Пошук
Пошук
Сторінки
Записи
 • UA
 • EN
 • EN
 • План розвитку системи передачі на наступні 10 років

  Згідно статті 37 Розвиток системи передачі, Закону України № 2019-VІІІ Про ринок електричної енергії:

  Щороку до 1 травня оператор системи передачі відповідно до порядку, затвердженого Регулятором, розробляє та подає на затвердження Регулятору план розвитку системи передачі на наступні 10 років. План розвитку системи передачі на наступні 10 років має забезпечувати відповідність системи передачі потребам ринку електричної енергії та інтересам безпеки постачання електричної енергії.

  План розвитку системи передачі на наступні 10 років має містити, зокрема:

  1) заходи, спрямовані на забезпечення безпеки постачання електричної енергії;

  2) основні об’єкти системи передачі, будівництво або реконструкція яких є доцільними протягом наступних 10 років;

  3) інформацію про об’єкти системи передачі, які мають бути збудовані та/або реконструйовані протягом наступних 10 років, строки їх будівництва та/або реконструкції, джерела фінансування;

  4) інформацію про інвестиції в об’єкти системи передачі, щодо яких вже прийняті рішення та які перебувають на стадії реалізації, із зазначенням прогнозних інвестицій, що мають бути здійснені протягом наступних трьох років.

  План розвитку системи передачі на наступні 10 років розробляється на основі звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей, а також планів розвитку суміжних систем передачі, систем розподілу електричної енергії.

  Оператор системи передачі при підготовці плану розвитку системи передачі на наступні 10 років забезпечує проведення громадських обговорень та консультацій із заінтересованими учасниками ринку.

  Методологія Плану розвитку системи передачі на наступні 10 років

  Звіт щодо врахування або відхилення (з відповідним обґрунтуванням) наданих пропозицій та зауважень 16.10.2019 

  25 жовтня 2019 р. були проведені повторні громадські обговорення та консультації проєкту Плану розвитку системи передачі на 2020-2029 рр. із заінтересованими учасниками ринку, а також за участі Міністерства енергетики та захисту довкілля України та НКРЕКП України, протокол громадських обговорень додається.

  План розвитку системи передачі на 2020-2029 роки, схвалений постановою НКРЕКП №764 від 3.04.2020

  Проект «Плану розвитку системи передачі на 2021-2030 роки» 03.06.2020

  Олексій Брехт

  Директор з експлуатації та розвитку мережі