Пошук
Пошук
Сторінки
Записи
 • UA
 • EN
 • EN
 • Держенергонагляд

  Центральний офіс:
  • Адреса: вул. Дорогожицька, 11/8, 4-5 поверхи, м. Київ, 04112
  • Тел./факс: +38 (044) 594-79-27, (044) 594-79-76
  • Електронна пошта: gden@den.energy.gov.ua

  Директор – Головний державний інспектор України з енергетичного нагляду Михайлов Михайло Павлович

  Перший заступник директора – заступник Головного державного інспектора України з енергетичного нагляду Ткач Сергій Олександрович

  Заступник директора з організаційної роботи – заступник Головного державного інспектора України з енергетичного нагляду Боднар Роман Валерійович

  До складу Державної інспекції з енергетичного нагляду України входять Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії (Держенергонагляд) та Державна інспекція з експлуатації електричних станцій і мереж.

  Основними завданнями та функціями Держенергонагляду є:

  1. Здійснення допоміжних заходів із забезпечення надійного і сталого функціонування об’єднаної енергетичної системи України відповідно до законодавства, контроль за дотриманням суб’єктами електроенергетики, суб’єктами відносин у сфері теплопостачання і споживачами електричної енергії вимог нормативно-правових і нормативно-технічних актів у сфері виробництва, постачання та споживання енергії.
  2. Здійснення в межах своєї компетенції контролю за усуненням суб’єктами електроенергетики, суб’єктами відносин у сфері теплопостачання і споживачами електричної енергії виявлених порушень законодавства у сфері виробництва, постачання та споживання енергії;
  3. Організація розроблення та запровадження в установленому порядку Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правил технічної експлуатації систем теплопостачання комунальної енергетики, Правил експлуатації теплових установок та теплових мереж, а також інших нормативних та методологічних документів відповідно до своєї компетенції;
  4. Участь у розробленні суб’єктами електроенергетики, суб’єктами відносин у сфері теплопостачання і споживачами електричної енергії заходів щодо надійного та безаварійного енергопостачання;
  5. Здійснення контролю за відповідністю нових та реконструйованих електричних і теплових установок та мереж технічним умовам, нормам, правилам і стандартам, а також підтвердження їх готовності до роботи;
  6. Організація роботи з установлення суб’єктам електроенергетики режимів споживання електричної енергії (обсягів споживання електричної енергії та потужності), погодження споживачам граничних величин споживання електричної потужності;
  7. Участь у розслідуванні причин і наслідків аварій і пожеж на енергетичних установках суб’єктів електроенергетики та об’єктів у сфері теплопостачання, а також на енергетичних установках споживачів енергії, які призвели до порушення режимів роботи інших споживачів електричної енергії, суб’єктів електроенергетики або суб’єктів відносин у сфері теплопостачання;
  8. Розгляд та вирішення в межах своєї компетенції питань, що виникають у суб’єктів електроенергетики, суб’єктів відносин у сфері теплопостачання і споживачів електричної енергії;
  9. Здійснення в межах своєї компетенції нагляду за:

  забезпеченням надійного постачання енергії;

  технічним станом та організацією експлуатації електричних і теплових установок та мереж суб’єктів електроенергетики, суб’єктів відносин у сфері теплопостачання і споживачів електричної енергії;

  дотриманням суб’єктами електроенергетики, суб’єктами відносин у сфері теплопостачання і споживачами електричної енергії:

  • режимів виробництва, постачання і споживання енергії (активної, реактивної, теплової);
  • установлених нормативними документами режимів (температурних графіків) постачання теплової енергії населеним пунктам (населенню);
  • вимог нормативних документів, що регулюють перетікання реактивної електроенергії;
  • вимог Правил та інших нормативно-правових і нормативно-технічних актів з питань електроенергетики та теплопостачання;

  готовністю суб’єктів електроенергетики, суб’єктів відносин у сфері теплопостачання та споживачів електричної енергії до роботи в осінньо-зимовий період і в умовах надзвичайних ситуацій;

  забезпеченням належного оперативно-диспетчерського управління енергогосподарством споживачів енергії;

  готовністю до роботи резервних автономних джерел живлення споживачів електричної енергії першої категорії і особливої групи першої категорії з надійності електропостачання.

  Відповідно до Закону України “Про електроенергетику” державний нагляд в електроенергетиці здійснює Державна інспекція з експлуатації електричних станцій і мереж (далі – Державна інспекція).

  Основними завданнями та функціями Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж є:

  – забезпечення додержання вимог технічної експлуатації електричних станцій і мереж (крім електричних і теплових мереж, підконтрольних Державній інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії), атомних електричних станцій (крім ядерної частини), технічної експлуатації енергетичного обладнання об’єктів електроенергетики, підключених до об’єднаної енергетичної системи України, а також об’єктів державного підприємства, що здійснює управління об’єднаною енергетичною системою;

  – контроль за виконанням заходів щодо запобігання аваріям та іншим порушенням роботи об’єктів електроенергетики, а також за готовністю підприємств до ліквідації можливих порушень у роботі цих об’єктів;

  – організація відповідно до законодавства розслідування аварій та відмов у роботі об’єктів електроенергетики, забезпечення у разі потреби розроблення заходів щодо запобігання цим порушенням, а також їх обліку та аналізу;

  – контроль за організацією протиаварійної роботи і виконанням протиаварійних заходів на об’єктах електроенергетики.

  Державна інспекція відповідно до завдань державного нагляду в електроенергетиці:

  • проводить систематичну перевірку технічного стану об’єктів електроенергетики та організації їх експлуатації, періодичний технічний огляд зазначених об’єктів згідно з Правилами технічної експлуатації електричних станцій і мереж, здійснює контроль за виконанням Правил улаштування електроустановок, за усуненням виявлених порушень вимог нормативно-правових актів з питань електроенергетики;
  • здійснює нагляд за наявністю, обліком та організацією виконання нормативно-правових актів з питань електроенергетики, а також за термінами виконання та якістю планово-запобіжних ремонтів об’єктів електроенергетики;
  • здійснює контроль за виконанням профілактичних заходів щодо запобігання аваріям і відмовам у роботі об’єктів електроенергетики;
  • перевіряє за дорученням центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, готовність до експлуатації об’єктів, які вводяться в експлуатацію, з наданням висновків і приписів, що є обов’язковими для виконання всіма проектними, будівельно-монтажними, налагоджувальними та експлуатаційними організаціями і спрямовані на забезпечення надійного та безпечного функціонування об’єктів електроенергетики згідно з нормативними актами;
  • дає приписи щодо усунення порушень нормативно-правових актів, готує та надсилає на об’єкти електроенергетики інформаційні листи, оперативні повідомлення та аналітичні огляди з питань порушень, що сталися у процесі експлуатації таких об’єктів;
  • надає НКРЕ за її запитом висновки щодо технічного стану енергетичного обладнання і мереж об’єктів електроенергетики для отримання ними ліцензій;
  • подає НКРЕ матеріали про порушення на об’єктах електроенергетики умов провадження ліцензованої діяльності, виявлені під час виконання нею своїх завдань;
  • створює комісії для розслідування аварій та відмов у роботі об’єктів електроенергетики згідно із встановленим у галузі порядком;
  • установлює терміни позачергових перевірок знання Правил технічної експлуатації електричних станцій і мереж та відповідних інструкцій посадовими особами об’єктів електроенергетики, що допустили аварії, нещасні випадки, грубі порушення зазначених Правил та інструкцій, не виконали приписи Державної інспекції;
  • бере участь у перевірці знань керівників об’єктів галузі вимог і положень нормативно-правових актів з питань електроенергетики, Правил технічної експлуатації електричних станцій і мереж та Правил улаштування електроустановок згідно із встановленим порядком;
  • заслуховує звіти керівників об’єктів електроенергетики за результатами розслідування технологічних порушень або з питань загрози їх виникнення з метою запобігання цим порушенням, а також за результатами перевірок стану експлуатації об’єктів електроенергетики і подає відповідні матеріали НКРЕ;
  • здійснює контроль за організацією та періодичністю проведення спеціальної підготовки працівників, які забезпечують оперативно-технологічне управління і технічне обслуговування енергообладнання на об’єктах електроенергетики, та перевірки їх знань нормативно-правових актів з електроенергетики;
  • бере участь у міжнародному співробітництві, вивчає, узагальнює та поширює світовий досвід щодо підвищення надійності роботи об’єктів електроенергетики в межах компетенції Державної інспекції.