Пошук
Пошук
Сторінки
Записи
 • UA
 • EN
 • EN
 • Відповідно до Правил ринку

   

  Пункт Інформація, що має бути оприлюднена Періодичність Доступ до інформації
  П.1.9.6 Правил ринку Інформація, що стосується роботи ОЕС України, відповідно до Порядку збору та передачі даних щодо функціонування ринку електричної енергії для оприлюднення на платформі прозорості ENTSO-E, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 19 червня 2018 року № 459 (далі – Порядок збору та передачі даних, Постанова № 459). На постійній основі Інформація розміщена за посиланням.
  п.1.7.2 Правил ринку Повідомлення про набуття учасниками ринку статусу «Переддефолтний» У разі настання такого випадку Інформація розміщена за посиланням.
  п.2, п.1.7.5 Правил ринку Протягом періоду існування статусу «Дефолтний» АР опубліковує повідомлення про набуття статусу «Дефолтний» учасниками ринку у разі настання такого випадку Інформація розміщена за посиланням.
  п.1.8.3 Правил ринку Перелік уповноважених банків, визначених Кабінетом Міністрів України, для проведення всіх фінансових розрахунків учасників ринку з ОСП (у якості АР), передбачених цими Правилами та Законом на постійній основі Інформація розміщена за посиланням.
  п.1.12.2 Правил ринку Відповідні протоколи обміну даними для забезпечення зв’язку учасників ринку з програмним забезпеченням управління ринком на постійній основі Інформація розміщена за посиланням.
  п.1.9.7 Правил ринку Актуальна редакція Правил ринку з усіма змінами та доповненнями, затвердженими Регулятором на постійній основі Інформація розміщена за посиланням.
  п.1.13.3 Правил ринку Подані пропозиції учасниками ринку та власні пропозиції, а також пропозиції учасникам ринку та іншим заінтересованим особам надати свої зауваження та пропозиції до запропонованих змін протягом визначеного строку, але не більше тридцяти календарних днів з дня оприлюднення не більше ніж через 14 днів після подання пропозицій учасників ринку Інформація розміщена за посиланням.
  п.3.2.1 Правил ринку Форма заяви про приєднання до відповідних договорів про надання ДП на постійній основі Інформація розміщена за посиланням.
  п.3.9.3 Правил ринку ОСП для забезпечення проведення аукціонів на ДП здійснює: Визначення вимог до резерву для всіх розрахункових періодів для кожного типу резерву для всіх торгових днів упродовж наступного року/кварталу/місяця окремо по торгових зонах. не пізніше 20 жовтня для річного аукціону на ДП; Інформація розміщена за посиланням.
  Вимоги до резерву для тижневого/добового аукціону на ДП публікуються в день проведення відповідного аукціону. не пізніше 25 числа останнього місяця кварталу для аукціону на ДП на наступний квартал;
    не пізніше 26 числа місяця для аукціону на ДП на наступний місяць.
  п.3.10.17 Правил ринку Дати та деталі проведення аукціонів на ДП, що відрізняються від дат, зазначених у графіку проведення аукціонів на ДП. Обґрунтування таких змін оприлюднюються на офіційному веб-сайті ОСП. за графіком, наведеним у п.7.13 Правил ринку Інформація розміщена за посиланням.
  п.3.14.3 Правил ринку Пропозиції резервів, подані до переходу на резервну процедуру проведення аукціонів на ДП, вважаються недійсними і мають бути подані повторно відповідно до умов, передбачених цією резервною процедурою, а саме: 1) для річного, місячних, квартальних та тижневих аукціонів на ДП резервною процедурою є проведення цих аукціонів у паперовому вигляді. ОСП після оприлюднення повідомлення про перехід на резервну процедуру оприлюднює на власному офіційному веб-сайті інформацію щодо місця, дати та часу проведення відповідного аукціону на ДП, а також усі умови, за яких він буде проведений; 2) для добового аукціону на ДП резервною процедурою є зміна засобів подачі пропозицій. Пропозиції подаються на електронну пошту ОСП. ОСП (після оприлюднення повідомлення про перехід на резервну процедуру) оприлюднює вичерпну інформацію щодо строків та умов проведення відповідного добового аукціону на ДП.   Інформація розміщена за посиланням.
  п.4.2.1 Правил ринку Заява щодо приєднання до договору про надання послуг з балансування для надання послуг з балансування учасникам ринку (типова форма якого наведена в додатку 7 до Правил ринку, та включення до Реєстру ППБ). на постійній основі Інформація розміщена за посиланням.
  п.4.3.1 Правил ринку Статистика та інформація щодо результатів балансуючого ринку та відповідних диспетчерських команд   Інформація розміщена за посиланням.
  п.3.4.4 Правил ринку Граничні ціни закупівлі ДП з РПЧ, РВЧ та РЗ відповідно до алгоритму, визначеного в цих Правилах   Інформація розміщена за посиланням.
  п.3.10.3 Правил ринку У випадку перенесення дати проведення річного та/або квартального, та/або місячного, та/або тижневого аукціону ОСП повинен забезпечити оприлюднення інформації щодо оновлених дат проведення відповідного аукціону з дотриманням мінімальних граничних строків, встановлених для оприлюднення деталей аукціону та обґрунтування таких змін.   Інформація на 2019 рік розміщена за посиланням, на 2020 – за посиланням.
  Обґрунтування змін дат проведення річного та/або квартального, та/або місячного, та/або тижневого аукціону має бути оприлюднене на офіційному вебсайті ОСП та в аукціонній платформі одночасно з перенесенням дати проведення відповідного аукціону.
  п.3.10.2 Правил ринку Перед кожним аукціоном на ДП ОСП оприлюднює на своєму офіційному вебсайті деталі аукціону на ДП, що містять інформацію про: перед кожним аукціоном Інформація на 2019 рік розміщена за посиланням, на 2020 – за посиланням.
  1) торгову зону, по якій проводяться торги;
  2) дату та місце проведення аукціону на ДП та оприлюднення результатів (у випадку застосування резервної процедури);
  3) період закупівлі;
  4) час відкриття та закриття воріт проведення аукціону на ДП;
  5) продукти, що будуть придбаватися на аукціоні на ДП;
  6) обсяги ДП, що закуповуються на аукціоні на ДП;
  7) ціну, сформовану за затвердженою Регулятором методикою, на випадок, якщо обсяг запропонованої ДП виявиться меншим ніж потреба ОСП у цій ДП або якщо ДП надається ПДП, частка яких на ринку цих послуг або окремої частини ОЕС України з наявними системними обмеженнями перевищує встановлену Регулятором;
  8) форму подачі заявок;
  9) адресу/електронну адресу, на яку подаються заявки (у випадку застосування резервної процедури);
  10) граничний термін для оскарження результатів аукціону на ДП;
  11) контактні дані (прізвище, ім’я, по батькові, номери телефонів, електронні адреси) працівників ОСП, які відповідальні за організацію та проведення аукціонів, контактну інформацію та графік роботи служби підтримки аукціонної платформи.
  п.3.9.4 Правил ринку Інструкція користувача по роботі з аукціонною платформою на допоміжні послуги (далі – Інструкція користувача), що має на меті допомогти у користуванні аукціонною платформою. Вимоги до Інструкції користувача визначаються цим розділом. на постійній основі Інформація  розміщена за посиланням.
  п.3.9.6 Правил ринку Інструкція користувача складається окремо за кожною роллю. У тих випадках, коли учасник ринку електричної енергії виконує декілька ролей, він повинен керуватись відповідними Інструкціями користувача по кожній ролі окремо. Інструкції користувачів за ролями та всі зміни та оновлення опублікувані на офіційному вебсайті ОСП. на постійній основі Інформація  розміщена за посиланням.
  п.3.10.1 Правил ринку Проведення аукціонів на ДП включає такі етапи: 1) ОСП оприлюднює на власному офіційному вебсайті графік проведення аукціонів на ДП; 2) ОСП проводить розрахунок ціни, сформованої за затвердженою Регулятором методикою, якщо обсяг запропонованої ДП є меншим ніж потреба ОСП у цій ДП або якщо ДП надається ПДП, частка яких на ринку цих послуг або окремої частини ОЕС України з наявними системними обмеженнями перевищує встановлену Регулятором на наступний календарний рік, та оприлюднює результати розрахунку на власному офіційному вебсайті; 3) ОСП оприлюднює на власному офіційному вебсайті деталі аукціону на ДП та розраховану граничну ціну; 4) відкриття воріт аукціону на ДП; 5) подання пропозицій відповідно до деталей аукціону на ДП; 6) закриття воріт аукціону на ДП; 7) визначення результатів аукціону на ДП; 8) повідомлення ПДП про результати аукціону на ДП через аукціонну платформу на ДП; 9) оскарження результатів аукціону на ДП.   Інформація  розміщена за посиланням.
  п.3.10.4 Правил ринку Час закриття воріт річного/квартального/місячного/тижневого/ добового аукціонів на ДП вказується у графіку/деталях проведення аукціонів на ДП. Якщо час закриття воріт відрізняється від часу, вказаного у графіку проведення аукціонів на ДП, то це вказується в деталях відповідного аукціону, які публікуються на офіційному вебсайті ОСП. після проведення аукціону Інформація на 2019 рік розміщена за посиланням, на 2020 – за посиланням.
  п.3.10.12 Правил ринку ОСП з метою інформування учасників ринку до 25 жовтня року, що передує року постачання ДП, оприлюднює на власному офіційному вебсайті графік проведення аукціонів на ДП, у якому зазначаються дати проведення та деталі аукціонів на ДП на наступний календарний рік. У разі виникнення дефіциту на ДП ОСП повинен оприлюднити зазначену інформацію на власному офіційному вебсайті. Графік проведення аукціонів на ДП формується з урахуванням інформації, зазначеної у плані покриття потреб у ДП щороку до 25 жовтня Інформація  розміщена за посиланням.
  п.3.14.2 Правил ринку Повідомлення про перехід на резервну процедуру проведення аукціону на ДП повинно містити інформацію про дату та час оприлюднення деталей аукціону на ДП або (якщо така інформація відома) відповідні деталі аукціону на ДП.   Інформація на 2019 рік розміщена за посиланням, на 2020 – за посиланням.
  пункт 10.6 Правил ринку Під час проведення аукціонів на ДП ОСП оприлюднює на власному офіційному вебсайті розраховану граничну ціну.   Інформація  розміщена за посиланням.
  п.4.4.2 Правил ринку Прогноз електроспоживання по областях регулювання (торговим зонам) для кожного розрахункового періоду наступного торгового дня за дві години до закриття воріт РДН та має оновлюватися кожні 12 годин Інформація  розміщена за посиланням.
  п. 4.19.3 ОСП щомісяця оприлюднює на власному офіційному вебсайті звіт, який містить детальну інформацію про всі пропозиції на балансуючу електричну енергію, що акцептовані з поміткою, з обґрунтуванням причин акцептування такої пропозиції з поміткою. Щомісяця Інформація  розміщена за посиланням.
  п.7.9.3 Правил ринку ОСП збирає і публікує щонайменше наведені нижче дані (за їх наявності): за їх наявності  
  1) інформацію про навантаження системи на кожний розрахунковий період, які публікуються постфактум; Інформація  розміщена за посиланням.
  2) прогноз навантаження системи за кожний розрахунковий період, який публікується принаймні за 2 години до закриття воріт РДН та оновлюється після цього кожні 8 годин на постійній основі; Інформація  розміщена за посиланням.
  3) сумарні прогнози споживання в системі на тиждень, місяць і рік наперед, які публікуються завчасно;  
  4) інформацію, що стосується недоступності інфраструктури передачі, яка публікується не пізніше ніж через годину після зміни статусу доступності; Інформація  розміщена за посиланням.
  5) інформацію, що стосується заходів з управління перевантаженнями, якщо такі є;  
  6) прогноз загального обсягу виробництва за розрахунковий період;  
  7) інформацію, пов’язану з недоступністю генеруючих одиниць; Інформація  розміщена за посиланням.
  8) фактичне виробництво електричної енергії за розрахунковий період (за наявністю даних); Інформація  розміщена за посиланням.
  9) прогноз установок ВДЕ (які не не продають електричну енергію гарантованому покупцю). Такі прогнози повинні бути у відкритому доступі для кожного розрахункового періоду торгового дня на 20:00 за день, що передує торговому дню, і мають оновлюватися кожні 4 години на постійній основі для інших розрахункових періодів торгового дня; Інформація  розміщена за посиланням.
  10) обсяг резервів (за типом резерву), наданих ОСП ППБ за розрахунковий період; Інформація  розміщена за посиланням.
  11) середню ціну резерву, сплачену АР за кожен тип резерву і за розрахунковий період; Інформація  розміщена за посиланням.
  12) прийняті сумарні пропозиції балансуючої енергії за напрямком і за розрахунковим періодом; Інформація  розміщена за посиланням.
  13) обсяг активованої балансуючої енергії на завантаження/розвантаження (у МВт) за розрахунковий період; Інформація  розміщена за посиланням.
  14) граничні ціни розрахунку, що виплачуються АР для активованої балансуючої енергії на завантаження/розвантаження; Інформація  розміщена за посиланням.
  15) ціни врегулювання небалансу електричної енергії за розрахунковий період; Інформація  розміщена за посиланням.
  16) сумарний небаланс за розрахунковий період; Інформація  розміщена за посиланням.
  17) щоденну загальну кількість кредиту/дебету від/до всіх учасників ринку для балансуючої енергії та небалансу електричної енергії.  

   

   

   

   

  Учасникам ринку