Пошук
Пошук
Сторінки
Записи
 • UA
 • EN
 • EN
 • Пожежна безпека

  Реалізація державної політики у сфері пожежної та техногенної безпеки, у тому числі здійснення методичного керівництва спрямованого на зменшення ризиків виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі пожеж, знаходиться серед основних завдань НЕК «Укренерго».

  Пріоритетом забезпечення пожежної безпеки є зведення до «0» ймовірності виникнення та розвитку пожежі, впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечення захисту матеріальних цінностей.

  Для забезпечення надійного протипожежного захисту об’єктів компанії розроблено та виконується комплекс організаційно-технічних заходів. Зокрема здійснюється модернізація, ремонт та підтримання в працездатному стані систем протипожежного захисту, пожежного водопостачання та технологічного обладнання, впроваджуються сучасні системи автоматичного виявлення і гасіння пожеж.

  Постійно вивчається та застосовується позитивний досвід роботи підприємств паливно-енергетичного комплексу з питань забезпечення належного протипожежного захисту.

  У відповідності до вимог ст. 40 Кодексу цивільного захисту України, Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 444 в НЕК «Укренерго» забезпечено проведення своєчасного і якісного спеціального навчання та перевірки знань за Програмами, погодженими з ДСНС України.

  В НЕК «Укренерго» функціонують добровільні пожежні формування, з якими постійно проводяться практичні заняття по відпрацюванню ліквідації загорань, навичок з евакуації персоналу та матеріальних цінностей.

  Також, в НЕК «Укренерго» організовано проведення комплексних об’єктових навчань та протипожежних тренувань персоналу, які відбуваються з обов’язковим відпрацюванням тактичних прийомів, практичних навичок визначення методів і засобів гасіння пожеж на обладнанні об’єктів з урахуванням специфіки технологічних процесів, організації рятування й евакуації персоналу і матеріальних цінностей із застосуванням первинних засобів пожежогасіння і засобів індивідуального захисту.

  Відділ пожежної безпеки приймає активну участь у здійсненні внутрішнього та зовнішнього аудитів з метою підтвердження сертифікованої системи управління якістю, екологією, гігієною та безпекою праці на відповідність вимогам міжнародних стандартів ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 та ISO 45001:2018.

  В Компанії впроваджується ризик-орієнтований менеджмент, що забезпечить ідентифікацію ризиків, їх фіксацію, визначення пріоритетів та прийняття управлінських рішень, спрямованих на мінімізацію наслідків у разі виникнення пожежі. Завчасне оцінювання пожежного ризику об’єктів захисту спрямовується на підвищення рівня протипожежного захисту, його ефективності та прийняттю оптимальних управлінських рішень щодо забезпечення відповідного рівня пожежної безпеки на підставі оцінювання співвідношення між витратами та отриманими результатами щодо зниження ризику.

  Юрій Колісніченко

  Начальник Відділу пожежної безпеки

  Про компанію