Пошук
Пошук
Сторінки
Записи
 • UA
 • EN
 • EN
 • Відповідно до Кодексу системи передачі

  Пункт Інформація, що має бути оприлюднена Періодичність Доступ до інформації
  КСП
  п.1.9.
  1. Загальні положення
  ІІ. Планування розвитку системи передачі
  Проект Звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей розробляється та оприлюднюється до 01 листопада кожного року. до 1 листопада кожного року Інформація розміщена за посиланням.
  КСП
  п.5.5.
  5. Вимоги до змісту Плану та етапів його розроблення
  ІІ.Планування розвитку системи передачі
  Проект Плану розвитку системи передачі на наступні 10 років розробляється та оприлюднюється ОСП на власному веб-сайті до 15 березня року, що передує року початку планового періоду.  до 15 березня року, що передує року початку планового періоду Інформація розміщена за посиланням.
  КСП
  п.4.2
  4. Адміністрування цього Кодексу
  І. Загальні положення
  Проекти змін до цього Кодексу та його додатків   Інформація щодо КСП розміщена за посиланням, проєкти змін – за посиланням.
  КСП
  п.4.3
  4. Адміністрування цього Кодексу
  І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  Моніторинг законодавчих та нормативно-правових актів, які встановлюють нові або змінюють існуючі положення, що регулюються цим Кодексом, та відповідні зміни і доповнення до цього Кодексу.

  Моніторинг чинних нормативно-технічних документів, які забезпечують виконання вимог цього Кодексу

  на постійній основі Інформація розміщена за посиланням, а також – за посиланням.
  КСП
  п.5.5
  5. Розгляд скарг та врегулювання спорів
  І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  Процедура ОСП щодо розгляду звернень/скарг/претензій Користувачів та форму подання звернення/скарги/претензії, які враховують вимоги цього Кодексу та інших нормативно-правових актів Регулятора   Інформація розміщена за посиланням.
  КСП
  п.5.6
  5. Прогнозування споживання та виробництва електричної енергії
  VI. ОПЕРАТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ
  Форми, обсяги та терміни подання інформації, що стосується оперативного прогнозування для кожної категорії Користувача з урахуванням вимог Правил ринку   Інформація розміщена за посиланням.
  КСП
  п.5.6
  5. Порядок укладення договорів про надання послуг з передачі електричної енергії
  XI. Надання послуг з передачі електричної енергії та з диспетчерського(оперативно-технічного) управлиння
  Тариф на послуги з передачі електричної енергії у триденний термін після його затвердження Регулятором Інформація розміщена за посиланням. Структура – за посиланням.
  КСП
  п.6.5
  6. Порядок укладення договорів про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління XI. Надання послуг з передачі електричної енергії та з диспетчерського(оперативно-технічного) управління
  Тариф на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління у триденний термін після затвердження Регулятором Інформація розміщена за посиланням. Структура – за посиланням.

  КСП

  Розділ XI, глава 2, пункт 2.9.

  ОСП щороку надає Регулятору та публікує на власному веб-сайті звіт за результатами проведення моніторингу якості електричної енергії в системі передачі за попередній рік

  Звіт з моніторингу якості електричної енергії в системі передачі НЕК «Укренерго» за попередній рік

  Щороку до 01 березня Інформація розміщена за посиланням.

   

  Учасникам ринку