Пошук
Пошук
Сторінки
Записи
 • UA
 • EN
 • EN
 • ІТ-проекти

  ІТ проекти спрямовані на модернізацію та розвиток ІТ-інфраструктури Компанії для забезпечення виконання її основних функцій з диспетчерського управління, а також автоматизацію та прискорення виконання всіх управлінських процесів.

  Склад проекту: 

  – інсталяція, налаштування та конфігурування електронної системи документообігу;
  – опис бізнес процесів документообігу;
  – навчання співробітників компанії роботі з електронною системою документообігу;
  – тестування і промисловий запуск електронної системи документообігу.

  Ціль проекту – прискорення обміну інформацією між структурними підрозділами компанії, скорочення витрат коштів на адміністративне забезпечення, вставновлення чітких меж відповідальності за прийняття управлінських рішень.

  Термін реалізації – січень 2017 – квітень 2017

  Орієнтовний бюджет – 4 млн. грн.

  Джерело фінансування – власні кошти

  Склад проекту:

  – модернізація SCADA/EMS національного та регіональних диспетчерских центрів;
  – часткова модернізація SCADA ПС, організація передачі розширеного обсягу інформації про стан ПС на верхні рівні управління;
  – розгорнення першої черги системи WAMS;
  – створення системи прогнозування виробітку генерації з ВДЕ;
  – розгорнення технологічної платформи відкритості галузі (загальна модель CIM, GIS – карта мереж, засоби розрахунку режимів роботи, карта відключень, розрахунок підключень, технологічна статистика)
  – пілотні проекти технологій V2G (сумісна робота мереж та електромобілів), VPP (віртуальна електростанція), детальне дослідження структури споживання та DemandResponse (управління споживанням)

  Ціль проекту – створення нормативної та технологічної бази для розвитку в Україїні технологій, спрямованих на зменшення нерівномірності графіка споживання та балансування стохастичності генерації з ВДЕ;
  – досягнення на всіх рівнях диспетчерського управління компанії:
  а) повної спостережності комсхеми власних підстанцій;
  б) умов для поступового збільшення спостережності розподіленої генерації та пов’язаних мереж розподільчих компаній;
  в) короткотермінового прогнозування генерації з ВДЕ;
  г) виконання розрахунків операційної безпеки мережі в режимі “near real time”;
  – створення технологічної прозорості компанії для інших учасників ринку та кінцевих споживачів.

  Термін реалізації – грудень 2016 – грудень 2020

  Орієнтовний бюджет – 1040 млн. грн.

  Джерело фінансування – кредитні кошти Міжнародного банку реконструкції та розвитку.