Пошук
Пошук
Сторінки
Записи
 • UA
 • EN
 • EN
 • Пожежна безпека

  Основною ціллю забезпечення пожежної безпеки Укренерго є зведення до 0 ймовірності виникнення та розвитку пожежі, впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечення захисту матеріальних цінностей.

  Дотримання пожежної безпеки є складовою діяльності всіх працівників Укренерго.

  Для забезпечення надійного протипожежного захисту об’єктів компанії розроблено та виконується комплекс організаційно-технічних заходів. Зокрема здійснюється модернізація, ремонт та підтримання в працездатному стані систем протипожежного захисту, пожежного водопостачання та технологічного обладнання. Значна увага приділяється забезпеченню будівель, споруд і території засобами пожежогасіння, а також встановлено контроль за їх своєчасним і якісним технічним обслуговуванням.

  Для підтримки високого рівня пожежної безпеки впроваджуються сучасні системи автоматичного виявлення і гасіння пожеж як в приміщеннях так і на технологічному обладнанню.

  Для запобіганням пожежам проводяться систематичні перевірки стану пожежної безпеки. З персоналом компанії організовуються інструктажі, спеціальні навчання та протипожежні тренування. Також проводиться аналіз причин та наслідків виникнення пожеж і загорань.

  У 2018 році Державною службою України з надзвичайних ситуацій погоджено Програму навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб Укренерго, до обов’язків яких належить забезпечення та виконання заходів пожежної безпеки (лист ДСНС від 22.05.2018 № 26-7554/261).

  Отримання даного погодження підтверджує результативність функціонування системи управління пожежною безпекою в компанії, підвищує її рейтинг та дозволить суттєво зекономити кошти при здійсненні  навчання посадових осіб Укренерго, які до початку виконання своїх обов’язків і періодично (один раз на три роки) зобов’язані проходити навчання з питань пожежної безпеки.

  Це також свідчить про те, що Укренерго забезпечене відповідними матеріально-технічними, навчально-методичними, кадровими та інформаційними ресурсами для здійснення навчального процесу та дає можливість проведення навчання посадових осіб компанії безпосередньо на підприємстві власними силами – спеціалістами Департаменту охорони праці та пожежної безпеки, в тому числі у відокремлених підрозділах.

  Підсумки роботи з питань пожежної безпеки

  Реалізація державної політики у сфері пожежної безпеки на підприємстві забезпечується шляхом неухильного дотримання вимог Кодексу цивільного захисту України та інших нормативно-правових актів, направлених на забезпечення протипожежного захисту підпорядкованих об’єктів.

  З метою забезпечення відсутності неприпустимого ризику та підтримки готовності підпорядкованих об’єктів до дій в умовах загрози або виникнення і розвитку пожеж, у відокремлених підрозділах виконано всі організаційно-технічні заходи з питань пожежної безпеки, що були заплановані наказом ДП «НЕК «Укренерго» від 26.12.2016 № 428 «Про підсумки роботи з питань пожежної безпеки за 2016 р. і завдання на 2017 р.».

  У 2017 р. на об’єктах ДП «НЕК «Укренерго» пожеж не допущено. Разом з цим, у звітному періоді зареєстровано три випадки технологічних порушень з виникненням горіння. Так, 06.03.2017 на підстанції 330 кВ «Каховська» Південної ЕС внаслідок пошкодження кінцевої кабельної муфти кабелю в комірці 35 кВ «ЕМЗ-2» сталось однофазне замикання на землю, з одночасним виникненням електричної дуги та загорянням у кабельному відсіку та відсіку секції шин цієї комірки. 05.08.2017 на підстанції 330 кВ «Степова» Північної ЕС внаслідок пошкодження з’єднувальної муфти типу 10 СТп-9 (3/150-240) силового кабелю 0,4 кВ №1 ТВП 44Т сталось міжфазне коротке замикання з виникненням електричної дуги та займання ізоляції муфти і кабелю. 10.10.2017 на підстанції 330 кВ «Броварська» Центральної ЕС внаслідок внутрішньої втоми фарфору, спричиненої неоднорідністю його структури та механічних навантажень під час комутацій протягом тривалого терміну експлуатації, сталось пошкодження вводу В-110 АТ-1 з подальшим викидом оливи та її загорянням.

  Крім цього, у місцях проходження повітряних ліній електропередачі внаслідок низових пожеж сталось 33 аварійних відключення (проти 15 – у 2016 р.), з них: Дніпровська ЕС – 20, Донбаська ЕС – 7, Південна ЕС – 6.

  Враховуючи вищевикладене, та з метою підвищення ефективності роботи з питань забезпечення протипожежного захисту, в ДП «НЕК «Укренерго» видано наказ від 28.12.2017 № 433 «Про підсумки роботи з питань пожежної безпеки за 2017 р. і завдання на 2018 р.», відповідно до якого питання поліпшення стану пожежної безпеки, вважаються пріоритетними завданнями на 2018 рік. Разом з цим, на виконання наказу Міненерговугілля України від 14.12.2017 № 745 «Про затвердження Плану основних організаційно-технічних заходів з забезпечення пожежної безпеки у 2018 році» в ДП «НЕК «Укренерго» розроблені відповідні Плани з визначенням конкретних термінів виконання заходів та призначенням відповідальних осіб.

  Протягом 2017 р. на підвідомчих об’єктах ДП «НЕК «Укренерго» проведено 251 об’єктове та 93 спільних протипожежних тренування. Графік виконано у повному обсязі. Також, з метою тренування, набуття спеціальних знань, вмінь та навичок у працівників ДП «НЕК Укренерго» та особового складу оперативно-рятувальних служб цивільного захисту ДСНС України у 2017 році проводилисьі масштабні тактико-спеціальні навчання на території Південно-Західної ЕС у м. Вінниця та на ПС 220 кВ «Луцьк південна».

  Протягом 2017 року навчання посадових осіб, до обов’язків яких належить забезпечення та виконання заходів з питань пожежної безпеки, пройшли 626 працівників, із них 28 у навчальних закладах ДСНС України, а перевірку знань посадових осіб проведено для 584 працівників. Навчання та перевірку знань за програмою пожежно-технічного мінімуму пройшли 2 266 працівників ДП «НЕК «Укренерго». Всім особам видано посвідчення встановленого взірця.

  У відповідності до Положення про порядок організації діяльності добровільної пожежної охорони в апараті управління ДП «НЕК «Укренерго» та відокремлених підрозділах створено 122 добровільні пожежні дружини, до складу яких увійшли 448 працівників. Протягом звітного періоду було проведено 458 практичних занять із членами пожежних дружин ДПО по відпрацюванню навичок з евакуації персоналу та матеріальних цінностей. Графік виконано у повному обсязі. На виконання вимог пункту 16 Постанови КМУ від 17.07.2013 №564 «Про затвердження Порядку функціонування добровільної пожежної охорони в ДП «НЕК «Укренерго» проведено обов’язкове страхування членів добровільних пожежних дружин.

  У звітному періоді, з метою виконання наказу Міненерговугілля від 21.06.2013 №392 «Про перегляд деяких наказів Мінпаливенерго України», приймалась активна участь у діяльності Робочої групи Міненерговугілля з розроблення нової редакції Правил пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України. Також розроблено та введено в дію наступну нормативно-технічну документацію ДП «НЕК «Укренерго»:

  – Положення про порядок організації спеціального навчання, перевірки знань, проведення інструктажів з питань пожежної безпеки та протипожежних тренувань в ДП «НЕК «Укренерго», затверджене наказом від 10.11.2017 № 357;

  – Методика визначення розрахунку часу евакуації персоналу у разі виникнення пожежі на об’єктах ДП «НЕК «Укренерго», затверджена наказом від 03.04.2017 № 99.

  Реалізація державної політики у сфері пожежної безпеки на підприємствах ДП “НЕК “Укренерго” забезпечувалась шляхом неухильного дотримання вимог Конституції України, Кодексу цивільного захисту України та інших нормативно-правових актів, направлених на забезпечення протипожежного захисту підпорядкованих об’єктів.

  Завдяки впровадженню ефективних напрямів покращення стану пожежної безпеки у 2016 р. на об’єктах ДП “НЕК “Укренерго” пожеж не допущено. Разом з цим, у звітному періоді зареєстровано три випадки технологічного порушення з виникненням горіння. Так, 05.04.2016 на підстанції 400 кВ “Мукачеве” Західної ЕС внаслідок міжфазного короткого замикання в електронасосі додаткового охолоджувача № 5 фази “А” АТ-3 сталась його розгерметизація з подальшим викидом оливи та її загорянням. 16.07.2016 на підстанції 500 кВ “Перемога” Донбаської ЕС внаслідок бойових дій сталось технологічне порушення роботи АТ-1 з подальшим його вимкненням, викидом оливи та її загорянням. 09.10.2016 на підстанції 330 кВ “Травнева” Північної ЕС внаслідок наявності заводського дефекту виготовлення високовольтного вводу 110 кВ фази “С” АТ-1 сталось пошкодження ізоляції його конструктивного елемента з подальшим викидом оливи та її загорянням. Крім цього, у місцях проходження повітряних ліній електропередачі внаслідок загорянь сталось 15 аварійних відключень (проти 42 – у 2015 р.), з них: Дніпровська ЕС – 2, Донбаська ЕС – 5, Західна ЕС – 1, Південна ЕС – 3, Південно-Західна ЕС – 2, Північна ЕС – 0, Центральна ЕС – 2.

  З метою забезпечення відсутності неприпустимого ризику та підтримки готовності підпорядкованих об’єктів до дій в умовах загрози або виникнення і розвитку пожеж, у відокремлених підрозділах виконано всі організаційно-технічні заходи з питань пожежної безпеки, що були заплановані наказом ДП “НЕК “Укренерго” від 04.01.2016 № 4 “Про підсумки роботи з питань пожежної безпеки за 2015 р. і завдання на 2016 р.”, зокрема:

  – ремонт, модернізація, влаштування та технічне обслуговування систем протипожежного захисту та систем протипожежного водопостачання;

  – ремонт об’єктів маслогосподарства;

  – ремонт кабельних каналів;

  – вогнезахист будівельних конструкцій;

  – придбання та технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння.

  – встановлення протипожежних дверей;

  На підвідомчих об’єктах ДП “НЕК “Укренерго” протягом 2016 року проведено 282 об’єктових та 101 спільне протипожежне тренування, 479 практичних занять із членами добровільної пожежної охорони, а також 173 засідання пожежно-технічних комісій.

  У 2016 році навчання посадових осіб, до обов’язків яких належить забезпечення та виконання заходів з питань пожежної безпеки пройшли 926 працівників, із них 77 в навчальних закладах ДСНС, а перевірку знань посадових осіб проведено для 429 працівників. Навчання та перевірку знань за програмою пожежно-технічного мінімуму пройшли 2664 працівники ДП “НЕК “Укренерго”. Всім особам видано посвідчення встановленого взірця.

  В апараті управління ДП “НЕК “Укренерго” та відокремлених підрозділах встановлено суворий контроль за організацією систематичного, своєчасного і якісного вжиття заходів щодо усунення недоліків з питань техногенної та пожежної безпеки, а також виконання протипожежних заходів, визначених приписами Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Протягом 2016 року від працівників ДСНС України було отримано для виконання 23 приписи, які включили в себе 168 виявлених зауважень та порушень, 92 з яких виконано, а у 76 не підійшов термін виконання. Запропоновані заходи та обґрунтовані пропозиції, спрямовані на посилення пожежної безпеки підпорядкованих об’єктів, виконуються у встановленні терміни. По кожному припису складено та затверджено план усунення недоліків, який перебуває на контролі керівництва відокремлених підрозділів.

  У звітному періоді розроблено та введено в дію Інструкцію зі службового розслідування та первинного обліку пожеж і їх наслідків на об’єктах ДП “НЕК “Укренерго” та навчально-методичний посібник з питань пожежної безпеки. Крім цього, на основі програми Access розроблено та впроваджено електронний журнал обліку посадових осіб ДП “НЕК “Укренерго”, які пройшли навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки.

  Реалізація державної політики у сфері пожежної безпеки на підприємствах ДП “НЕК “Укренерго” забезпечується шляхом неухильного дотримання вимог Кодексу цивільного захисту України, галузевих та інших нормативно-правових актів, спрямованих на дотримання протипожежного захисту відокремлених підрозділів.

  Завдяки впровадженню ефективних напрямів покращення умов пожежної безпеки на об’єктах ДП “НЕК “Укренерго” у 2015 році пожеж та загорань не допущено.

  Протягом року здійснено всі організаційно-технічні заходи, передбачені річним наказом ДП “НЕК “Укренерго” з питань пожежної безпеки, зокрема:

  – ремонт та технічне обслуговування систем протипожежного захисту;

  – ремонт об’єктів маслогосподарства;

  – ремонт кабельних каналів;

  – ремонт внутрішнього та зовнішнього протипожежного водогону, а також пожежних водоймищ;

  – вогнезахист будівельних конструкцій;

  – встановлення протипожежних дверей;

  – придбання та технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння.

  Водночас, з початку року на підвідомчих об’єктах ДП “НЕК “Укренерго” проведено 172 об’єктових та 148 спільних протипожежних тренувань, 589 практичних занять із членами команд добровільної пожежної охорони, на яких відпрацьовувалися навички з евакуації персоналу та матеріальних цінностей, а також 187 засідань пожежно-технічних комісій. У підрозділах компанії пройшли навчання та перевірку знань 204 посадові особи, до обов’язків яких належить забезпечення виконання заходів пожежної безпеки, а також виконання цих заходів. Крім цього, 2824 працівники, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, пройшли спеціальне навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму та відповідну перевірку знань.

  У звітному періоді розроблено та введено в дію наступну нормативно-технічну документацію ДП “НЕК “Укренерго”:

  – Загальнооб’єктову інструкцію про заходи пожежної безпеки в апараті управління ДП “НЕК “Укренерго”, затверджену виконуючим обов’язки директора ДП “НЕК “Укренерго” 31.01.2015 р.;

  – Положення про порядок організації спеціального навчання, перевірки знань, проведення інструктажів з питань пожежної безпеки та протипожежних тренувань в ДП “НЕК “Укренерго”, затверджене наказом ДП “НЕК “Укренерго” від 21.04.2015 № 124;

  – Перелік основної організаційно-розпорядчої, звітної та облікової документації з питань пожежної безпеки для підвідомчих об’єктів ДП “НЕК “Укренерго”, затверджений заступником директора з охорони праці та екологічних питань 02.06.2015 р.

  Реалізація державної політики у сфері пожежної безпеки на підприємствах ДП “НЕК “Укренерго” забезпечувалась у 2014 році шляхом неухильного дотримання вимог Кодексу цивільного захисту України, галузевих та інших нормативно-правових актів, спрямованих на дотримання протипожежного захисту підпорядкованих об’єктів.

  У 2014 р. на об’єктах ДП “НЕК “Укренерго” зареєстровано один випадок технологічного порушення із виникненням горіння. 16.12.2014 на підстанції 330 кВ “Полтава” Північної електроенергетичної системи (ЕС) сталося пошкодження трансформатора 110/6 кВ потужністю 31 МВА з подальшим його загорянням. За результатами роботи комісії з вивчення обставин цієї події, встановлено, що причиною пошкодження трансформатора стало зниження характеристик ізоляції в результаті тривалої експлуатації, що спричинило електродугове замкнення струмопровідної обмотки на корпус трансформатора і призвело до руйнування уводів та до викиду горючої газомасляної суміші назовні з наступним її загоранням. Для ліквідації загоряння було залучено особовий склад та спеціальну техніку трьох державних пожежно-рятувальних частин та аварійно-рятувальної частини ДСНС України в Полтавській області.

  Крім того, у місцях проходження повітряних ліній електропередачі внаслідок пожеж в охоронній зоні ЛЕП, спричинених діями сторонніх осіб, сталося 26 аварійних відключень (проти 18 –у 2013 р.), з них у Дніпровській ЕС – 9, Донбаській – 1, Західній – 2, Кримській – 3, Південній – 3, Північній – 6, Південно-Західній – 1, Центральній – 1 відключення.

  Протягом 2014 р. здійснено всі організаційно-технічні заходи, передбачені річним Наказом ДП «НЕК «Укренерго» з питань пожежної безпеки, зокрема:

  – ремонт та технічне обслуговування систем пожежної автоматики;

  – ремонт зовнішнього протипожежного водогону та пожежних водоймищ;

  – ремонт об’єктів маслогосподарства;

  – ремонт кабельних каналів;

  – вогнезахист будівельних конструкцій;

  – встановлення протипожежних дверей;

  – придбання та технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння.

  Водночас, протягом року на підвідомчих об’єктах ДП “НЕК “Укренерго” проведено 488 об’єктових та 117 спільних протипожежних тренувань, 622 практичних заняття із членами команд добровільної пожежної охорони, на яких відпрацьовувалися навички з евакуації персоналу та матеріальних цінностей, а також 156 засідань пожежно-технічних комісій. У підрозділах компанії пройшли навчання та перевірку знань 154 працівники, до обов’язків яких належить забезпечення організації виконання заходів з пожежної безпеки, та 2845 працівників, обов’язком яких є виконання цих заходів (пожежно-технічний мінімум).

  Враховуючи досвід минулих років та обсяги виконаної роботи у 2014 році, було видано наказ ДП “НЕК “Укренерго”, яким затверджені основні організаційно-технічні заходи щодо забезпечення належного протипожежного стану на об’єктах Компанії у 2015 році.

  Віктор Яременко

  Начальник Департаменту охорони праці та пожежної безпеки