про узагальнені комерційні та фактичні перетоки електроенергії з описом дій з метою вирішення системних та мережевих проблем, планову та фактичну інформацію щодо відключень – якомога ближче до реального часу   Інформація розміщена за посиланням
  Відповідно до ч.9 ст. 33   Інформацію про Програму заходів з недопущення конфлікту інтересів при наданні послуг з передачі електричної енергії, здійсненні диспетчерського (оперативно-технологічного) управління режимами роботи ОЕС України, виконанні функцій адміністратора розрахунків та адміністратора комерційного обліку та звіти про виконання Програми заходів  Щоквартально Інформація розміщена за посиланням
  Відповідно до ч.4 ст.43  Звіт про фактичне використання доходів від управління обмеженнями та розподілу пропускної спроможності Щорічно Інформація розміщена за посиланням

  Учасникам ринку