Пошук
Пошук
Сторінки
Записи
 • UA
 • EN
 • EN
 • Нормативно-правова база

  Закон України “Про ринок електричної енергії” прийнято в рамках виконання зобов’язань України за Договором про заснування Енергетичного Співтовариства та Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

  Цей Закон спрямований на імплементацію актів законодавства Енергетичного Співтовариства у сфері енергетики, а саме Директиви 2009/72/ЄС про спільні правила внутрішнього ринку електричної енергії та про скасування Директиви 2003/54/ЄСРегламенту (ЄС) 714/2009 про умови доступу до мережі транскордонного обміну електроенергією та скасування Регламенту (ЄС) 1228/2003, Директиви 2005/89/ЄС про заходи для забезпечення безпеки інвестування до системи електропостачання та інфраструктури.

  У процесі впровадження нової моделі ринку електричної енергії провідна роль відведена двом ключовим операторам – “НЕК “Укренерго” (у майбутньому – оператор системи передачі) та ДП “Енергоринок” (оператор ринку).

  Однією з ключових передумов формування та посилення конкуренції на оптовому та роздрібному ринках електроенергії є відокремлення монопольних видів діяльності (передача, розподіл) від конкурентних видів діяльності (виробництво, постачання та трейдерської діяльності). Для перевірки забезпечення незалежності та вимог відокремлення оператора системи передачі Законом передбачено проведення сертифікації оператора системи передачі. Постановою від 10.08.2017 № 1016 Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затверджено Порядок здійснення сертифікації оператора системи передачі електричної енергії.

  Для початку процесу сертифікації Укренерго як оператора системи передачі проведено переоцінку активів компанії та розпочато процес корпоратизації компанії.

  В рамках виконання Плану заходів з впровадження нової моделі ринку електричної енергії Укренерго відповідальне за розробку, зокрема:  Кодексу системи передачі, Кодексу комерційного обліку, Правил ринку, Проекту методики плати за приєднання, Правил управління обмеженнями та порядок розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів, Порядку підготовки плану розвитку системи передачі на наступні 10 років (як частина кодексу системи передачі).

  З метою впровадження положень Закону України «Про ринок електричної енергії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на відкритому засіданні 14 березня 2018 року затвердила основне вторинне законодавство, а саме:

  Кодекс системи передачі (Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 309).

  • Додатки

   Додаток 1 (тип А) до Кодексу системи передачі
   ЗАЯВА про приєднання електроустановок до системи передачі (типова форма) 

   Додаток 1 (тип Б) до Кодексу системи передачі
   ЗАЯВА про приєднання електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, до системи передачі (типова форма) 

   Додаток 2 до Кодексу системи передачі
   ЗАЯВА на отримання вихідних даних для розроблення техніко-економічного обґрунтування схеми приєднання об’єкта (типова форма)

   Додаток 3 (тип А) до Кодексу системи передачі
   ДОГОВІР про приєднання електроустановок до системи передачі (типова форма) 

   Додаток 3 (тип Б) до Кодексу системи передачі
   ДОГОВІР про приєднання електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, до системи передачі (типова форма)

   Додаток 4 (тип А) до Кодексу системи передачі
   ТЕХНІЧНІ УМОВИ на приєднання електроустановок до системи передачі (типова форма) 

   Додаток 4 (тип Б) до Кодексу системи передачі
   ТЕХНІЧНІ УМОВИ на приєднання електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, до системи передачі (типова форма) 

   Додаток 5 до Кодексу системи передачі
   ТИПОВИЙ ДОГОВІР про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 

   Додаток 6 до Типового договору про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління
   ПОЛОЖЕННЯ про взаємодію ОСП та Виробника при диспетчерському (оперативно-технологічному) управлінні  

   Додаток 7 до Типового договору про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління
   ПОЛОЖЕННЯ про взаємодію ОСП та ОСР при диспетчерському (оперативно-технологічному) управлінні

   Додаток 8 до Типового договору про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління
   ПОЛОЖЕННЯ про взаємодію ОСП та Споживача при диспетчерському (оперативно-технологічному) управлінні 

   Додаток 6 до Кодексу системи передачі
   ТИПОВИЙ ДОГОВІР про надання послуг з передачі електричної енергії   

   Додаток 7 до Кодексу системи передачі
   ПОРЯДОК перевірки та проведення випробувань електроустановок постачальника допоміжних послуг

   Додаток 8 до Кодексу системи передачі
   Технологічні вимоги до побудови АСУ ТП у складі інформаційно-технологічної системи диспетчерського управління ОЕС України

   Додаток 9 до Кодексу системи передачі
   Технічні вимоги до побудови каналів зв’язку для обміну технологічною інформацією між оператором системи передачі та користувачами системи передачі/розподілу

   Додаток 10 до Кодексу системи передачі
   Звіт про виконання Плану розвитку системи передачі

  Правила ринку (Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 307)

  Правила ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку (Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 №308)

  18 квітня 2018 року Кодекс комерційного обліку, Кодекс систем розподілу, Правила роздрібного ринку електричної енергії опубліковані в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр» та вступили в дію з 19 квітня 2018 року. 

  Презентація

  Учасникам ринку