Пошук
Пошук
Сторінки
Записи
 • UA
 • EN
 • EN
 • Структура Кодексу системи передачі

  Кодекс системи передачі

   

  І. Загальні положення

  1. Визначення основних термінів та понять
  2. Застосування вимог цього Кодексу
  3. Порядок звільнення від виконання вимог цього Кодексу
  4. Адміністрування цього Кодексу
  5. Розгляд скарг та врегулювання спорів

   

  ІІ. Планування розвитку системи передачі

  1. Загальні положення
  2. Методологічні засади виконання оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей
  3. Вимоги до змісту Звіту та етапів його підготовки
  4. Методологічні засади планування розвитку системи передачі
  5. Вимоги до змісту Плану та етапів його розроблення
  6. Збір даних та формування інформаційної бази для оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей та планування розвитку системи передачі
  7. Постійні дані, які надаються Користувачами ОСП
  8. Дані, які надаються Користувачами на періодичній основі

   

  ІІІ. Умови та порядок приєднання до системи передачі, технічні вимоги до електроустановок об’єктів електроенергетики

  1. Загальні умови щодо приєднання електроустановок до системи передачі
  2. Технічні вимоги до енергогенеруючих об’єктів, які приєднуються до системи передачі або впливають на режими роботи системи передачі
  3. Технічні вимоги до електроустановок об’єктів розподілу/енергоспоживання, які приєднуються до системи передачі або впливають на режими роботи системи передачі
  4. Технічні вимоги до систем постійного струму високої напруги, які приєднані до системи передачі або впливають на режими роботи системи передачі
  5. Підтвердження відповідності електроустановок об’єктів електроенергетики, які приєднуються до системи передачі або обладнання яких впливає на режими роботи…
  6. Порядок організації приєднання до системи передачі
  7. Перелік та порядок надання ОСП інформації, необхідної для приєднання
  8. Умови, за яких власникам об’єктів електроенергетики може бути припинено дозвіл на підключення їх електроустановок до системи передачі

  IV. Експлуатація системи передачі та електроустановок користувачів системи передачі

  1. Організація технічних і технологічних систем експлуатації та управління цими системами
  2. Принципи організації експлуатації
  3. Організація вимірювання параметрів роботи обладнання системи передачі та електроустановок, приєднаних до неї
  4. Організація контролю та нагляду за експлуатацією
  5. Організація виконання вимог нормативно-технічних документів, їх обліку та контролю
  6. Організація розслідувань та обліку технологічних порушень
  7. Права, обов’язки і відповідальність ОСП та Користувачів щодо технічної експлуатації електроустановок об’єктів електроенергетики
  8. Системні випробування та організація їх проведення
  9. Права та обов’язки учасників системних випробувань
  10. Організаційно-технічні та кваліфікаційні вимоги до органів з оцінки відповідності

   

  V. Операційна безпека системи

  1. Загальні положення
  2. Режими системи передачі
  3. Коригувальні дії
  4. Типи коригувальних дій
  5. Підготовка, застосування та координація коригувальних дій
  6. Межі операційної безпеки
  7. План забезпечення безпеки для захисту критичної інфраструктури
  8. Регулювання частоти та активної потужності
  9. Регулювання напруги та реактивної потужності
  10. Контроль струмів короткого замикання
  11. Контроль потокорозподілу
  12. Аналіз аварійних ситуацій
  13. Захист системи передачі

   

  VI. Оперативне планування роботи системи передачі

  1. Оперативне планування
  2. Порядок планування зміни стану обладнання системи передачі та Користувачів
  3. Порядок координації виведення з роботи обладнання
  4. Порядок введення в роботу обладнання
  5. Прогнозування споживання та виробництва електричної енергії
  6. Аналіз операційної безпеки енергосистеми
  7. Визначення пропускної спроможності міждержавних перетинів

   

  VII. Диспетчерське (оперативно-технологічне) управління ОЕС України

  1. Загальні принципи організації диспетчерського (оперативно-технологічного) управління
  2. Технологічна схема диспетчерського управління
  3. Функції диспетчерського управління в режимі реального часу, розподіл та порядок управління обладнанням за формами оперативної підпорядкованості
  4. Порядок взаємодії оперативного персоналу суб’єктів ОЕС України
  5. Положення щодо диспетчерського управління та механізмів балансування енергосистеми в реальному часі
  6. Диспетчеризація генеруючих потужностей та використання міждержавних перетинів ОСП

   

  VIII. Робота системи передачі в аварійних режимах та у режимі відновлення

  1. Аварійні режими роботи системи передачі та порядок їх оголошення
  2. План захисту енергосистеми
  3. Захист енергосистеми в разі відхилення частоти
  4. Захист енергосистеми в разі відхилення напруги
  5. Захист енергосистеми шляхом регулювання споживання електричної енергії
  6. Захист енергосистеми у разі порушення синхронного режиму роботи окремих частин ОЕС України та/або електростанцій
  7. Відновлення режиму роботи енергосистеми у процесі ліквідації аварійних режимів
  8. Відновлення режиму роботи енергосистеми після режиму системної аварії

   

  IX. Надання/використання допоміжних послуг оператору/оператором системи передачі

  1. Загальні положення
  2. Вимоги до моніторингу надання ДП

   

  X. Інформаційно-технологічна система управління та обмін інформацією

  1. Загальні принципи та вимоги до побудови інформаційно-технологічної системи управління
  2. Загальні вимоги щодо формування телекомунікаційних мереж технологічного зв’язку
  3. Вимоги до інтегрованої системи оперативно-диспетчерського управління та систем зв’язку з боку системи управління
  4. Відповідальність за функціонування системи інформаційно-технологічного управління
  5. Основні вимоги до організації систем збору і передачі інформації для диспетчерських пунктів ОСП
  6. Організація обміну інформацією
  7. Зв’язок під час роботи в реальному часі
  8. Вимоги до єдиної системи точного часу в ОЕС України
  9. Порядок оброблення та зберігання даних
  10. Конфіденційність даних та поводження з конфіденційною інформацією
  11. Вимоги з інформаційної безпеки

   

  XI. Надання послуг з передачі електричної енергії та з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління

  1. Загальні умови надання послуг з передачі електричної енергії та з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління
  2. Вимоги щодо якості надання послуг з передачі електричної енергії
  3. Порядок припинення/обмеження передачі електричної енергії споживачам
  4. Порядок відновлення передачі електричної енергії споживачам
  5. Порядок укладення договорів про надання послуг з передачі електричної енергії
  6. Порядок укладення договорів про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління

   

  XII. Підготовка експлуатаційного та оперативного персоналу ОСП та об’єктів електроенергетики, з якими взаємодіє ОСП

  1. Організація роботи з персоналом
  2. Організація проведення спеціального навчання
  3. Вимоги щодо підготовки персоналу ОСП
  4. Вимоги щодо підготовки працівників об’єктів електроенергетики, задіяних у системі диспетчерського (оперативно-технологічного) управління ОЕС України
  5. Атестація персоналу (працівників)

   

  Додаток 1 (тип А) до Кодексу системи передачі

  ЗАЯВА про приєднання електроустановок до системи передачі

   

  Додаток 1 (тип Б) до Кодексу системи передачі

  ЗАЯВА про приєднання електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, до системи передачі

   

  Додаток 2 до Кодексу системи передачі

  ЗАЯВА на отримання вихідних даних для розроблення техніко-економічного обґрунтування схеми приєднання об’єкта

   

  Додаток 3 (тип А) до Кодексу системи передачі

  ДОГОВІР про приєднання електроустановок до системи передачі

   

  Додаток 3 (тип Б) до Кодексу системи передачі

  ДОГОВІР про приєднання електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, до системи передачі

   

  Додаток 4 (тип А) до Кодексу системи передачі

  ТЕХНІЧНІ УМОВИ на приєднання електроустановок до системи передачі

   

  Додаток 4 (тип Б) до Кодексу системи передачі

  ТЕХНІЧНІ УМОВИ на приєднання електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, до системи передачі

   

  Додаток 5 до Кодексу системи передачі

  ТИПОВИЙ ДОГОВІР про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління

   

  Додаток 6 до Типового договору про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління

   ПОЛОЖЕННЯ про взаємодію ОСП та Виробника при диспетчерському (оперативно-технологічному) управлінні

   

  Додаток 7 до Типового договору про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління

   ПОЛОЖЕННЯ про взаємодію ОСП та ОСР при диспетчерському (оперативно-технологічному) управлінні

   

  Додаток 8 до Типового договору про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління

   ПОЛОЖЕННЯ про взаємодію ОСП та Споживача при диспетчерському (оперативно-технологічному) управлінні

   

  Додаток 6 до Кодексу системи передачі

  ТИПОВИЙ ДОГОВІР про надання послуг з передачі електричної енергії

   

  Додаток 7 до Кодексу системи передачі

  ПОРЯДОК перевірки та проведення випробувань електроустановок постачальника допоміжних послуг

  I. Порядок перевірки ПДП

  1. Загальні положення
  2. Права та обов’язки ОСП у процесі перевірки ПДП
  3. Права та обов’язки ПДП (потенційних ПДП)
  4. Етапи проведення перевірки ПДП
  5. Алгоритм перевірки ПДП
  6. Свідоцтво про відповідність вимогам до ДП
  7. Термін дії Свідоцтва про відповідність вимогам до ДП
  8. Процедура оскарження результатів Перевірки ПДП
  9. Організація контролю

  II. Порядок проведення випробувань електроустановок ПДП (потенційного ПДП)

  1. Загальні положення
  2. Порядок проведення випробувань первинного регулювання частоти
  3. Порядок проведення випробування вторинного регулювання частоти
  4. Порядок випробування рРВЧ та/або РЗ
  5. Порядок випробування регулювання напруги та реактивної потужності для генераторів у режимі синхронного компенсатора
  6. Порядок проведення випробування здатності забезпечення відновлення функціонування ОЕС України після системних аварій