Пошук
Пошук
Сторінки
Записи
 • UA
 • EN
 • EN
 • Про компанію

  Національна енергетична компанія «Укренерго» – приватне акціонерне товариство зі 100% акцій у власності держави, що належить до сфери управління Міністерства енергетики України. Укренерго – оператор системи передачі України з функціями оперативно-технологічного управління Об’єднаною енергосистемою України (ОЕС), передачі електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж, а також адміністратора комерційного обліку та адміністратора розрахунків на ринку електричної енергії України.

  Укренерго забезпечує:

  • баланс виробництва і споживання електроенергії і потужності в енергосистемі в режимі реального часу;
  • експлуатацію та розвиток магістральних і міждержавних електромереж;
  • паралельну роботу енергосистеми України з енергосистемами сусідніх країни;
  • технічну можливість експорту/імпорту електроенергії до 4-х країн Євросоюзу та сусідніх країн.

  Організаційна структура* НЕК «Укренерго» побудована за регіональним принципом та включає 4 територіальні управління обслуговування мережі: Північне, Південне, Східне та Західне. До їх складу входять 15 регіональних центрів обслуговування мереж (РЦОМ). Функції диспетчерського контролю в компанії виконують 6 регіональних диспетчерських центрів. Крім цього, складі компанії функціонують спеціалізовані відокремлені підрозділи «Будівництво і ремонт» та «Укренергосервіс». 

  Наш персонал чисельністю понад 7 тисяч працівників обслуговує унікальне високотехнологічне обладнання 103** підстанцій 220-750 кВ та понад 19 тис. км магістральних та міждержавних ЛЕП, якими щороку передається сотні мільярдів кіловат-годин електроенергії від генерації у розподільчі мережі.

  Укренерго будує нові підстанції та лінії електропередачі, реконструює діючі для підвищення ефективності та надійності мережі електропередачі, забезпечення видачі додаткових потужностей АЕС, можливості інтеграції ВДЕ в енергосистему та забезпечення технічної відповідності роботи мережі стандартам та вимогам ENTSO-E. Щорічні інвестиції сягають до 5 млрд грн.

  Укренерго залучає кредитні кошти Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського інвестиційного банку та німецької групи KfW для реалізації найбільш масштабних та ресурсоємних проектів.

  Кредитний портфель Укренерго становить 1,4 млрд євро.

  Укренерго активно працює над стратегічною ціллю – інтеграцією ОЕС України з об’єднанням системних операторів європейських енергосистем ENTSO-E. 28 червня 2017 року підписано «Угоду про умови майбутнього об’єднання енергосистем України та Молдови з енергосистемою континентальної Європи». Відтоді компанія системно рухається у виконанні дорожньої карти інтеграції. Підписано Експлуатаційну угоду про створення спільного блоку регулювання Україна/Молдова.

  За підсумками 2020 року НЕК “Укренерго” повністю завершила збір та підготовку даних для створення математичної моделі енергосистеми України та дослідження її статичної і динамічної стійкості при синхронній роботі з енергосистемою Європи.

  У жовтні 2020 року фінальна частина набору даних для проведення таких досліджень була передана Консорціуму ENTSO-E, до складу якого входять шість європейських ОСП: 50Hertz (Німеччина), PSE S.A. (Польща), MAVIR (Угорщина), SEPS (Словаччина), Transelectrica (Румунія) та EMС (Сербія).

  Консорціум підтвердив достатність даних і, відповідно до Сервісного контракту, укладеного з “Укренерго” у 2019 році, у другій половині 2021 року має завершити дослідження статичної і динамічної стійкості енергосистеми та визначити технічну можливість синхронної роботи ОЕС України з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E.

  Крім того, у 2020 році було оновлено Каталог заходів з інтеграції ОЕС України до ENTSO-E відповідно до вимог мережевих кодексів ЄС та Рамкової угоди синхронної зони континентальної Європи ENTSO-E (Synchronous Area Framework Agreement – SAFA), яка замінила діючий раніше Operation Handbook (організаційні правила і рекомендації з експлуатації мережі ENTSO-E).

  Також у межах підготовки ОЕС України до синхронізації з ENTSO-E Укренерго реалізує низку проєктів з будівництва та реконструкції мереж для підвищення надійності живлення прикордонних районів та роботи інтерконекторів.

  Укренерго доклало максимум зусиль та забезпечило формування вторинного законодавства з питань функціонування нової моделі ринку електроенергії, а також впровадило платформу Market management system (MMS) для здійснення операцій з купівлі/продажу електроенергії на балансуючому ринку та ринку допоміжних послуг.

  Укренерго є одним з ключових гравців на ринку електроенергії, який виконує функції адміністратора комерційного обліку та адміністратора розрахунків, а також покладені на нього зобов’язання із забезпечення загальнодоступних інтересів (ПСО) у процесі функціонування ринку.

  Укренерго розширює коло міжнародного співробітництва для інтеграції найкращого світового досвіду під час технологічного оновлення, а також інституційної і корпоративної реформ в компанії. У 2018 р. створено незалежну наглядову раду та повноцінний комплаєнс-офіс.

  У 2019 р. компанія була корпоратизована.

  Впроваджена інтегрована система управління НЕК “Укренерго” відповідає вимогам міжнародних стандартів ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018. У 2021 році cистема управління інформаційною безпекою Укренерго було сертифікована за міжнародним стандартом ISO/IEC 27001:2013. 

  *Нова організаційна структура НЕК “Укренерго” затверджена 28 липня 2021 р. 

  **Без урахування 34-х підстанцій та низки ліній, які знаходиться на тимчасово окупованих територіях Донбасу та АР Крим.