Пошук
Пошук
Сторінки
Записи
 • UA
 • EN
 • EN
 • Проекти з підвищення операційної ефективності

  Проекти зі зміни бізнес-процесів, організаційної структури та інших параметрів діяльності дозволять зменшити операційні витрати Компанії та підвищити ефективність роботи персоналу.

  Склад проекту:

  Впровадження централізованої ERP-системи на платформі Microsoft Dynamics AX за напрямками:

  1 черга:

  – бухгалтерський облік;
  – податковий облік;
  – облік ТМЦ;
  – казначейство та контроль лімітів платежів;
  – бюджетування;
  – інвестеційне планування;
  – управління персоналом;
  та інші суміжні напрями.

  2 черга:

  – система управління активами (enterprise asset management) (капітальне будівництво, експлуатація, ремонти).

  Ціль проекту – автоматизація бізнес-процесів, зниження навантаження на тариф, зменшення адміністративних витрат, підтримка у плануванні ресурсів підприємства, управлінському обліку: процесів трансформації підприємства, централізації функцій підприємства, включаючи перехід структурних підрозділів підприємства на сервісну модель. Наявність ERP-системи є однією з бізнес-потреб для системних операторів-членів ENTSO-E, як запорука прозорості та зрозумілості діяльності для партнерів.

  Початок реалізації  – грудень 2017

  Орієнтовний бюджет – 15 млн. грн.

  Джерело фінансування – власні кошти та кредитні кошти Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

  Склад проекту:

  Частина 1: моделювання та опис бізнес-процесів 1-2 рівня відповідно до нової організаційної структури Компанії.

  Частина 2:

  1. Забезпечення детального опису всіх бізнес-процесів.

  2. Впровадження матриці контролів для кожного бізнес-процесу, визначення власників контролів у процесі.

  3. Впровадження формалізованої системи моніторингу параметрів бізнес-процесів та механізмів їх постійного вдосконалення силами учасників бізнес-процесів.

  Ціль проекту – підвищення ефективності дільності компанії, збільшення продуктивності роботи структурних підрозділів, забезпечення незалежності компанії від зміни керівництва та плинності персоналу за рахунок впровадження усталених практик операційної діяльності.

  Термін реалізації частина 1 – грудень 2016 – січень 2017, частина 2 – лютий 2017 – лютий 2019

  Орієнтовний бюджет – без окремого бюджету.

  Склад проекту: 

  – впровадження єдиного централізованого довідника номенклатури ТМЦ;

  – на базі розробленого порядку перейменування та присвоєння назв та кодів ТМЦ – приведення наявної номенклатури ТМЦ до єдиного уніфікованого стандарту;

  – створення функціональної схеми перейменування та присвоєння назв та кодів;

  – розробка процесу доповнення довідника ТМЦ та вилучення з нього застарілих позицій.

  Ціль проекту – уніфікація та стандартизація назв номенклатури ТМЦ, забезпечення прозорого обліку, впорядкування управління запасами та раціональне використання залишків ТМЦ.

  Термін реалізації – жовтень 2016 – січень 2017

  Орієнтовний бюджет – 1 млн. грн.

  Джерело фінансування – власні кошти.

  Склад проекту:

  Підвищення ефективності енергообліку шляхом:

  – переходу розрахунків на межу балансової належності;

  – заміни ТС в незавантажених приєднаннях на ТС більш високого класу точності;

  – організаційних заходів

  Ціль проекту – -зменшення витрат на закупівлю ТВЕ, підвищення якості обліку електроенергії.

  Термін реалізації – січень 2017 – квітень 2018.

  Орієнтовний бюджет – 30 млн. грн.

  Джерело фінансування – власні кошти.