20 | ПС “Борівці” 35/10

Підпорядкування:

,


Адреса:

Технічні характеристики:


Напруга:

35/10 кВ


Потужність:

 МВА

Інформація по режимному дню:


Номінальна потужність, Sном:

2.5

 МВА

Максимально допустима потужність підстанції, Pмакс:

2.3

 МВт

(відповідно до коефіцієнтів, отриманих в результаті дослідження обладнання)


Об'єкт мережі при відключенні якого розраховується, Pмакс:


Електричне навантаження в режимний день, Pреж. день 17:00:

1.1

 МВт

Резерв дозволеної потужності споживачів, Pрез. дозв. пот.:

 МВт

Резервна потужність приєднання генерації:

 МВт

При цьому повідомляємо, що вказані вище обсяги необхідної реконструкції є приблизними та повинні бути уточнені під час виконання проектування та за результатами перевірки існуючого обладнання.

Також звертаємо Вашу увагу, що згідно з п.11.4 «Норм технологічного проектування енергетичних систем і електричних мереж 35 кВ і вище», допустимість приєднання електростанцій негарантованої потужності (ВЕС, СЕС та ін.) по одній лінії визначається за результатами техніко-економічного обґрунтування з прямим розрахунком надійності схеми приєднання.