Пошук
Пошук
Сторінки
Записи
 • UA
 • EN
 • EN
 • Адміністратор Кодексу системи передачі

  Відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон) задача адміністрування Кодексу системи передачі (далі – КСП або Кодекс) покладена на оператора системи передачі, тобто на НЕК «Укренерго». ( п.2 ст.2 Закону України “Про ринок електричної енергії”).

  Адміністратор Кодексу в частині забезпечення впровадження Закону та організації взаємовідносин між учасниками ринку електричної енергії здійснює наступні функції:

  • оприлюднює КСП на власному веб-сайті в мережі Інтернет;
  • розробляє та оприлюднює на власному веб-сайті в мережі Інтернет проекти змін і доповнень до Кодексу;
  • опрацьовує пропозиції і зауваження учасників ринку електроенергії та заінтересованих сторін стосовно внесення змін і доповнень до КСП та надає на розгляд та затвердження Регулятору доопрацьовані відповідно до порядку, визначеного цим Кодексом, проекти змін і доповнень до КСП;
  • надає Користувачам інформацію та/або консультації щодо виконання чи реалізації положень КСП;
  • створює та веде інформаційну базу даних щодо змін і доповнень до КСП;
  • розглядає та узагальнює пропозиції щодо внесення змін і доповнень до КСП;
  • веде реєстр звільнень від виконання вимог КСП;
  • надає Регулятору щорічний звіт про свою діяльність як Адміністратора Кодексу.

  З метою забезпечення належного напрацювання проекту змін до КСП на базі НЕК «Укренерго» створено  робочу групу, яка здійснює свою діяльність згідно прийнятого  регламенту.

  Учасники ринку електроенергії та заінтересовані сторони надають Адміністратору Кодексу пропозиції та зауваження щодо внесення змін і доповнень до КСП. Після опрацювання робочою групою сформований проект змін до КСП надається на погодження та затвердження Регулятору.

  Вимоги щодо подачі пропозицій по внесенню змін і доповнень до КСП:

  1. Пропозиції та зауваження щодо змін і доповнень до цього Кодексу надаються у форматах doc, docx за формою.
  2. Обов’язковою умовою для подальшого розгляду пропозиції щодо внесення змін і доповнень до КСП є наявність компетентного обґрунтування.
  3. Пропозиції щодо змін і доповнень до КСП подаються учасниками ринку електричної енергії та заінтересованими сторонами у письмовому та/або електронному вигляді за адресою:

  НЕК «Укренерго», вул. Симона Петлюри 25, м. Київ, 01032; e-mail: wg@ua.energy

  Контактні особи: Антон Лисенко – 073 429 46 71, Олександр Мотовиловець – 073 429 46 35.

  Рекомендації для поліпшення комунікації:

  • При написанні звернень вказувати отримувача: НЕК “Укренерго”, Відділ адміністрування КСП та впровадження технологічних вимог ENTSO-E;
  • В темі листа зазначати: Зміни і доповнення до КСП;
  • Надсилати документи у доступній для читання якості;
  • При зверненні в електронному вигляді зазначати електронну, поштову адресу та номер телефону ініціатора звернення або відомості про інші засоби комунікації для зворотного зв’язку;
  • Електронне звернення без електронно-цифрового підпису надсилати у вигляді скан-копії звернення з підписом ініціатора звернення із зазначенням дати.

  З пропозиціями до обговорення на засіданнях робочих груп, протоколами засідань та проєктами змін і доповнень до цього Кодексу, поданими на розгляд і затвердження Регулятору, можна ознайомитись у розділі “Пропозиції та протоколи”.

  Кодекс системи передачі / Transmission Network Code

  Юлія Полякова

  В.о. начальника відділу адміністрування КСП та впровадження технологічних вимог ENTSO-E

  Учасникам ринку