Пошук
Пошук
Сторінки
Записи
 • UA
 • EN
 • EN
 • Інформація та документація

  Для отримання додаткової інформації звертайтесь за електронною адресою lio@ua.energy або за телефоном +380 (44) 238-3397, +380 (44) 238-3637.

  Коди EIC складаються з 16 символів – англійських літеро-цифрових знаків (A-Z), цифр (0-9) та мінус-знаків (-), – а саме:

  • 2 цифри, що ідентифікують LIO, який видав код
  • Літера, що ідентифікує тип об’єкта коду:

  – X – учасник ринку (“X-код”)

  – Y – області обліку (“Y-код”)

  – Z – точка комерційного обліку (“Z-код”)

  – W – елемент (наприклад, генеруюча одиниця) (“W-код”)

  – T – перетин (між різними балансуючими областями) (“T-код”)

  – V – місце розташування (“V-код”)

  • 12-значний ідентифікатор (літеро-цифрові символи та мінус-знаки)
  • 1 контрольний символ (літера або цифра)

  Усі коди EIC, що використовуються на всьому європейському енергетичному ринку, доступні на веб-сторінці ENTSO-E тут.

  Тільки коди EIC, опубліковані на веб-сайтах CIO або LIO, вважаються дійсними кодами EIC.

  Місцевий орган видачі кодів EIC не несе жодної відповідальності за точність та повноту інформації, наданої суб’єктом господарювання із запитом коду EIC. Ні в якому разі місцевий орган видачі не несе відповідальності за будь-які збитки будь-якого виду, включаючи, але не обмежуючись цим, прямі, непрямі, загальні, спеціальні, випадкові чи побічні збитки, що виникають внаслідок будь-якої неточності або неповноти інформації, наданої суб’єктом запиту коду EIC.

  Тип коду Поле Вимоги до змісту поля
  X Party Name

  (об’єкт ідентифікації)

  Транслітерація латиницею повної назви підприємства, заголовними та рядковими буквами (до 70 символів)
  X Display Name

  (коротка назва)

  Транслітерація латиницею короткої назви підприємства, заголовними буквами (до 16 символів)
  X Vat Code

  (код ПДВ)

  «UA» + ІПН підприємства
  X Postal Code

  (поштовий індекс)

  Поштовий індекс юридичної адреси підприємства
  X Function

  (функціональна роль)

  Функціональна роль згідно визначених в Додатку Б Інструкції користувача АС МОВ EIC-кодів
  W Resource Object Name

  (об’єкт ідентифікації)

  Електростанція – транслітерація латиницею, заголовними та рядковими буквами унікальної назви станції + повна назва типу станції англійською.

  Енергоблок – транслітерація латиницею повної назви станції + «-Unit» + номер енергоблоку, у разі наявності турбогенераторів у складі енергоблоку (у разі наявності більше одного турбогенератора на блок) + «-Generator» + номер турбогенератора (до 70 символів)

  W Display Name

  (коротка назва)

  Електростанція – транслітерація латиницею заголовними буквами скороченої унікальної назви станції (3-6 символів) + скорочена назва типу станції англійською(для станцій в яких не більше одного блоку/генератора(здебільшого для «зеленої» генерації). Приклад: Богуславська  ГЕС: BOHUSLAVHPP;

  Енергоблок – транслітерація латиницею скороченої назви станції (3-6 символів) + скорочена назва типу станції + «-U» + номер енергоблоку(у разі наявності більше одного турбогенератора на блок + «G» + номер турбогенератора (до 16 символів)

  Приклад: Дністровська ГЕС, блок 1, генератор 1: DNISTHPP-U01G01;

  W Eic Parent

  (батківський код)

  Енергоблок – EIC-код W-типу електростанції

  (Зазначається тільки при кодуванні об’єктів вказаних в додатку Е)

  W Postal Code

  (поштовий код)

  Поштовий індекс фізичної адреси розміщення об’єкту
  W Function

  (функціональна роль)

  «Production Plant» – електростанція(для станцій в яких не більше одного блоку/генератора(здебільшого для «зеленої» генерації);

  «Production Unit» – група блоків/генераторів (застосовується тільки при кодуванні об’єктів вказаних в додатку Е);

  «Generation Unit» – енергоблок/турбогенератор;

  “Resource Object” – Ресурс який може виробляти або споживати електричну енергію відповідно до заявленого графіку (здебільшого споживачі групи «а» або «б»).

  W,Z Eic Responsible

  (відповідальна сторона)

  EIC-код Х-типу суб’єкту господарювання – власника
  Z Point Name

  (об’єкт ідентифікації)

  Повна назва ТКО (до 70 символів)
  Z Display Name

  (коротка назва)

  Скорочена назва енергоблоку/турбогенератора (до 16 символів)
  Z Function

  (функціональна роль)

  Accounting Point або Metering Point
  Z Ідентифікатор міжнародного коду 0 – локальний код

  При написанні повної та скороченої назви типу станцій слід користуватись наступними визначеннями:

  Тип станції: Тип станції англійською – повна назва: Тип станції англійською – скорочена назва:
  АЕС Nuclear Power Plant NPP
  АСНЕЕ Battery Energy Storage System BESS
  ТЕС Thermal Power Plant TPP
  ТЕЦ Combined Heat and Power Plant CHPP
  ГЕС Hydropower Plant HPP
  ГАЕС Pumped Storage Hydropower Plant PSHPP
  Сонячна Photovoltaic Solar Power Plant PVSPP
  Вітрова Wind Power Plant WPP
  Біомаса Biomass-fired Power Plant BMPP
  Біогаз Biogas-fired Power plant BGPP

  У разі, якщо суб’єкт господарювання вже отримав EIC-коди, але зміст їх полей не відповідає зазначеним вище правилам, необхідно звернутись до Місцевого органу видачі з запитом щодо внесення коригуючих змін.

  Функціональна роль Тип EIC коду Визначення
  Balance Responsible Party X Учасник ринку або обраний ним представник, відповідальний за небаланс
  Consumer X Сторона, яка споживає електроенергію.
  Grid Operator X Сторона, яка управляє однією або кількома енергомережами.
  Metered Data Responsible X Сторона відповідальна за встановлення та перевірку вимірюваних даних на основі зібраних даних, отриманих від системи збору даних комерційного обліку. Сторона несе відповідальність за накопичення вимірюваних даних точки комерційного обліку. Функціональна роль ППКО
  Metering Point Administrator X Сторона відповідальна за реєстрацію сторін підключених до точок комерційного обліку в області комерційного обліку. Вона також несе відповідальність за підтримку технічних характеристик точок комерційного обліку. Вона несе відповідальність за відкриття та закриття точок комерційного обліку. Функціонал ППКО
  Producer X Фізична або юридична особа, яка виробляє електроенергію. Функціональна роль Виробника е/е
  Production Responsible party X Сторона, котра може бути притягнута до відповідальності, юридично або фінансово, за будь-який небаланс між зарезервованою та виробленою електроенергією по всім пов’язаним з нею точок комерційного обліку.
  Trade Responsible Party X Сторона, яка може бути притягнута до відповідальності, юридично та фінансово, за будь-який небаланс між виділеною та спожитою електроенергією по всім пов’язаних з нею точками обліку. Функціональна роль Трейдера
  Distribution System Operator X Фізична або юридична особа, відповідальна за експлуатацію, забезпечення ремонту та, якщо необхідно, розвиток розподільчої мережі у певній зоні та, де це можливо, її підключення до інших мереж та забезпечення довгострокової спроможності мережі відповідати обґрунтованим вимогам щодо розподілу електроенергії.
  Consumption Responsible Party X Сторона, котра може бути притягнута до відповідальності, юридично та фінансово, за будь-який небаланс між виділеною та спожитою електроенергією по всім пов’язаним з нею точками обліку. Функціональна роль Постачальника
  Market Balance Area Y Географічна зона, що складається з однієї або декількох областей комерційного обліку із загальними правилами ринку, для яких сторона відповідальна за розрахунку здійснює розрахунки балансу, і має таку ж ціну за небаланс. Область балансуючого ринку також може бути визначена за допомогою точок перетину.
  Metering Grid Area Y Область комерційного обліку являє собою фізичну зону, в якій можна виміряти споживання, виробництво та обмін. Вона обмежується розміщенням лічильників для вимірювання періоду введення та виведення з даної зони. Вона може бути використана для визначення об’єму споживання та виробництва без вимірювання періоду та втрат мережі.
  Accounting Point Z Суб’єкт господарювання, який відповідає за баланс, коли відбувається зміна постачальника електроенергії, і для якого визначаються комерційні бізнес-процеси.
  Metering Point Z Суб’єкт господарювання, де енергетичні продукти вимірюються або обчислюються.
  Production Unit W Електрична установка, що складається з одного або з кількох енергоблоків.
  Resource Object W Ресурс, який може або виробляти, або споживати енергію, про що повідомляється в графіку.
  Production Plant W Станція з виробництва електроенергії
  Generation Unit W Генеруюча одиниця, що відноситься до Production Unit

  З повним списком функціональних ролей ENTSO-E можна ознайомитись тут. Зауважуємо, що наведений список функціональних ролей буде розширюватись та доповнюватись відповідно до положень Правил ринку, Кодексу системи передач, Кодексу системи розподілу, Кодексу комерційного обліку з розвитком ринку електричної енергії України.

  Учасникам ринку