Пошук
Пошук
Сторінки
Записи
 • UA
 • EN
 • EN
 • Охорона праці

  Персонал та його безпека – основна цінність та найважливіша складова діяльності будь-якого підприємства.

  Щорічно ми розробляємо план організаційно-технічних заходів з охорони праці та успішно їх виконуємо.

  Навесні та восени, Міненерговугілля України водить в дію Особливі умови безпечного виконання робіт на підприємствах електроенергетики з метою вжиття додаткових організаційних заходів щодо запобігання нещасним випадкам, посилення контролю за дотриманням вимог безпеки під час виконання робіт на енергетичному обладнанні. Для дотримання Особливих умов Укренерго призначає контролюючих осіб від апарату управління та відряджає до кожного відокремленого підрозділу.

  Для безпечного проведення робіт виробничий персонал у повному обсязі забезпечується засобами індивідуального і колективного захисту (спецодяг, спецвзуття, запобіжні пояси, захисні каски тощо).

  Для попередження травматизму на виробництві проводяться навчання персоналу з питань охорони праці, оперативний контроль виконання робіт, дні охорони праці та комплексні перевірки. Ефективним інструментом і мотивуючим фактором у навчанні персоналу в частині виробничої безпеки є проведення змагань професійної майстерності бригад з обслуговування ЛЕП та обладнання підстанцій.

  Для профілактики та попередження впливу шкідливих факторів на виробництві проводяться атестації робочих місць та комплекс медоглядів персоналу.

  За результатами аудиту органом сертифікації було підтверджено, що діяльність системи менеджменту Укренерго результативна та відповідає вимогам стандарту  BS OHSAS 18001-2007.

  Підсумки роботи з питань охорони праці

  Основні організаційно-технічні заходи з охорони праці на 2018 рік розроблені та затверджені наказом ДП «НЕК «Укренерго» від 28.12.2017 № 432 «Про підсумки роботи з охорони праці за 2017 р. і завдання на 2018 р.». Упродовж  року всі заплановані заходи виконані, що склало 0,9 % витрат на охорону праці від фонду оплати праці за попередній до звіту рік (вимога статті 19 Закону України “Про охорону праці” передбачає фінансування охорони праці в обсязі не менше 0,5% від фонду оплати праці за минулий рік).

  Протягом року проводилися закупівлі засобів захисту. Відповідно ст.8 Закону України «Про охорону праці» у 2018 р. було забезпечено комплектування та видача працівникам засобів індивідуального захисту (спецодягу, спецвзуття, запобіжних поясів, захисних касок тощо), а також придбання та застосування засобів колективного захисту, мийними і знешкоджувальними засобами відповідно до встановлених нормативів, колективного договору та виробничої потреби. Забезпеченість працівників засобами індивідуального та колективного захисту станом на 31.12.2018 становить 100%  від розрахункової величини.

  У 2018 р. в підрозділах ДП «НЕК «Укренерго» стались три нещасний випадки виробничого травматизму (у Дніпровській ЕС – внаслідок падіння під час пересування і пошкодження внаслідок контакту з тваринами та Західній ЕС в наслідку порушення ПДР іншими учасниками руху). Професійні захворювання в ДП «НЕК «Укренерго»  відсутні.

  Робота з охорони праці проводилась з урахуванням та забезпеченням функціонування вимог міжнародних стандартів OHSAS 18001:2007 “Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги” та ISO 9001:2015 “Система управління якістю. Вимоги”. Разом з цим у поточному році розпочато підготовку щодо впровадження в систему управління здоров’я і безпекою праці вимог стандарту ISO 45001:2018.

  Для продовження якісного функціонування вимог міжнародного стандарту OHSAS 18001:2007 “Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги” та Методики процесу “Охорона здоров’я та безпека праці. МП У5-01” (далі – Методики процесу) було виконано наступне:

           –  питання Методики процесу вносилися до тематики проведення Днів охорони праці;

        – роботи підвищеної небезпеки проводилися лише після визначення остаточних ризиків та ознайомлення працівників з картками ідентифікації небезпек та оцінки ризиків на виконувані роботи;

        – забезпечено зберігання у кожному структурному підрозділі карток ідентифікації небезпек та оцінки ризиків;

        – у разі заміни або реконструкції обладнання, а також змін умов праці та технологічного процесу, виконувався перегляд карток ідентифікації небезпек та оцінки ризиків протягом десяти робочих днів та копії передаються відділам  охорони праці та пожежної безпеки електроенергетичних систем та інших ВП
  ДП «НЕК «Укренерго» для аналізу і внесення необхідних змін до реєстру оцінки базових ризиків і програми по зниженню небезпек та ризиків.

  Під час проведення внутрішніх аудитів у відокремлених підрозділах ДП «НЕК «Укренерго» перевірялось застосування процесного підходу до виконання робіт  («Плануй-Виконуй-Перевіряй-Дій» PDCA) та ризик орієнтованого мислення.

  В поточному році на виконання договорів між ДП «НЕК «Укренерго» та органом сертифікації «ПРИРОСТ-DQS-Group» було проведено наглядову перевірку системи управління гігієною і безпекою праці в апараті управління ДП «НЕК «Укренерго», Південно-Західній та Дніпровській електроенергетичних системах. Згідно узагальненого звіту, за результатами аудиту органом сертифікації було підтверджено, що діяльність системи менеджменту результативна та відповідає вимогам стандарту BS OHSAS 18001:2007, а також подовжено до 29.12.2019 дію сертифікату відповідності стандарту BS OHSAS 18001:2007.

  Відповідними наказами було затверджено Плани заходів з удосконалення системи управління якістю, гігієною і безпекою праці, екологічного керування в апараті управління ДП «НЕК «Укренерго» та електроенергетичних системах на 2019 р. відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 і BS OHSAS 18001:2007 та проведення внутрішніх аудитів в апараті управління і відокремлених підрозділах (далі – ВП) та з урахуванням рекомендацій, наданих органом сертифікації.

  За участі представників первинних профспілкових організацій було виконано аналіз та розгляд стану охорони праці, виконання основних заходів з попередження нещасних випадків і профзахворювань в підрозділах ДП «НЕК «Укренерго» у 2018 році та розроблено заходи щодо його поліпшення.

  У поточному році в рамках проведення XVI Міжнародного форуму «Паливно-енергетичний комплекс України сьогодення та майбутнє» фахівці ДП «НЕК «Укренерго» приймали участь у проведенні круглого столу на тему «Реформування системи управління охороною праці з урахуванням міжнародного досвіду». Проведено презентацію впровадження ISO 45001 в ДП «НЕК «Укренерго».

  Для удосконалення системи контролю за станом охорони праці в ДП «НЕК «Укренерго» проводилися комплексні перевірки стану охорони праці
  в 3 ремонтно експлуатаційних центрах (далі – РЕЦ). За результатами комплексних перевірок складені заходи по усуненню виявлених недоліків. Крім цього, згідно з наказом Державної регуляторної служби України від 16.11.2017 № 139 на 2018 рік управлінням Держпраці у Харківській області здійснено перевірку стану охорони праці та промислової безпеки в підрозділах Північної енергосистеми де було виявлено 76 порушень, 67 із яких станом на 01.01.2019 усунуто, 9 перенесено на 2019 рік в період проведення ремонтної компанії. Головним управлінням Держпраці у Вінницькій області здійснено перевірку стану охорони праці та промислової безпеки в підрозділах Південно-Західної енергосистеми де було виявлено 43 порушення, усі усунуто.

  Упродовж 2018 року пройшли навчання з питань охорони праці – 1223 працівника.

  Протягом 2018 року професійне навчання проводилось у 136 навчальному центрі, два з яких – навчально-випробувальний центр на базі ВП «Вінницяелектротехнологія» та спеціалізований навчально-тренувальний центр Дніпровської ЕС – підпорядковані ДП «НЕК «Укренерго».

  В ДП «НЕК «Укренерго» у 2018 р. розроблено:

  – «Положення про оперативний контроль стану охорони праці та пожежної безпеки на робочих місцях в ДП «НЕК «Укренерго».

  З метою забезпечення системного підходу при виконанні функціональних і службових завдань, підтримки в актуальному стані інформації щодо діяльності бізнес-процесів та відповідно до Стандарту процесного управління наказом ДП «НЕК «Укренерго» від 04.04.2018 № 147 введено в дію наступні бізнес-процеси, які відповідають напрямку діяльності щодо охорони праці, екології та промислової безпеки:

  • «Організація охорони праці»;
  • «Проведення Дня охорони праці»;
  • «Організація інструктажів з охорони праці»;
  • «Планування та виконання заходів з перевірки знань»;
  • «Одержання дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки»;
  • «Розслідування нещасного випадку невиробничого характеру»;
  • «Розслідування нещасного випадку на виробництві»;
  • «Проведення атестації робочих місць»;
  • «Проведення медичного огляду персоналу»;
  • «Управління пожежною безпекою».

  В ДП «НЕК «Укренерго» організовано своєчасне і належне проходження працівниками обов’язкових медичних оглядів. У 2018 р. році проведено медичний огляд 4630 працівникам.

  Згідно СОУ-Н МПЕ 40.1.03.108-2004 “Проведення Днів охорони праці
  в електроенергетиці. Положення”, Положення про проведення Дня охорони праці в ДП «НЕК «Укренерго» та бізнес-процесу «Проведення Дня охорони праці»  щомісячно, кожний другий четвер проводяться Дні охорони праці.

  На виконання Указу Президента України від 18.08.2006 № 685 «Про День охорони праці» були організовані та проведені заходи з нагоди Всесвітнього Дня охорони праці під девізом “Захищене і здорове покоління”.

  У енергетичних системах проведено огляди-конкурси виробничих бригад
  з питань безпечного виконання робіт та інших конкурсів, а саме: “Краща лінійна дільниця”, “Краща підстанція” та “Кращі РЕЦ” з відзначенням та заохоченням переможців.

  У засобах масової інформації висвітлювалися  матеріали з питань запобігання травмуванню сторонніх осіб (населення) на обладнанні ДП «НЕК «Укренерго». За 2018 р. було опубліковано оголошення у 60 газетах, вручено 5614 звернень землекористувачам, 3980 сільським радам, 176 державним адміністраціям.

  Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442  “Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці” була проведена  атестація 244 робочих місць по умовам праці.

  На виконання «Порядку отримання дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» (постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107) підрозділи ДП «НЕК «Укренерго» мають відповідні дозволи. У 2018 році отримано 13 дозволів.

  Основні організаційно-технічні заходи з охорони праці на 2017 рік розроблені та затверджені наказом ДП «НЕК «Укренерго» від 20.12.2016 № 427 «Про підсумки роботи з охорони праці за 2016 р. і завдання на 2017 р.» . Упродовж  року всі заплановані заходи виконані. Витрати грошових коштів на виконання цих заходів  становить 0,7 % витрат на охорону праці від фонду оплати праці за попередній до звіту рік (вимога статті 19 Закону України “Про охорону праці” передбачає фінансування охорони праці в обсязі не менше 0,5% від фонду оплати праці за минулий рік).

  Протягом року проводилися закупівлі засобів захисту на конкурсних умовах з обов’язковим залученням фахівців відділів охорони праці та пожежної безпеки та інвентаризація засобів індивідуального і колективного захисту. Відповідно ст.8 Закону України «Про охорону праці» у 2017 р. було забезпечено комплектування та видача працівникам засобів індивідуального захисту (спецодягу, спецвзуття, запобіжних поясів, захисних касок тощо), а також придбання та застосування засобів колективного захисту та мийними і знешкоджувальними засобами відповідно до встановлених нормативів, колективного договору та виробничої потреби.   Експлуатація, комплектування, користування та утримання засобів індивідуального захисту на об’єктах ДП «НЕК «Укренерго» здійснюється відповідно до нормативного документа “Правила експлуатації електрозахисних засобів” ДНАОП 1.1.10-1.07-01 (далі – Правила). Забезпеченість працівників засобами індивідуального та колективного захисту станом на 01.01.2018 становить 100%  від розрахункової величини (додаток № 2 “Правил”). Проведено обов’язкові медичні огляді працівників ДП «НЕК «Укренерго» та на проведено атестацію робочих місць.

  У поточному році здійснювалось комплектування об’єктів засобами пожежогасіння, проведено перезарядку та опосвідчення вогнегасників.

  У поточному році в підрозділах ДП «НЕК «Укренерго» стався один нещасний випадок виробничого травматизму (у Південно-Західній ЕС – внаслідок падіння при спуску з кузова автомобіля). Професійні захворювання в ДП «НЕК «Укренерго»  відсутні.

  Робота з охорони праці проводилася з урахуванням та забезпеченням функціонування вимог міжнародних стандартів OHSAS 18001:2007 “Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги” та ISO 9001:2015 “Система управління якістю. Вимоги”.

  Для продовження якісного функціонування вимог міжнародного стандарту OHSAS 18001:2007 “Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги” та Методики процесу “Охорона здоров’я та безпека праці. МП У5-01” (далі – Методики процесу) було виконано наступне:

  – питання Методики процесу вносилися до тематик проведення Днів охорони праці;

  – роботи підвищеної небезпеки проводилися лише після визначення остаточних ризиків та ознайомлення працівників з картками ідентифікації небезпек та оцінки ризиків на виконувані роботи;

  – забезпечено зберігання у кожному структурному підрозділі карток ідентифікації небезпек та оцінки ризиків;

  – у разі заміни або реконструкції обладнання, а також змін умов праці та технологічного процесу, виконувався перегляд карток ідентифікації небезпек та оцінки ризиків протягом десяти робочих днів та копії передаються відділам  охорони праці та пожежної безпеки електроенергетичних систем та інших відокремлених підрозділах (далі – ВП) ДП «НЕК «Укренерго» для аналізу і внесення необхідних змін до реєстру оцінки базових ризиків і програми по зниженню небезпек та ризиків.

  В поточному році на виконання договорів між ДП «НЕК «Укренерго» та органом сертифікації «ПРИРОСТ-DQS-Group» було проведено наглядову перевірку системи управління гігієною і безпекою праці в апараті управління ДП «НЕК «Укренерго», Південній та Центральній електроенергетичних системах. Згідно узагальненого звіту, за результатами аудиту органом сертифікації було підтверджено, що діяльність системи менеджменту результативна та відповідає вимогам стандарту BS OHSAS 18001:2007.

  Відповідним наказом було затверджено План заходів з удосконалення системи управління якістю, гігієною і безпекою праці, екологічного керування в апараті управління ДП «НЕК «Укренерго» та електроенергетичних системах на 2018 р. відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 і BS OHSAS 18001:2007 та проведення внутрішніх аудитів в апараті управління і ВП та з урахуванням рекомендацій, наданих органом сертифікації.

  За участі представників первинних профспілкових організацій було виконано аналіз та розгляд стану охорони праці, виконання основних заходів з попередження нещасних випадків і профзахворювань  в підрозділах ДП «НЕК «Укренерго» у 2017 році та розроблено заходи щодо його поліпшення.

  В минулому році, відповідно до вимог галузевого нормативного документа «Особливі умови безпечного виконання робіт на підприємствах електроенергетики. Положення», затвердженого наказом Міненерговугілля від 14.11.2012 № 898, в підрозділах ДП «НЕК «Укренерго» двічі вводилися Особливі умови безпечного виконання робіт: на вимогу наказу Міненерговугілля від 17.03.2017 № 206 (наказ ДП «НЕК «Укренерго» від 17.03.2016 № 84) та наказу Міненерговугілля від 26.10.2017 № 676 (наказ ДП «НЕК «Укренерго» від 26.10.2017 № 336).

  Фахівці ДП «НЕК «Укренерго» у поточному році приймали участь у семінар- нараді з охорони праці для підприємств енергетичної галузі на базі ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго».

  Відповідно наказу ДП «НЕК «Укренерго» від 20.12.2016 № 427 щокварталу проводились наради із начальниками відділів з охорони праці електроенергетичних систем та ВП з питань охорони праці та промислової безпеки.

  Основні організаційно-технічні заходи з охорони праці на 2016 рік розроблені та затверджені наказом ДП «НЕК «Укренерго» від 04.01.2016 № 3 «Про підсумки роботи з охорони праці за 2015 р. і завдання на 2016». Упродовж  року всі заплановані заходи виконані. Витрати становлять 1,41 % коштів від фонду оплати праці за 2015 рік (вимога статті 19 Закону України “Про охорону праці” передбачає фінансування охорони праці в обсязі не менше 0,5% від фонду оплати праці за минулий рік).

  Протягом року проводилися закупівлі засобів захисту на конкурсних умовах з обов’язковим залученням фахівців служб охорони праці та пожежної безпеки та інвентаризація засобів індивідуального і колективного захисту. Відповідно ст.8 Закону України «Про охорону праці» у 2016 р. було забезпечено комплектування та видача працівникам засобів індивідуального захисту (спецодягу, спецвзуття, запобіжних поясів, захисних касок тощо),          а також придбання та застосування засобів колективного захисту та мийними і знешкоджувальними засобами відповідно до встановлених нормативів, колективного договору та виробничої потреби. Забезпеченість працівників засобами індивідуального та колективного захисту станом на 01.01.2017 становить 100%  від розрахункової величини (додаток № 2 “Правил”).

  Для продовження якісного функціонування вимог міжнародного стандарту OHSAS 18001:2007 “Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги” та Методики процесу “Охорона здоров’я та безпека праці. МП У5-01” (далі – Методики процесу) було виконано наступне:

  – питання Методики процесу вносилися до тематик проведення Днів охорони праці;

  – роботи підвищеної небезпеки проводилися лише після визначення остаточних ризиків та ознайомлення працівників з картками ідентифікації небезпек та оцінки ризиків на виконувані роботи;

  – забезпечено зберігання у кожному структурному підрозділі карток ідентифікації небезпек та оцінки ризиків;

  – у разі заміни або реконструкції обладнання, а також змін умов праці та технологічного процесу, виконувався перегляд карток ідентифікації небезпек та оцінки ризиків протягом десяти робочих днів та копії передаються службам  охорони праці та пожежної безпеки електроенергетичних систем та інших ВП ДП «НЕК «Укренерго» для аналізу і внесення необхідних змін до реєстру оцінки базових ризиків і програми по зниженню небезпек та ризиків.

  В минулому році на виконання договорів між ДП «НЕК «Укренерго» та органом сертифікації «ПРИРОСТ-DQS-Group» було проведено наглядову перевірку системи управління гігієною і безпекою праці в апараті управління ДП «НЕК «Укренерго», Північній та Західній електроенергетичних системах. Згідно узагальненого звіту, за результатами аудиту органом сертифікації було підтверджено, що діяльність системи менеджменту результативна та відповідає вимогам стандарту BS OHSAS 18001:2007, а також подовжено до 29.12.2019 дію сертифікату відповідності стандарту BS OHSAS 18001:2007.

  В минулому році, відповідно до вимог галузевого нормативного документа «Особливі умови безпечного виконання робіт на підприємствах електроенергетики. Положення», затвердженого наказом Міненерговугілля     від 14.11.2012 № 898, в підрозділах ДП «НЕК «Укренерго» двічі вводилися Особливі умови виконання робіт: на вимогу наказу Міненерговугілля від 16.03.2016 №184 (наказ ДП «НЕК «Укренерго» від 17.03.2016 № 70) та наказу Міненерговугілля від 10.11.2016 №721 (наказ ДП «НЕК «Укренерго» від 14.11.2016 № 378).

  Фахівці  ДП «НЕК «Укренерго» у поточному році приймали участь у XIV Міжнародному форумі «Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення та майбутнє», що проводився у м. Києві з 08.11.2016 по 10.11.2016.

  У поточному році в підрозділах ДП «НЕК «Укренерго» сталося 8 нещасних випадків (один – смертельний). Професійні захворювання в ДП «НЕК «Укренерго»  відсутні.

  З метою попередження травматизму, здійснювалася робота щодо забезпечення оперативного  контролю за станом охорони праці,  створенням належних та безпечних умов праці, дотриманням працівниками правил безпечного виконання робіт, шляхом:

  – проведення керівниками електроенергетичних систем та ВП щоденних ранкових, на поточний день, та вечірніх, на наступний день, селекторних нарад щодо готовності та можливості дотримання працівниками технології та правил безпечного виконання робіт;

  – щоденного контролю з боку відповідальних чергових з охорони праці    у кожному МЕМ із числа керівників МЕМ за якістю оформлюваних нарядів-допусків та розпоряджень на виконання робіт (відповідальний черговий перевіряв готовність бригади та механізмів до виконання робіт, у разі необхідності узгоджував дії бригад, служб, дільниць, а також з іншими сторонніми підприємствами);

  – заслуховування звітів директорів МЕМ щоденно на ранковій селекторній нараді електроенергетичних систем та ВП щодо результатів виконання перевірок робочих місць за першою та другою ступенями оперативного контролю стану охорони праці під час перевірки робочих місць за минулий день, виявлених порушеннях, терміново вжитих заходів до порушників або усунення травмонебезпечних факторів;

  – щомісячного підведення підсумків проведеної роботи з персоналом служб охорони праці на нарадах директорів МЕМ за участю директорів електроенергетичних систем та ВП з оформленням результатів у наказах.

  Навчання з охорони праці працівників ДП «НЕК «Укренерго» проводилось:

  – в учбових закладах “Держпраці”;

  – в навчально-виробничому центрі “Професіонал”, м. Київ;

  – в двох учбових закладах ДП «НЕК «Укренерго» (навчально-тренувальні центри ВП «Вінницяелектротехнологія» та Дніпровської ЕС).

  Упродовж 2016 року пройшли навчання з питань охорони праці – 1491 працівника.

  У 2016 році в ДП «НЕК «Укренерго» велась робота з організації професійного навчання працівників на виробництві на рівні здобутків передового вітчизняного і світового досвіду, досягнень науки і техніки для забезпечення надійного, безпечного та економічно ефективного функціонування ДП «НЕК «Укренерго» при задоволенні потреб мотивації праці та реалізації індивідуального потенціалу працівників у виробничій діяльності.

  Загалом протягом 2016 року пройшли навчання 2 936 працівників, з них в навчальних центрах, підпорядковані ДП «НЕК «Укренерго», професійне навчання пройшли 1 955 працівників.

  Протягом 2016 року професійне навчання проводилось у 141 навчальному центрі, два з яких – навчально-випробувальний центр на базі ВП «Вінницяелектротехнологія» та спеціалізований навчально-тренувальний центр Дніпровської ЕС – підпорядковані ДП «НЕК «Укренерго».

  Таким чином, із 13 528 осіб загальної кількості штатних працівників  ДП «НЕК «Укренерго» у 2016 році пройшли навчання 2 936 осіб, що становить 22% від штатної кількості працівників.

  У 2016 р. за гендерною ознакою професійне навчання пройшли 183 жінки та 2 753 чоловіки.

  В рамках модернізації підходу до професійного навчання в ДП “НЕК “Укренерго” у 2016 році був проведений дистанційно-очний курс підвищення кваліфікації диспетчерів центральних диспетчерських служб.

  Щодо організації психофізіологічної експертизи працівників, то статтею 5 Закону  України  «Про  охорону  праці» передбачено, що до виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують  професійного  добору,  допускаються особи за наявності висновку психофізіологічної експертизи. Зважаючи на вимоги статті 13 зазначеного Закону, роботодавець  зобов’язаний  створити  на  робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових  актів,  а  також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці і несе безпосередню відповідальність за їх порушення.

  На даний час відсутня нормативно-правова база, яка б встановлювала порядок проходження психофізіологічної експертизи, методики та критерії цієї експертизи.

  Проведення обов’язкових періодичних медичних оглядів працівників      ДП «НЕК «Укренерго» організовано відповідно до “Порядку проведення медичних оглядів  працівників  певних  категорій”, який затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246. Працівники, для яких є обов’язковими попередній та періодичні психіатричні огляди проходять їх відповідно до порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 №1465 (із змінами). Працівники, для яких є обов’язковими первинний та періодичний профілактичні наркологічні огляди, проходять наркологічні огляди відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.11.97 №1238 “Про обов’язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення”. Працівники ДП «НЕК «Укренерго» проходять медичні огляди у спеціалізованих лікувально-профілактичних закладах, які мають право встановлювати діагноз щодо професійних захворювань.

  В ДП «НЕК «Укренерго» організовано своєчасне і належне проходження працівниками обов’язкових медичних оглядів. В минулому році проведений медичний  огляд 8349 працівникам.

  Основні організаційно-технічні заходи з охорони праці на 2015 рік розроблені та затверджені наказом ДП «НЕК «Укренерго» від 05.01.2015 № 3 «Про підсумки роботи з охорони праці за 2014 р. і завдання на 2015». Упродовж  року всі заплановані заходи виконані. Витрати становить 0,98 % коштів від фонду оплати праці за 2014 рік (вимога статті 19 Закону України “Про охорону праці” передбачає фінансування охорони праці в обсязі не менше 0,5% від фонду оплати праці за минулий рік).

  Протягом року проводилися закупівлі засобів захисту на конкурсних умовах з обов’язковим залученням фахівців служби охорони праці та пожежної безпеки та інвентаризація засобів індивідуального та колективного захисту. Відповідно ст. 8 Закону України «Про охорону праці» у 2015 р. було забезпечено комплектування та видача працівникам засобів індивідуального захисту (спецодягу, спецвзуття, запобіжних поясів, захисних касок тощо),          а також придбання та застосування засобів колективного захисту та мийними і знешкоджувальними засобами відповідно до встановлених нормативів, колективного договору та виробничої потреби.

  Для продовження якісного функціонування вимог міжнародного стандарту OHSAS 18001:2010 “Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги” та Методики процесу «Управління ризиками для здоров’я та безпеки праці. МП 39-03» (далі – Методики процесу) було виконано наступне:

  – на виконання вимог наказу ДП «НЕК «Укренерго» від 25.12.2014р. №341 «Про вдосконалення системи управління якістю, гігієною та безпекою праці, екологічного керування в ДП «НЕК «Укренерго» було визначено картки ідентифікації небезпек та оцінки ризиків, які містять найбільш суттєві показники ризику, розроблено реєстр суттєвих небезпек та внесено відповідні зміни у Методику процесу;

  – внесено до програми вступних інструктажів з охорони праці питання щодо інтегрованої системи управління відповідно до вимог міжнародних стандартів;

  – переглянуто реєстри оцінки базових ризиків та програм по зниженню небезпек та ризиків у кожних структурних підрозділах . Переглянуті реєстри   та програми затверджено наказами електроенергетичних системах та ВП        ДП «НЕК «Укренерго»;

  – до програм щорічного навчання підрозділів на виробництві та до програм повторних інструктажів внесено вимоги Методики процесу;

  – питання Методики процесу вносилися до тематик проведення Днів охорони праці;

  – роботи підвищеної небезпеки проводилися лише після визначення остаточних ризиків та ознайомлення працівників з картками ідентифікації небезпек та оцінки ризиків на виконувані роботи;

  – забезпечено зберігання у кожному структурному підрозділі карток ідентифікації небезпек та оцінки ризиків;

  – у разі заміни або реконструкції обладнання, а також змін умов праці та технологічного процесу, виконувався перегляд карток ідентифікації небезпек та оцінки ризиків протягом десяти робочих днів та копії передаються службам  охорони праці та пожежної безпеки електроенергетичних систем та інших ВП ДП «НЕК «Укренерго» для аналізу і внесення необхідних змін до реєстру оцінки базових ризиків і програми по зниженню небезпек та ризиків;

  – під час перевірок робочих місць за усіма ступенями оперативного контролю перевірялося виконання вимог Методики процесу.

  В поточному році на виконання договорів між ДП «НЕК «Укренерго» та органом сертифікації «ПРИРОСТ-DQS-Group» було проведено наглядову перевірку системи управління гігієною і безпекою праці в апараті управління ДП «НЕК «Укренерго» та Дніпровській електроенергетичній системі.

  Відповідно до вимог галузевого нормативного документа «Особливі умови безпечного виконання робіт на підприємствах електроенергетики. Положення», затвердженого наказом Міненерговугілля     від 14.11.2012 № 898, в підрозділах ДП «НЕК «Укренерго» вводилися Особливі умови виконання робіт на вимогу наказу Міненерговугілля від 13.03.2015 №151 (наказ ДП «НЕК «Укренерго» від 16.03.2015 № 74). Під час дії Особливих умов контролюючими особами від апарату управління ДП «НЕК «Укренерго», електроенергетичних систем та магістральних електричних мереж було перевірено 1855 робочих місць та виявлено 1275 порушень (додаток 9), за результатами яких зменшено розмір премій 40 працівникам та призначено позапланові інструктажі 4 працівникам.

  Представники  ДП «НЕК «Укренерго» у поточному році приймали участь у ІІІ Міжнародній науково – практичній конференції «Промислова безпека. Найкращі практики – 2015», що відбулася у м. Львів.

  У поточному році в підрозділах ДП «НЕК «Укренерго» сталося 7 нещасних випадків пов’язаних з виробництвом (один – смертельний). Професійні захворювання в ДП «НЕК «Укренерго»  відсутні.

  З метою попередження травматизму, здійснювалася робота щодо забезпечення оперативного  контролю за станом охорони праці,  створенням належних та безпечних умов праці, дотриманням працівниками правил безпечного виконання робіт, шляхом:

  – проведення керівниками електроенергетичних систем та відокремлених підрозділів щоденних ранкових, на поточний день, та вечірніх, на наступний день, селекторних нарад щодо готовності та можливості дотримання працівниками технології та правил безпечного виконання робіт;

  – щоденного контролю з боку відповідальних чергових з охорони праці    у кожному МЕМ із числа керівників МЕМ за якістю оформлюваних нарядів-допусків та розпоряджень на виконання робіт (відповідальний черговий перевіряв готовність бригади та механізмів до виконання робіт, у разі необхідності узгоджував дії бригад, служб, дільниць, а також з іншими сторонніми підприємствами);

  – заслуховування звітів директорів МЕМ щоденно на ранковій селекторній нараді електроенергетичних систем та ВП щодо результатів виконання перевірок робочих місць за першою та другою ступенями оперативного контролю стану охорони праці під час перевірки робочих місць за минулий день, виявлених порушеннях, терміново вжитих заходів до порушників або усунення травмонебезпечних факторів;

  – щомісячного підведення підсумків проведеної роботи з персоналом служб охорони праці на нарадах директорів МЕМ за участю директорів електроенергетичних систем та ВП з оформленням результатів у наказах.

  Навчання персоналу ДП «НЕК «Укренерго» з охорони праці проводилось відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держгірпромнагляду 26.01.05 № 15 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.

  Навчання працівників ДП «НЕК «Укренерго» проводилось:

  – в учбових закладах “Держгірпромнагляду”;

  – в навчально-виробничому центрі “Професіонал”, м. Київ;

  – в двох учбових закладах ДП «НЕК «Укренерго» (навчально-тренувальні центри ВП «Вінницяелектротехнологія» та Дніпровської ЕС).

  Упродовж 2015 року пройшли навчання 3365 працівників, в учбових закладах ДП «НЕК «Укренерго» 2 137 працівників, у тому числі з питань охорони праці – 1677 працівники.

  Професійне навчання працівників у 2015 році проводилось за 184 тематиками за такими напрямками: охорона праці, пожежна безпека, НПАОП, первинна професійна підготовка / підвищення кваліфікації робітників, роботи підвищеної небезпеки, диспетчеризація і режими, технічна експлуатація, РЗіПА, метрологія,ЗДТУ, інформаційні технології, капітальне будівництво та нагляд за будівлями, бухгалтерський облік, господарська діяльність, дорожній рух, екологія, менеджмент, управління персоналом, фінансово-економічний напрямок, цивільний захист.

  Професійне навчання проводилось у 103 навчальних центрах, два з яких – навчально-випробувальний центр на базі ВП “Вінницяелектротехнологія” та спеціалізований навчально-тренувальний центр Дніпровської ЕС, підпорядковані ДП “НЕК “Укренерго”.

  З метою підтримання на належному рівні навичок управління режимами роботи Об’єднаної енергетичної системи України та підвищення професійної підготовки і кваліфікації персоналу центральних диспетчерських служб електроенергетичних систем в ДП «НЕК «Укренерго» проведено короткотермінове підвищення кваліфікації – змагання професійної майстерності персоналу центральних диспетчерських служб електроенергетичних систем в період з 19 по 23 жовтня 2015 р. (наказ ДП «НЕК «Укренерго» від 27.08.2015 № 259). Вперше змагання відбулися як заключний етап комплексної навчальної програми, організованої за очно-заочною формою навчання з використанням системи дистанційного навчання та тренажу працівників. За результатами проходження навчальної програми    всі учасники змагань отримали посвідчення про проходження чергового підвищення кваліфікації. За результатами змагань (наказ ДП «НЕК «Укренерго» від 02.11.2015 № 327) I місце посіла команда Центральної ЕС, якій було присвоєне звання «Команда-переможниця змагань професійної майстерності персоналу центральних диспетчерських служб електроенергетичних систем ДП «НЕК «Укренерго» 2015 року»; II місце посіла команда Західної ЕС; III місце посіла команда Південно-Західної ЕС.

  Посилено контроль за виконанням вимог нормативно-правових документів щодо формування кількісного і якісного складу виробничих бригад, визначення колективної відповідальності за дотримання правил з охорони праці.

  У 2015 р. придбані тренажери для навчання працівників практичним навичкам надання долікарської допомоги.

  Щодо вжиття заходів з впровадження на підприємстві механізму психофізіологічної експертизи працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки, у тому числі водіїв автотранспортних засобів, на сьогодні порядок проведення психофізіологічної експертизи тільки опрацьовується в підрозділах ДП «НЕК «Укренерго».

  Проведення обов’язкових періодичних медичних оглядів працівників      ДП «НЕК «Укренерго» організовано відповідно до “Порядку проведення медичних оглядів  працівників  певних  категорій”, який затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246. Працівники, для яких є обов’язковими попередній та періодичні психіатричні огляди проходять їх відповідно до порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 №1465 (із змінами). Працівники, для яких є обов’язковими первинний та періодичний профілактичні наркологічні огляди, проходять наркологічні огляди відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.11.97 №1238 “Про обов’язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення”. Працівники ДП «НЕК «Укренерго» проходять медичні огляди у спеціалізованих лікувально-профілактичних закладах, які мають право встановлювати діагноз щодо професійних захворювань.

  В ДП «НЕК «Укренерго» організовано своєчасне і належне проходження працівниками обов’язкових медичних оглядів. В минулому році проведений медичний  огляд 7562 працівникам.

  Основні організаційно-технічні заходи з охорони праці на 2014 рік розроблені, затверджені та виконані. Витрати грошових коштів на виконання цих заходів  становить 1,28 % коштів від фонду оплати праці за 2013 рік (вимога статті 19 Закону України “Про охорону праці” передбачає фінансування охорони праці в обсязі не менше 0,5% від фонду оплати праці за минулий рік).

  Посилено контроль за виконанням вимог нормативно-правових документів щодо формування кількісного і якісного складу виробничих бригад, визначення колективної відповідальності за дотримання правил з охорони праці.

  Протягом року проводилися закупівлі засобів захисту на конкурсних умовах з обов’язковим залученням фахівців служби охорони праці та інвентаризація засобів індивідуального та колективного захисту. Відповідно ст.8 Закону України «Про охорону праці» у 2014 р. було забезпечено комплектування та видача працівникам засобів індивідуального захисту (спецодягу, спецвзуття, запобіжних поясів, захисних касок тощо), а також придбання та застосування засобів колективного захисту та мийними і знешкоджувальними засобами відповідно до встановлених нормативів, колективного договору та виробничої потреби.

  Робота з охорони праці проводилася відповідно до діючої “Системи управління охороною праці” (СУОП), з урахуванням та забезпеченням функціонування вимог міжнародного стандарту OHSAS 18001:2010 “Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги”.

  На виконання договорів між ДП «НЕК «Укренерго» та органом сертифікації «ПРИРОСТ-DQS-Group» було проведено наглядову перевірку системи управління гігієною і безпекою праці в апараті управління ДП «НЕК «Укренерго» та Південно-Західній і Південній електроенергетичних системах.

  Відповідно до вимог галузевого нормативного документа «Особливі умови безпечного виконання робіт на підприємствах електроенергетики. Положення», затвердженого наказом Міненерговугілля     від 14.11.2012 № 898, тричі в підрозділах ДП «НЕК «Укренерго» вводилися Особливі умови виконання робіт на вимогу Міненерговугілля (накази ДП «НЕК «Укренерго» від 21.03.2014 № 76, 05.06.2014 № 136 та від 03.10.2014 № 256). Під час дії Особливих умов контролюючими особами від апарату управління ДП «НЕК «Укренерго», електроенергетичних систем та магістральних електричних мереж було перевірено 4035 робочих місця та виявлено 2905 зауважень, за результатами яких зменшено розмір премій 70 працівникам.

  Представники  керівництва, начальники служб охорони праці та пожежної безпеки ДП «НЕК «Укренерго» у поточному році приймали участь у Міжнародній науково – практичній конференції «Сучасні системи управління охороною праці. Впровадження міжнародних та європейських стандартів у цій сфері на основі кращого світового досвіду», що відбулася у м. Львів.

  В 2014 році нещасні випадки з тяжкими або смертельними наслідками, а також професійні захворювання в ДП «НЕК «Укренерго»  відсутні.

  З метою попередження травматизму, здійснювалася робота щодо забезпечення оперативного  контролю за станом охорони праці,  створенням належних та безпечних умов праці, дотриманням працівниками правил безпечного виконання робіт, шляхом:

  – проведення керівниками електроенергетичних систем та ВП щоденних ранкових, на поточний день, та вечірніх, на наступний день, селекторних нарад щодо готовності та можливості дотримання працівниками технології та правил безпечного виконання робіт;

  – щоденного контролю з боку відповідальних чергових з охорони праці    у кожному МЕМ із числа керівників МЕМ за якістю оформлюваних нарядів-допусків та розпоряджень на виконання робіт (відповідальний черговий перевіряв готовність бригади та механізмів до виконання робіт, у разі необхідності узгоджував дії бригад, служб, дільниць, а також з іншими сторонніми підприємствами);

  – заслуховування звітів директорів МЕМ щоденно на ранковій

  селекторній нараді електроенергетичних систем та ВП щодо результатів виконання перевірок робочих місць за першою та другою ступенями оперативного контролю стану охорони праці під час перевірки робочих місць за минулий день, виявлених порушеннях, терміново вжитих заходів до порушників або усунення травмонебезпечних факторів;

  – щомісячного підведення підсумків проведеної роботи з персоналом служб охорони праці на нарадах директорів МЕМ за участю директорів електроенергетичних систем та ВП з оформленням результатів у наказах.

  Навчання персоналу ДП «НЕК «Укренерго» з охорони праці проводилось відповідно до п. 5.2. Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом

  Навчання працівників ДП «НЕК «Укренерго» проводилось:

  – в учбових закладах “Держгірпромнагляду”;

  – в галузевому учбовому комбінаті “Київенерго”, м. Київ;

  – в двох учбових закладах ДП «НЕК «Укренерго» (навчально-тренувальні центри ВП «Вінницяелектротехнологія» та Дніпровської ЕС).

  Упродовж 2014 року пройшли навчання 2828 працівника, з питань охорони праці – 963 працівників, у тому числі в учбових закладах ДП «НЕК «Укренерго» 1327 працівників.

  Із 14 067 осіб загальної кількості штатних працівників ДП «НЕК «Укренерго» у 2014 році пройшли навчання 2828 осіб, з них 1643 – у навчальних центрах, підпорядкованих ДП «НЕК «Укренерго», 1185 – в інших навчальних структурах.

  За гендерною ознакою у 2014 р. професійне навчання пройшли 170 жінок та 3619 чоловіків.

  У 2014 р. придбані тренажери для навчання працівників практичним навичкам надання долікарської допомоги.

  Діючі навчально-тренувальні  полігони  ВП «Вінницяелектротехнологія» несуть цілорічне навчальне завантаження по підготовці та підвищенню кваліфікації електромонтерів з обслуговування повітряних ліній електропередачі згідно з наказом ДП «НЕК «Укренерго»  про підготовку кадрів на виробництві. Технічний стан навчально-тренувальних полігонів постійно підтримується на належному рівні. У 2014 році для навчально-тренувального центру були придбані  спеціальні програми для навчання персоналу підстанцій та обслуговування ліній електропередачі напругою 110-750 кВ,  що дасть можливість більш якісно проводити заняття.

  Щодо вжиття заходів з впровадження на підприємствах механізму психофізіологічної експертизи працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки, у тому числі водіїв автотранспортних засобів, виконано наступне:

  На сьогоднішній день порядок проведення психофізіологічної експертизи тільки опрацьовується в підрозділах ДП «НЕК «Укренерго».

  Переглянуто програми цільових інструктажів, щодо оформлення нарядів – допусків, підготовки робочих місць і виконання робіт в електроустановках, на висоті, на рухомому обладнанні, ремонтних і відновлювальних робіт та з розчищенням трас з обов’язковим опитуванням або контролем отриманих знань за допомогою технічних засобів навчання, перевіркою набутих навичок безпечних методів праці. Усі МЕМ оснащені програмами «Автоекзаменатор» за допомогою яких здійснюється перевірка знань працівників, які виконують небезпечні роботи.

  В ДП «НЕК «Укренерго» організовано своєчасне і належне проходження працівниками обов’язкових медичних оглядів. В минулому році проведений медичний  огляд 8829 працівникам.

  Юрій Колісніченко

  Начальник Відділу пожежної безпеки