Пошук
Пошук
Сторінки
Записи
  • UA
  • EN
  • EN
  • Аудиторські висновки

    Аудит фінансової діяльності Укренерго проводиться міжнародними компаніями з 2005 року. В 2016 році аудит проведено компанією ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК». Вибір компанії відбувався відповідно до рекомендацій МБРР. На думку аудитора, «…фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан, а також фінансові результати діяльності компанії та рух грошових коштів у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності» (з аудиторського звіту за 2015 року).