Пошук
Пошук
Сторінки
Записи
 • UA
 • EN
 • EN
 • Провідний бухгалтер з обліку необоротних активів та капітальних інвестицій

   Вакансія у центральному офісі Укренерго м. Київ, вул. C. Петлюри, 25

  Основні обов’язки

  • ведення аналітичного і синтетичного обліку по рахунках 10 «Основні засоби», 11 «Інші» необоротні матеріальні активи», 12 «Нематеріальні активи», 13 «Знос необоротних активів» на підставі первинних документів, 15 «Капітальні інвестиції»; 42/4 «Безоплатно одержані необоротні активи»; 63/125 «Розрахунки по капінвестиціям»;
  • контроль у встановленому порядку складання актів введення в експлуатацію, переміщення та вибуття основних засобів;
  • ведення обліку зносу основних засобів та нематеріальних активів;
  • проведення інвентаризації основних засобів та нематеріальних активів;
  • здійснення розрахунку амортизації основних засобів, нематеріальних активів;
  • ведення податкового обліку по операціях з необоротними активами та іншими операціями, облік яких веде провідний бухгалтер;
  • своєчасне складання авізо для відокремлених підрозділів ДП «НЕК «Укренерго» та реєстрування всіх авізо, що передаються у відокремлені підрозділи ДП «НЕК «Укренерго»;
  • складання регістрів та формування аналітичних відомостей бухгалтерського обліку по субрахунках рахунків 10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи», 12 «Нематеріальні активи», 13 «Знос необоротних активів»; субрахунках 15/210 «Обладнання, що не потребує монтажу виробниче»; 15/211 «Обладнання, що потребує монтажу виробниче»;
  • 15/212 «Проектні, монтажні роботи по виробничому обладнанню»; 15/221 «Обладнання, що не потребує монтажу невиробниче»; 15/310 «Придбання МНМА виробничих»; 15/320 «Придбання бібліотечних фондів»; 15/410 «Придбання (створення) програмного забезпечення»; 15/430 «Придбання прав на користування майном»; 42/4 «Безоплатно одержані необоротні активи»; 63/125 «Розрахунки по капінвестиціям»;
  • самостійно і в повному обсязі ведення обліку операцій, пов’язаних із розрахунками з постачальниками по капітальних інвестиціях з додержанням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, з урахуванням особливостей діяльності підприємства та принципів облікової політики;
  • складання та подання звітів по нарахуванню амортизації;
  • складання статистичної та відомчої звітності, збирання необхідних даних та передача їх в установлені терміни;
  • підготовка узагальнюючих матеріалів та довідок керівництву компанії для розгляду результатів фінансово-економічної діяльності.

  Необхідна освіта

  Вища економічна

  Додаткова освіта

  Сертифікати про складання екзаменів з МСФЗ вітаються

  Вимоги:

  • високі аналітичні та комунікативні здібності організованість, цілеспрямованість, аналогічний досвід роботи за напрямком від 3 років;
  • знання бухгалтерського та податкового обліку та П (С)БО, МСФЗ. Творчий підхід до вирішення поставлених завдань, активність і ініціатива в освоєнні нових комп’ютерних та інформаційних технологій, здатність швидко адаптуватися до нових умов і вимог тощо;
  • дотримання службової дисципліни; своєчасність та оперативність виконання доручень,здатність виконувати посадові функції самостійно, без допомоги керівника, здатність чітко організовувати і планувати виконання доручених завдань, вміння раціонально використовувати робочий час, розставляти пріоритети. Відкритість до нових знань, здатність до навчання, адекватність самооцінки, мотивація на розвиток, активна життєва позиція;
  • програмні продукти: MS Office (особливо Excel), ERP, Outlook, M.E.Doc.
  Поділитись:

  Вас може зацікавити