Пошук
Пошук
Сторінки
Записи
 • UA
 • EN
 • EN
 • Контакти

  До нас можна звернутися:

  Електронною поштою:

  nec-kanc@ua.energy та press@ua.energy (для ЗМІ)

  За телефонами:

  Загальні питання:

  +380 (44) 238-38-38

  Обрати тему у фоновому режимі:

  1. Канцелярія

  2. Бухгалтерія

  4. Юридичні питання

  5. Прес-центр

  Питання ринку електроенергії:

  +380 (44) 238-37-00

  Обрати тему у фоновому режимі:

  1. Реєстрація на ринку електроенергії, укладання договорів з передачі та диспетчеризації, договори на роздрібному ринку, ЕІС-коди.
  2. Укладання договорів зі зменшення навантаження ВДЕ, порядок розрахунків за обмеження ВДЕ, технічні питання щодо приєднань та погодження технічних умов.
  3. Завантаження торгових та технічних графіків, балансуючі групи та робота платформи MMS.
  4. Фінансові гарантії, розрахунки, акти та документи по балансуючому ринку, розрахунки за послуги передачі та диспетчеризації, ПСО та АСКОД.
  5. Бухгалтерський облік при операціях на ринку електроенергії, балансуючий ринок, врегулювання небалансів, звірка розрахунків, податкові накладні.
  6. Робочі групи з удосконалення законодавства.
  7. Організація комерційного обліку, передачі даних та врегулювання суперечок з комерційного обліку.

   

  Письмово на адресу:

  01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 25

  Вимоги до письмового та електронного звернення

  У зверненні обов’язково має бути зазначено:

  • прізвище, ім’я, по батькові;
  • місце проживання;
  • суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги;
  • підпис;
  • дата.

  У разі надсилання письмового звернення з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку, окрім вищевказаних обов’язкових вимог, також має бути зазначено електронну поштову адресу або відомості про інші засоби зв’язку.

  Письмове звернення, у тому числі надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку, без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

  Особисто:

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Протокол засідання

  правління НЕК “Укренерго”

  від 28.08.2021 № 34/2021

  ПОРЯДОК

  організації та проведення особистого

  прийому громадян в приватному акціонерному товаристві

  “Національна енергетична компанія “Укренерго”

  1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян в приватному акціонерному товаристві “Національна енергетична компанія “Укренерго”.

  2. Цей Порядок розроблено з урахуванням вимог Закону України “Про звернення громадян” та специфіки роботи НЕК “Укренерго”.

  3. Особистий прийом громадян керівництвом НЕК “Укренерго” проводиться в адмінбудинках НЕК “Укренерго” (м. Київ, вул. Симона Петлюри, 25 та 27) за попереднім записом згідно з графіком, затвердженим наказом НЕК “Укренерго”.

  У разі відсутності зазначених у графіку керівників НЕК “Укренерго”, особистий прийом громадян проводиться уповноваженими ними працівниками НЕК “Укренерго”.

  На період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та заходів стосовно стабілізації епідемічної ситуації, та протягом 30 днів з дня його відміни (далі – період дії карантину), особистий прийом громадян керівництвом НЕК “Укренерго” проводиться за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку та шляхом направлення громадянами письмових звернень.

  4. Тривалість одного особистого прийому не може перевищувати 30 хвилин.

  5. Попередній запис на особистий прийом громадян керівництвом НЕК “Укренерго” здійснюється через електронну пошту: befree@ua.energy.

  Проведення запису громадян на особистий прийом посадовими особами НЕК “Укренерго” завершується за чотирнадцять днів до передбаченої графіком дати прийому відповідним працівником НЕК “Укренерго”.

  Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

  6. Для запису на особистий прийом громадянином повідомляється прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання (а для внутрішньо переміщених осіб – адресу, за якою особі може бути вручена офіційна кореспонденція), номери контактних телефонів громадянина, який записується на прийом, чи відомості щодо інших засобів зв’язку з ним. Під час запису на особистий прийом громадянин (його представник) надає виклад змісту питань, що порушуватимуться перед керівництвом НЕК “Укренерго”, та копії наявних рішень, прийнятих із цих питань, а також інші документи по суті порушуваних питань і додаткові матеріали (за бажанням) у електронному вигляді, надіслані з використанням мережі Інтернет на електронну пошту: befree@ua.energy, не пізніше, ніж за чотирнадцять днів до дня проведення особистого прийому.

  7. Особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території, мають таке ж право на подання звернення, як і громадяни України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

  8. Запис на особистий прийом керівництвом НЕК “Укренерго” не проводиться у разі звернення:

  одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо це питання вирішено по суті;

  • з питання оскарження рішення з порушенням визначеного статтею 17 Закону України “Про звернення громадян” терміну подання скарги;
  • звернення неповнолітньої особи та особи, визнаної судом недієздатною (за винятком випадків, коли від імені особи діє законний представник, повноваження якого оформлені в порядку, встановленому чинним законодавством);
  • письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство.

  Про відмову у записі та причини відмови громадянинові надаються відповідні роз’яснення працівником адміністративного відділу, який проводить запис.

  9. Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні їх представники, повноваження яких підтверджуються відповідно до чинного законодавства.

  Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому громадян не допускається.

  10. Працівник НЕК “Укренерго”, який проводить особистий прийом громадян, розглядає питання по суті, надає обґрунтоване роз’яснення відповідно до чинного законодавства та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).

  11. Працівник, який здійснює особистий прийом, для забезпечення кваліфікованого роз’яснення порушених громадянином питань може залучати до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів товариства або отримувати від них необхідну інформацію.

  12. У разі, якщо порушене громадянином питання вирішити безпосередньо на особистому прийомі неможливо, таке звернення розглядається в порядку розгляду письмових звернень згідно із Законом України “Про звернення громадян”. Про результати розгляду такого звернення громадянину повідомляється письмово.

  13. Звернення громадян на особистому прийомі реєструються відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348.

  14. Допуск громадян в адмінбудинки НЕК “Укренерго” (м. Київ, вул. Симона Петлюри, 25 та 27) на особистий прийом здійснюється за разовими перепустками згідно з вимогами Інструкції про пропускний режим в адмінбудинках НЕК “Укренерго” по вул. Симона Петлюри, 25 та 27 і на прилеглій території, затвердженої протоколом засідання правління НЕК “Укренерго” від 01.07.2021 № 26/2021.

  Для отримання разової перепустки в адмінбудинки НЕК “Укренерго” громадяни, які записались на особистий прийом, повинні мати при собі документи, які посвідчують їх особу, передбачені Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”, або військовий квиток (для військовослужбовців, військовозобов’язаних, резервістів), або видане органом Пенсійного фонду України пенсійне посвідчення (далі – документи, що посвідчують особу), а в разі представлення інтересів інших осіб – також документи, що підтверджують відповідні повноваження.

  15. Прийом керівництвом НЕК “Укренерго” працівників товариства з особистих питань здійснюється також за попереднім записом у дні та години згідно з графіком особистого прийому громадян.

  16. Інформація про порядок і графік особистого прийому громадян керівництвом НЕК “Укренерго” розміщується на офіційному вебсайті товариства.

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Наказ НЕК «Укренерго»

  від 21.09.2021 №551

  Графік

  особистого прийому громадян керівництвом НЕК «Укренерго»

  з/п

  Прізвище, ініціали та посада Дні та години прийому громадян Електронна пошта, за якою проводиться запис
  1. Кудрицький В.Д., голова правління Другий вівторок місяця з 15:00 до 17:00 befree@ua.energy
  2. Немировський А.І., член правління Перша середа місяця з 13:00 до 15:00 befree@ua.energy
  3. Юрков М.О., член правління Другий вівторок місяця 3 09:00 до 11:00 befree@ua.energy
  4. Безрукова М.В., член правління Четвертий вівторок місяця з 09:00 до 11:00 befree@ua.energy
  5. Брехт О.О., в.о. члена правління – директор з експлуатації та розвитку мережі Четверта середа місяця з 15:00 до 17:00 befree@ua.energy
  6. Вишневський М.В., директор з ринкових операцій Перший понеділок місяця з 15:00 до 17:00 befree@ua.energy
  7. Зайченко В.Б., директор з управління ОЕС України – головний диспетчер Третій четвер місяця з 10:00 до 12:00 befree@ua.energy
  8. Карпенко О.В., директор з комерційного обліку Третя середа місяця з 16:00 до 18:00 befree@ua.energy
  9. Павленко О.Ю., директор з інвестицій Третя п’ятниця місяця з 15:00 до 17:00 befree@ua.energy
  10. Поян О.С., директор з управління ланцюгами поставок Перший вівторок місяця з 09:00 до 11:00 befree@ua.energy
  11. Галаган С.В., директор з інформаційних технологій Третій четвер місяця з 15:00 до 17:00 befree@ua.energy
  12. Геренко С.О., директор з управління персоналом Четверта п’ятниця місяця з 15:45 до 17:45 befree@ua.energy
  13. Скрипник О.І., в.о. директора фінансового Друга п’ятниця місяця з 14:00 до 16:00 befree@ua.energy

   

  Онлайн:

  ФОРМИ он-лайн ЗВЕРНЕНЬ

  Оберіть тип звернення:

   Усі поля обов’язкові для заповнення!


   Прізвище
   Ім’я
   По батькові
   Місце проживання

   Поштова адреса та e-mail для отримання відповіді

   Суть порушеного питання:


   Термін розгляду – до 30 днів**

    Усі поля обов’язкові для заповнення!


    Прізвище
    Ім’я
    По батькові
    Поштова адреса або e-mail для отримання відповіді:

    Опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа щодо якого робиться запит :


    Термін розгляду – до 5 днів*

    * – відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»

    ** – відповідно до Закону України «Про звернення громадян»