Пошук
Пошук
Сторінки
Записи
 • UA
 • EN
 • EN
 • Фінансовий звіт

  Дотримуючись принципу прозорості та відкритості, Укренерго систематично висвітлює свою фінансово-економічну діяльність. Фінансова звітність готується відповідно до вимог Національних стандартів фінансової звітності. З інформацією про плани та результати фінансово-економічної діяльності Укренерго, встановлені тарифи rомпанії можна ознайомитися у наведених нижче документах.

  Фінансовий план компанії розробляється згідно з вимогами Господарського кодексу України та на підставі затвердженої НКРЕКП структури тарифу на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами. Фінансовий план збалансовує джерела надходження коштів, визначає напрями фінансування, зокрема, на розвиток магістральних мереж, сплату податків та обов’язкових платежів до Державного бюджету України. План затверджується рішеннями Уряду.

  Фінансовий звіт

  Фінансовий звіт ДП “НЕК “Укренерго” за рік, що закінчився 31.12.2018, складений за Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку України (форми 1 – 6).

  Баланс

  Звіт про фінансові результати

  Звіт про рух грошових коштів

  Звіт про власний капітал

  Примітки до річної фінансової звітності

  Додаток до приміток до річної фінансової звітності

  Фінансовий звіт ДП “НЕК “Укренерго” за рік, що закінчився 31.12.2017, складений за Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку України (форми 1 – 6)

  Відповідно до фінансової і податкової звітності ДП “НЕК “Укренерго” за 2017 рік нараховано:

  – частина чистого прибутку, що вилучається до бюджету за 2017 рік становить 505 695 408 грн., в тому числі за IV квартал 2017 року – ( -265 661 264 грн.);

  – авансовий внесок з податку на прибуток при виплаті частини чистого прибутку за 2017 рік – 91 025 173 грн., в тому числі за IV квартал 2017 року – ( -47 819 028 грн.);

  – податок на прибуток за 2017 рік – 667 563 461 грн., в тому числі за IV квартал 2017 року (з урахуванням сплачених авансових внесків з податку на прибуток) – 0 грн.

  Баланс

  Звіт про фінансові результати

  Звіт про рух грошових коштів

  Звіт про власний капітал

  Примітки до річної фінансової звітності

  Додаток до приміток до річної фінансової звітності

  Фінансовий звіт ДП “НЕК “Укренерго” за рік, що закінчився 31.12.2016, складений за Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку України (форми 1 – 6)

  Відповідно до фінансової і податкової звітності ДП “НЕК “Укренерго” за 2016 рік нараховано:

  – частина чистого прибутку, що вилучається до бюджету за 2016 рік становить 1 288 026 922 грн., в тому числі за IV квартал 2016 року – 379 653 340 грн.;
  – авансовий внесок з податку на прибуток при виплаті частини чистого прибутку за 2016 рік – 231 844 846 грн., в тому числі за IV квартал 2016 року – 68 337 601 грн.;
  – авансовий внесок з податку на прибуток за листопад-грудень 2016 року – 83 938 445 грн.
  – податок на прибуток за 2016 рік – 652 388 301 грн., в тому числі за IV квартал 2016 року (з урахуванням сплачених авансових внесків з податку на прибуток) – 27 219 609 грн.

  Додатково надаємо фінансовий звіт ДП “НЕК “Укренерго” за 2016 рік, складений за Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку України (форми 1, 2, 3, 4, 5, 6).

  Баланс

  Звіт про фінансові результати

  Звіт про рух грошових коштів

  Звіт про власний капітал

  Примітки до річної фінансової звітності

  Додаток до приміток до річної фінансової звітності

  Фінансовий звіт ДП “НЕК “Укренерго” за рік, що закінчився 31.12.2015, складений за Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку України (форми 1 – 6)

  Баланс

  Звіт про фінансові результати

  Звіт про рух грошових коштів

  Звіт про власний капітал

  Примітки до річної фінансової звітності

  Додаток до приміток до річної фінансової звітності

  Про компанію