Пошук
Пошук
Сторінки
Записи
 • UA
 • EN
 • EN
 • Звіт з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей

  Згідно статті 19 Баланс попиту та пропозиції на електричну енергію Закону України № 2019-VІІІ Про ринок електричної енергії:

  Оператор системи передачі щороку розробляє звіт з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей для покриття прогнозованого попиту на електричну енергію та забезпечення необхідного резерву (звіт з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей) з урахуванням вимог безпеки постачання.

  Порядок підготовки, зміст та методологічні засади підготовки звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей визначаються кодексом системи передачі.

  Звіт з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей охоплює сценарну оцінку прогнозних балансів потужності та електроенергії ОЕС України на короткострокову, середньострокову та довгострокову перспективу з урахуванням, зокрема, структурних, економічних, ринкових, екологічних умов, заходів з управління попитом та енергоефективності, з дотриманням стандартів операційної безпеки.

  Такий звіт має включати:

  1) опис сценаріїв розвитку;

  2) методологію моделювання попиту/пропозиції на електричну енергію та роботи ОЕС України;

  3) аналіз основних тенденцій розвитку генеруючих потужностей та навантаження;

  4) оцінку ризиків ОЕС України у разі настання критичних умов з використанням відповідних критеріїв оцінки;

  5) результати розрахунків режимів роботи ОЕС України за найгіршими сценаріями та заходи із запобігання дефіциту генеруючої та передавальної потужності.

  Органи державної влади, Регулятор, суб’єкти ринку відповідно до своїх повноважень повинні надавати на запит оператора системи передачі інформацію, необхідну для підготовки звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей.

  Оператор системи передачі повинен забезпечити нерозголошення комерційної інформації, отриманої при підготовці звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей.

  Звіт з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей затверджується Регулятором та підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті оператора системи передачі.

  НЕК «Укренерго» підготовлено проект документу «Звіт з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей» (31.03.2019) та відповідну Методологію виконання документу «Звіт з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей».

  У ході розгляду проекту «Звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей» були внесені зміни та доповнення, з якими можна ознайомитися за посиланнями нижче:

  Зауваження та пропозиції до проектів документів можна надсилати в паперовому вигляді на адресу ДП «НЕК «Укренерго»: вул. Симона Петлюри 25, м. Київ, 01032 або в електронному вигляді: nес-kanc@ua.energy. Довідки за телефоном: (044) 205-49-22.

  Згідно з Законом України № 2019-VІІІ Про ринок електричної енергії (стаття 19 «Баланс попиту та пропозиції на електричну енергію»):

  Оператор системи передачі щороку розробляє звіт з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей (тут і далі — Звіт) для покриття прогнозованого попиту на електричну енергію та забезпечення необхідного резерву з урахуванням вимог безпеки постачання.

  Порядок підготовки, зміст та методологічні засади підготовки звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей визначаються Кодексом системи передачі.

  Звіт охоплює сценарну оцінку прогнозних балансів потужності та електроенергії ОЕС України на короткострокову, середньострокову та довгострокову перспективу з урахуванням, зокрема, структурних, економічних, ринкових, екологічних умов, заходів з управління попитом та енергоефективності, з дотриманням стандартів операційної безпеки.

  Такий Звіт має включати:

  1. опис сценаріїв розвитку;
  2. методологію моделювання попиту/пропозиції на електричну енергію та роботи ОЕС України;
  3. аналіз основних тенденцій розвитку генеруючих потужностей та навантаження;
  4. оцінку ризиків ОЕС України у разі настання критичних умов з використанням відповідних критеріїв оцінки;
  5. результати розрахунків режимів роботи ОЕС України за найгіршими сценаріями та заходи із запобігання дефіциту генеруючої та передавальної потужності.

  Органи державної влади, Регулятор, суб’єкти ринку відповідно до своїх повноважень повинні надавати на запит оператора системи передачі (ОСП) інформацію, необхідну для підготовки Звіту, у свою чергу ОСП повинен забезпечити нерозголошення комерційної інформації, отриманої при підготовці.

  Звіт затверджується Регулятором та підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті ОСП.

   

  Наразі ПрАТ «НЕК «Укренерго» на виконання вимог чинного законодавства підготовлено:

  Етап підготовки Результат Дата проведення, завершення або оприлюднення
  Підготовлено загальну схему щорічного циклу підготовки проекту Звіту. Загальна схема щорічного циклу підготовки проекту Звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей 24.01.2019
  Плану підготовки. Плану підготовки 31.01.2019
  Підготовлено методологію виконання документу Звіту. Методологія виконання документу «Звіт з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей» 16.09.2019
  Зібрано, оброблено та уточнено дані генеруючих компаній (актуальні та ретроспективні статистичні дані стосовно технічних, екологічних та економічних показників роботи). Наповнена база даних 21.10.2019
  Проведено круглий стіл «Методологічні засади, методи та засоби розробки Звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей» Прес-реліз, протокол 16.09.2019
  Проведено робочу нараду щодо формування перспективних сценаріїв розвитку теплової енергетики у контексті підготовки проєкту Звіту Протокол, список присутніх 1.10.2019
  Проведено робочу нараду щодо формування перспективних сценаріїв розвитку гідроенергетики у контексті підготовки проєкту Звіту Протокол, список присутніх 2.10.2019
  Зібрано, оброблено та уточнено дані операторів системи розподілу та генеруючих компаній стосовно формування узгоджених сценаріїв розвитку ОЕС на перспективу до 2030 року. Наповнена база даних 18.10.2019
  Проведено круглий стіл «Довгострокові прогнози узгодженого розвитку економіки та енергетики України як підґрунтя для підготовки Звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей» Прес-реліз, протокол 21.10.2019
  Проведено круглий стіл «Проблеми та перспективи розвитку ОЕС України у середньостроковій перспективі у контексті підготовки проєкту Звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей» Прес-реліз, протокол, список зареєстрованих 28.10.2019
  Усунуто зауваження та враховано пропозиції й відповідно до чого підготовлено попередню редакцію проєкту Звіту для оприлюднення. Проєкт 31.10.2019

  Оприлюднено попередню редакцію проєкту Звіту

  Проєкт 12.11.2019
  Проведено громадські обговорення Протокол, список зареєстрованих 28.11.2019
  Оприлюднено та подано на затвердження Регуляторові після доопрацювання остаточний проєкт Звіту Проєкт Звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей, 13.12.2019
  Обґрунтовуючі матеріали проєкту Звіту Обґрунтовуючі матеріалидодаток Адодаток Бдодаток Вдодаток Г, додаток Д. 13.12.2019
  Оприлюднено доопрацьовану Методологію виконання документу «Звіт з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей» Методологія виконання документу «Звіт з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей» 31.01.2020
  Оприлюднено та подано на затвердження проєкт «Звіт з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей – 2019» Звіт з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей – 2019 05.03.2020
  Затверджено постановою НКРЕКП від 13.03.2020 № 605 “Про затвердження Звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей” Постанова НКРЕКП Про затвердження Звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей” 13.03.2020
  Публікація затвердженого Звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей

  Звіт з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей-2019

  Постанова НКРЕКП №605 “Про затвердження Звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей”

  16.03.2020

   

  В разі наявності зауважень та/або пропозицій до методології та Звіту прохання надсилати їх в електронному вигляді на електронну пошту nес-kanc@ua.energy.

  Згідно з Законом України № 2019-VІІІ Про ринок електричної енергії (стаття 19 «Баланс попиту та пропозиції на електричну енергію»):

  Оператор системи передачі щороку розробляє звіт з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей (тут і далі — Звіт) для покриття прогнозованого попиту на електричну енергію та забезпечення необхідного резерву з урахуванням вимог безпеки постачання.

  Порядок підготовки, зміст та методологічні засади підготовки звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей визначаються Кодексом системи передачі.

  Звіт охоплює сценарну оцінку прогнозних балансів потужності та електроенергії ОЕС України на короткострокову, середньострокову та довгострокову перспективу з урахуванням, зокрема, структурних, економічних, ринкових, екологічних умов, заходів з управління попитом та енергоефективності, з дотриманням стандартів операційної безпеки.

  Такий Звіт має включати:

  1. опис сценаріїв розвитку;
  2. методологію моделювання попиту/пропозиції на електричну енергію та роботи ОЕСУкраїни;
  3. аналіз основних тенденцій розвитку генеруючих потужностей та навантаження;
  4. оцінку ризиків ОЕСУкраїни у разі настання критичних умов з використанням відповідних критеріїв оцінки;
  5. результати розрахунків режимів роботи ОЕСУкраїни за найгіршими сценаріями та заходи із запобігання дефіциту генеруючої та передавальної потужності.

  Органи державної влади, Регулятор, суб’єкти ринку відповідно до своїх повноважень повинні надавати на запит оператора системи передачі (ОСП) інформацію, необхідну для підготовки Звіту, у свою чергу ОСП повинен забезпечити нерозголошення комерційної інформації, отриманої при підготовці.

  Звіт затверджується Регулятором та підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті ОСП.

   

  Наразі ПрАТ «НЕК «Укренерго» на виконання вимог чинного законодавства підготовлено:

  Етап підготовки Результат Дата проведення, завершення або оприлюднення
  Підготовлено загальну схему щорічного циклу підготовки проекту Звіту. Загальна схема щорічного циклу підготовки проекту Звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей 24.01.2020
  План підготовки. План підготовки 31.01.2020
  Підготовлено методологію підготовки Звіту Методологія виконання оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей 14.09.2020
  Проведено круглий стіл «Методологічні засади, методи та засоби розробки Звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей»

  Прес-анонс про круглий стіл, протокол,   список запрошених,  список зареєстрованих осіб, відеозапис круглого столу

  16.09.2020