Пошук
Пошук
Сторінки
Записи
 • UA
 • EN
 • EN
 • Екологічна політика

  Екологічний менеджмент

  Основою екологічного менеджменту Укренерго є раціональне використання природних ресурсів, зменшення впливу на довкілля та екологічна безпека діяльності компанії. Саме ці складові формують ефективну модель екологічного управління процесами.

  Укренерго суворо дотримується природоохоронного законодавства та умов дозвільної документації (щодо викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, спецводокористування, поводження із відходами та ін.).

  Система екологічного менеджменту впроваджується відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 14001:2015 «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування». У 2019 році Укренерго успішно пройшло ресертифікаційний аудит, що засвідчує Сертифікат № 472126 UM15.

  Ми інтегруємо в нашу роботу найкращі світові екологічні практики: проводимо заходи з енергоефективності, реалізовуємо промислові відходи для повторного використання, впроваджуємо роздільний збір побутових відходів та багато іншого.

  Екологи компанії розробили систему внутрішнього екологічного моніторингу діяльності Укренерго, яка впроваджена окремим бізнес-процесом та ефективно реалізовується в компанії. Також для кожного підрозділу Укренерго створений екологічний паспорт, який наші спеціалісти використовують у своїй роботі.

  Укренерго на своїх об’єктах впроваджує концепцію «зеленого офісу», зокрема переходить до використання електромобілів, паперу та канцелярських товарів із вторинної сировини, застосовує енерго- та ресурсозберігаючі технології тощо.

  Для ефективної інтеграції Об’єднаної енергетичної системи України до європейської енергосистеми ENTSO-E Укренерго планує реконструювати понад 100 об’єктів. При проектуванні нових або реконструкції існуючих об’єктів системи передачі електроенергії мають бути враховані всі наслідки перебування обслуговуючого персоналу та населення в електричних полях, що утворюються  ЛЕП і ПС, у тому числі віддалені, а також проведена оцінка впливу таких об’єктів на навколишнє середовище. У матеріалі «Електричні мережі і завдання охорони навколишнього середовища», підготовленому за результатами досліджень і оглядів нормативних документів, визначені чинники та критерії, які мають бути дотримані для забезпечення екологічної безпеки об’єктів енергетики. Тому, перш ніж реалізувати будь-який проект, Укренерго детально вивчає потенційний вплив своєї діяльності на громаду та навколишнє середовище, враховуючи можливе навантаження на ґрунти, рельєф, водні ресурси, атмосферу, флору та фауну. Для мінімізації впливу Укренерго розробляє спеціальні плани заходів та забезпечує виконання Планів соціального та екологічного менеджменту на територіях компанії. Також компанія бере участь у підготовці «Оцінки впливу на навколишнє середовище» та «Оцінки впливу на довкілля».

  НЕК «Укренерго» веде активну еколого-просвітницьку діяльність. Наші екологи регулярно зустрічаються зі студентами та проводять навчальні лекції, майстер-класи, практичні заняття з екології. Працівники компанії розповідають про особливості екологічного менеджменту в енергетичній галузі.

  Високі екологічні та соціальні стандарти Укренерго визначає не лише для себе, а й для підрядних організацій. Фахівці з екології та корпоративної соціальної відповідальності проводять для своїх партнерів навчальні семінари та практичні заняття, знайомлять з принципами сталого розвитку ООН, яких дотримується компанія.  Ми закликаємо усіх наших стейкхолдерів наслідувати відповідальні принципи щодо ведення своєї діяльності та працювати без шкоди для навколишнього середовища.

   

  Оксана Чікало

  Начальник відділу корпоративної соціальної відповідальності