Пошук
Пошук
Сторінки
Записи
 • UA
 • EN
 • EN
 • Фінансова гарантія

  Відповідно до п.6.1.1.та п. 6.1.7. Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 307 (із змінами), обов’язковою умовою участі на оптовому ринку електричної енергії є наявність в учасника ринку фінансової гарантії виконання зобов’язань за договорами про врегулювання небалансів електричної енергії. Таким чином, кожен учасник ринку, що є стороною, відповідальною за баланс (СВБ), повинен надати оператору системи передачі (ОСП) фінансову гарантію у вигляді та у строки, що передбачені Правилами ринку. Відповідно до п. 6.1.6 та п.6.1.4. Правил ринку, обсяг фінансової гарантії повинен забезпечувати виконання всіх потенційно можливих фінансових зобов’язань, що можуть виникнути в учасника ринку в результаті його участі на балансуючому ринку у відповідний торговий день d, у разі ненадання або недостатності розміру наданої фінансової гарантії відповідно до зареєстрованих обсягів на РДД у строк, визначений п.1.8.1. Правил ринку, відповідному учаснику ринку надсилається повідомлення про необхідність збільшення до встановленого рівня розміру фінансової гарантії, а учасник ринку набуває статусу «Переддефолтний».

  Для попередніх розрахунків пропонується звернути увагу на наступні особливості:

  • Медіанна ціна небалансу електричної енергії для розрахунку визначається як ціна, отримана з діапазону цін небалансів за відповідний період, відповідно до Правил ринку.
  • Величини, необхідні для визначення обсягу фінансової гарантії, формуються учасниками ринку самостійно.

  Для кожної СВБ для кожного торгового дня розраховується розмір необхідної фінансової гарантії за формулою, зазначеною в п.6.1.11. Правил ринку. Додатково для зручності кожна СВБ має можливість розрахувати розмір необхідної фінансової гарантії за допомогою калькулятора.

  У формулах величини фінансової гарантії та максимальних обсягів продажу на РДН та ВДР, відповідно до пунктів 6.1.11 та 2.3.1 Правил Ринку, використовуються наступні складові, необхідні для розрахунку:

  – сумарний обсяг проданої учасником ринку електричної енергії, за вирахуванням сумарного обсягу купленої електричної енергії, по кожному розрахунковому періоду t у торговий день d на РДД, що зареєстрований в електронній платформі ОСП. (У калькуляторі купівля та продаж розділені наступними позиціями – Wpur_sub, Wsel_sub та Wpur_conf, Wsel_conf, де перші дві – це попередньо зареєстровані графіки купівлі/продажу до моменту розрахунку системи, а другі – підтверджені графіки купівлі/продажу на момент закриття воріт РДД);

  потужність генеруючої одиниці e, що була визначена для учасника ринку при отриманні ліцензії;

  – максимальний обсяг споживання учасників ринку mp, що входять до балансуючої групи gr СВБ, по кожній ТКО за останні 30 днів;

  максимальний обсяг негативного небалансу електричної енергії для учасників ринку mp, що входять до балансуючої групи СВБ gr, за один день за попередні 30 днів;

  – кількість днів,  для яких необхідне забезпечення фінансовою гарантією у випадку створення і-им учасником ринку небалансу електричної енергії, що визначається відповідно до часу отримання учасником ринку платіжного документа та часу, протягом якого учаснику може бути встановлений статус «Дефолтний». Для СВБ, у балансуючій групі яких не використовуються сертифіковані дані комерційного обліку при розрахунку небалансу електричної енергії

  = 5 , для інших СВБ         = 8;

  коефіцієнт, що визначає забезпечення обсягів продажу потужностями власної генерації.

  коефіцієнт, що визначає зменшення обсягу необхідної фінансової гарантії для СВБ, діяльність балансуючих груп яких не призводить до утворення небалансу електричної енергії на ринку електричної енергії

  коефіцієнт, що визначає забезпечення обсягів споживання потужностями власної генерації

  – коефіцієнт небалансу електричної енергії для учасника ринку за останні 30 днів. (даний коефіцієнт визначається як максимальне значення подобового відношення до  за період останніх 30 днів перед торговим днем Д)

  Учасники ринку у розрізі своїх ролей (якщо ролей декілька, то учасник ринку використовує дані по всім ролям сумарно) використовують наступні дані для розрахунку (відповідно до складових, значення обсягів та небалансів електричної енергії приймаються для одного дня d):

  Роль

  Складова

  ОСР (у складі балансуючої групи) Виробник Постачальник Трейдер Споживач
  не потрібна запланований обсяг продажу е/е на ринку не потрібна запланований обсяг продажу е/е на ринку не потрібна
  обсяг втрат в мережі При наявності – максимальний обсяг власного споживання максимальний обсяг споживання споживачами не потрібна максимальний обсяг власного споживання
  максимальний  небаланс максимальний  небаланс максимальний  небаланс максимальний небаланс максимальний  небаланс
  не потрібна сумарна встановлена потужність всіх генеруючих одиниць, що належать учаснику ринку не потрібна не потрібна при наявності як сума встановлених потужностей генеруючих одиниць
  8 (наявні дані ТКО) 8 (наявні дані ТКО) 8 (наявні дані ТКО) 5 (без ТКО) 8 (наявні дані ТКО))

  Усі СВБ, що здійснюють торгівлю електричною енергією на РДД/РДН/ВДР, мають доступ до функціоналу Модуль фінансових гарантій (Модуль ФГ) в системі управління ринком (MMS). Більш детально із даним функціоналом можна ознайомитись у посібнику користувача Модуля ФГ.

  Учасникам ринку