Пошук
Пошук
Сторінки
Записи
 • UA
 • EN
 • EN
 • Фінансова гарантія

  Відповідно до Правил Ринку зі змінами Постановою НКРЕКП від 24.06.2019 № 1168 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307» (пп. 6.1.1 та 6.1.7), обов’язковою умовою участі на оптовому ринку електричної енергії є наявність у учасника ринку фінансової гарантії виконання зобов’язань за договорами про врегулювання небалансів електричної енергії. Таким чином, кожен учасник ринку, що є СВБ, повинен надати ОСП фінансову гарантію у формах та у строки, що передбачені Правилами Ринку. Відповідно до Правил Ринку п 2.3.5, ОСП розраховує та повідомляє Оператору ринку максимальний обсяг продажу на РДН та ВДР по кожному учаснику ринку на торговий день.

  Для попередніх розрахунків пропонується використовувати наступні припущення:

  • Всі учасники ринку є самі для себе стороною, відповідальною за баланс. Об’єднання у балансуючі групи може здійснюватися самими учасниками шляхом агрегації даних по всій балансуючій групі, як по одному учаснику.
  • Ціна небалансу для розрахунку визначається як медіанна ціна небалансу за відповідний період, відповідно до Правил Ринку за змінами згідно з Постановою НКРЕКП від 24.06.2019 № 1168 “Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307”.
  • Величини, необхідні для визначення обсягу фінансової гарантії, формуються учасниками ринку самостійно.

  У формулах величини фінансової гарантії та максимальних обсягів продажу на РДН та ВДР, відповідно до пунктів 6.1.11 та 2.3.1 Правил Ринку, використовуються наступні складові, необхідні для розрахунку:

   – сумарний обсяг проданої учасником ринку  електричної енергії по кожному розрахунковому періоду t у торговий день d, що зареєстрований в електронній платформі ОСП;

  – потужність генеруючої одиниці e, що була визначена для учасника ринку при отриманні ліцензії;

  – максимальний обсяг споживання учасників ринку mp, що входять до балансуючої групи gr СВБ, по кожній ТКО за останні 30 днів;

  – максимальний обсяг небалансу електричної енергії для учасників ринку mp, що входять до балансуючої групи СВБ gr, за один день за попередні 30 днів;

   – кількість днів,  для яких необхідне забезпечення фінансовою гарантією у випадку створення і-им учасником ринку небалансу електричної енергії, що визначається відповідно до часу отримання учасником ринку платіжного документа та часу, протягом якого учаснику може бути встановлений статус «Дефолтний». Для СВБ, у балансуючій групі яких не використовуються сертифіковані дані комерційного обліку при розрахунку небалансу електричної енергії, , для інших СВБ ;

  Виходячи із вищезазначеного, учасники ринку у розрізі своїх ролей (якщо ролей декілька, то учасник ринку використовує дані по всім ролям сумарно) використовують  наступні дані для розрахунку (відповідно до складових, значення обсягів та небалансів електричної енергії приймаються для одного дня d):

   

  Роль

  Складова

  ОСР (у складі балансуючої групи) Виробник Постачальник Трейдер Споживач
  не потрібна запланований обсяг продажу е/е на ринку не потрібна запланований обсяг продажу е/е на ринку не потрібна
  обсяг втрат в мережі При наявності – максимальний обсяг власного споживання максимальний обсяг споживання споживачами не потрібна максимальний обсяг власного споживання
  максимальний  небаланс максимальний  небаланс максимальний  небаланс максимальний небаланс максимальний  небаланс
  не потрібна сумарна встановлена потужність всіх генеруючих одиниць, що належать учаснику ринку не потрібна не потрібна при наявності як сума встановлених потужностей генеруючих одиниць
  8 (наявні дані ТКО) 8 (наявні дані ТКО) 8 (наявні дані ТКО) 5 (без ТКО) 8 (наявні дані ТКО))
  Учасникам ринку