Пошук
Пошук
Сторінки
Записи
 • UA
 • EN
 • EN
 • Корпоративне управління

  Успішне впровадження корпоративної реформи є базою для подальших якісних трансформацій у галузі в цілому та взірцем впровадження корпоративного управління для інших компаній.

  В результаті цієї реформи буде впроваджена модель відокремлення системного оператора передачі електроенергії, що дозволить Україні інтегруватись в енергетичні ринки Європи.

  Ціль реформи корпоративного управління Укренерго – забезпечення компетентного та неупередженого контролю за діями менеджменту з боку держави, проведення розмежування (unbundling) в електроенергетичному секторі та забезпечення можливості інтеграції Компанії до європейського енергетичного об’єднання.

  Укренерго вже виконало два етапи реформи. Створенно незалежну Наглядову раду, склад якої було сформовано з представників держави та незалежних членів на підставі результатів конкурсного відбору та затверджено Кабінетом міністрів України.

  29 липня 2019 р. Міністерство фінансів ухвалило наказ про перетворення ДП «НЕК «Укренерго» на акціонерне товариство (ПрАТ), 100% акцій якого належать державі.  Також Мінфіном затверджено статут ПрАТ «НЕК «Укренерго», розмір статутного капіталу якого склав 37,2 млрд грн.

  У серпні 2019 р. Укренерго подало документи до НКРЕКП для сертифікації в якості незалежного оператора системи передачі. Сертифікація Укренерго є вимогою Закону України «Про ринок електричної енергії» та директиви ЕС 2009/72, імплементація якої входить до міжнародних зобов’язань України. Сертифікація також є необхідною умовою отримання ліцензії на провадження діяльності з передачі електроенергії в новому ринку.

  Результатом проведення реформи стане підвищення довіри і легітимності в стосунках з міжнародними діловими партнерами, зменшення політичного впливу та збільшення рівня прозорості діяльності Компанії.