Пошук
Пошук
Сторінки
Записи
 • UA
 • EN
 • EN
 • Аналітичні матеріали

  Аналіз ефективності використання енергоресурсів у розвинених зарубіжних  країнах і залежність від їх імпорту

  Огляд основних положень енергетичних стратегій (довгострокових прогнозів) розвитку енергетики провідних зарубіжних країн

  Основні напрями диверсифікації імпорту енергетичних ресурсів країн-членів ЄС та заміщення їх нетрадиційними і поновлюваними джерелами енергії

  Зарубіжний досвід підвищення ефективності передавання та розподілу електроенергії, оптимізації витрат електроенргії в електромережах всіх рівнів напруги

  Зарубіжний досвід енергетичної статистики міжнародних організацій (МЕА, Євростат, ООН), нормативно-правове забезпечення та автоматизовані системи збору і оброблення інформації енергетичної статистики

  Огляд діяльності реформованих ринків електроенергії та тенденції ціноутворення на ринках електроенергії країн ОЕСР та Європейського Союзу

  Аналіз законодавства провідних зарубіжних країн та України щодо ефективного використання енергетичних ресурсів

  Огляд основних напрямів розвитку міждержавних і міжсистемних магістральних електромереж з розв’язанням проблем транскордонних перетікань електроенергії в умовах формування загальноєвропейського ринку електроенергії

  Огляд діяльності та економічної ефективності лібералізованих (конкурентних) ринків зарубіжних країн (ОЕСР, ЄС, США, Росії) та динаміка ціноутворення на електроенергію

  Прогнозне оцінювання та хід освоєння видобування нетрадиційних джерел природного газу в умовах конкуренції на енергетичному ринку

  Огляд світового досвіду зниження обсягів антропогенних викидів парникових газів на об’єктах енергетики

  Огляд зарубіжного досвіду організації PR-діяльності, зв’язків із громадськістю, іміджевої та рекламної діяльності енергетичних підприємств

  Огляд зарубіжного та вітчизняного досвіду переробки відходів деревини та можливості його використання при організації робіт з розчистки трас ліній електропередачі енергосистем України

  Оцінка стану зарубіжного та вітчизняного нормативно-правового забезпечення щодо обмеження впливу електромагнітного випромінювання та акустичних шумів об’єктів електроенергетики на здоров’я людини та навколишнє середовищє

  Оцінка стану та реалізації концепцій розвитку “інтелектуальних” електромереж у світовій практиці

  Огляд чинних кодексів електромереж і умов підключення споживачів до електромереж у зарубіжних країнах

  Зарубіжна практика стимулювання розвитку поновлюваних джерел енергії та їх приєднання до електромереж енергосистем

  Світовий досвід та економічна ефективність застосування електропередач і вставок постійного струму для забезпечення паралельної роботи несинхронізованих енергосистем

  Аналіз сучасного зарубіжного та вітчизняного досвіду влаштування систем блискавкозахисту об’єктів електричних мереж

  Зарубіжний досвід проектування, будівництва та експлуатації об’єктів електроенергетики з елегазовим обладнанням

  Досвід зарубіжних країн (ОЕСР, ЄС, Росія) та України з упровадження автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії на об’єктах електроенергетики та у споживачів електроенергії

  Системи режимно-технологічного управління електромережами та практика регулювання навантажень у енергосистемах зарубіжних країн з урахуванням розвитку поновалюваної енергетики

  Огляд ходу реформування ринків електроенергії і тарифоутворення в країнах ОЕСР, ЄС, США, Росії та України

  Огляд законодавства зарубіжних країн та України щодо відчуження (вилучення, викупу) земельних ділянок усіх форм власності для будівництва енергетичних об’єктів

  Зарубіжний досвід заміщення  імпортованих енергоносіїв поновлюваними енергетичними ресурсами, диверсифікація імпорту природного газу поставками зрідженого природного газу та впровадженням технологій видобутку сланцевого газу