Пошук
Пошук
Сторінки
Записи
 • UA
 • EN
 • EN
 • Розробка проектної документації (ТЕО)

   Усі поля, відмічені зірочкою  (*) , обов'язкові до заповнення.
   Максимальний розмір кожного з файлів для завантаження становить 20 МБ  

   Найменування або П.І.Б. фізичної особи – замовника приєднання *

   E-mail адреса *

   Контактний номер телефону *

   Додаткова інформація

   1. Місце майбутнього розташування визначається поштовою адресою або позначається на викопіюванні з топографо-геодезичного плану або плані забудови території *
   Інша додаткова інформація (за потреби)

      

    Усі поля, відмічені зірочкою  (*) , обов'язкові до заповнення.
    Максимальний розмір кожного з файлів для завантаження становить 20 МБ  

    Найменування або П.І.Б. фізичної особи – замовника приєднання *

    E-mail адреса *

    Контактний номер телефону *

    Додаткова інформація

    1. Позастадійна робота (Схема видачі потужності електростанції або Схема зовнішнього електропостачання споживачів) *
    2. Супроводжувальний лист *
    3. Вихідні дані надані ОСП/ОСР *
    4. Лист погодження ТЕО від енергопостачальної компанії (якщо задіяна мережа ОСР)
    5. Листи погодження розрахункових схем (за наявності)
    6. Скореговані документи із попереднім зауваженням (якщо документи до розгляду надаються повторно)
    Інша додаткова інформація (за потреби)

       

     Усі поля, відмічені зірочкою  (*) , обов'язкові до заповнення.
     Максимальний розмір кожного з файлів для завантаження становить 20 МБ  

     Найменування або П.І.Б. фізичної особи – замовника приєднання *

     E-mail адреса *

     Контактний номер телефону *

     Додаткова інформація

     1. Супроводжувальний лист *
     2. Проект завдання на проектування *
     3. Копія технічних умов *
     4. Скореговані документи із попереднім зауваженням (якщо документи до розгляду надаються повторно)
     Інша додаткова інформація (за потреби)

        

      Усі поля, відмічені зірочкою  (*) , обов'язкові до заповнення.
      Максимальний розмір кожного з файлів для завантаження становить 20 МБ  

      Найменування або П.І.Б. фізичної особи – замовника приєднання *

      E-mail адреса *

      Контактний номер телефону *

      Додаткова інформація

      1. Супроводжувальний лист *
      2. Проектно-кошторисна документація *
      3. Технічне умови *
      4. Завдання на проектування *
      5. Скореговані документи із попереднім зауваженням (якщо документи до розгляду надаються повторно)
      Інша додаткова інформація (за потреби)

         

       Усі поля, відмічені зірочкою  (*) , обов'язкові до заповнення.
       Максимальний розмір кожного з файлів для завантаження становить 20 МБ  

       Найменування або П.І.Б. фізичної особи – замовника приєднання *

       E-mail адреса *

       Контактний номер телефону *

       Додаткова інформація

       1. Супроводжувальний лист *
       2. Проект технічних умов (з відображеною схемою приєднання) *
       3. Відсканована копія підписаної заяви Замовника “Про приєднання електроустановки певної потужності”
       4. Копія документа, який підтверджує право власності чи користування цим об’єктом, або копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, або, за відсутності об’єкта, копія документа, який підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою або копію витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно
       5. У разі відсутності кадастрового номера у свідоцтві про право власності на земельну ділянку - викопіювання з топографо-геодезичного плану або плану забудови території із зазначенням місця розташування земельної ділянки
       6. Ситуаційний план та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування об’єкта (об’єктів) Замовника, земельної ділянки Замовника або прогнозної точки приєднання (для об’єктів, які приєднуються до електричних мереж уперше)
       7. Копія паспорта або належним чином оформлена довіреність чи інший документ на право укладати та підписувати договір про приєднання
       8. ТЕО (за наявності)
       9. Якщо Замовник – юридична особа або фізична особа-підприємець додатково надає копію витягу з Реєстру платників єдиного податку або копію свідоцтва платника податку на додану вартість (далі - ПДВ) або Замовник – фізична особа додатково надає реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку в паспорті - серія та номер паспорта)
       Інша додаткова інформація (за потреби)

          

       Передача і диспетчеризація