Пошук
Пошук
Сторінки
Записи
 • UA
 • EN
 • EN
 • Щодо врахування Актів звірки при формуванні даних комерційного обліку електричної енергії за версією 2.

  Адміністратором комерційного обліку було отримано значну кількість звернень від учасників ринку електричної енергії стосовно невідповідності даних комерційного обліку, зазначених Операторами обліку в «Актах звірки загальної кількості відпущеної (отриманої) електроенергії між суміжними ліцензіатами»даним, завантаженим ними в систему MMS.

  З урахуванням зазначеного повідомляємо, що у разі виникнення різниці між обсягом відпуску/відбору електричної енергії по точках комерційного обліку (ЕІС-код типу ZV) за розрахунковий місяць, що визначені на підставі різниці показів засобів вимірювальної техніки (лічильників) в точках вимірювання на кінець та початок розрахункового місяця, і сумою даних погодинних обчислень за кожну розрахункову добу, що формувалися і надавалися Оператором обліку протягом розрахункового місяця до платформи MMS за версією 1, ця різниця повинна бути врахована Оператором обліку в скоригованих погодинних даних комерційного обліку, при надані до платформи MMS за версією 2 за наступною методикою.
  Обсяг небалансу між агрегованими погодинними даними комерційного обліку по віртуальній ТКО протягом місяця та даними, зафіксованими в Акті звірки, необхідно розділити між всіма годинними значеннями розрахункового місяця пропорційно їх частці від суми погодинних обсягів за розрахунковий місяць. Отримані скориговані неокруглені погодинні значення округлюються відповідно до вимог п.7 розділу IX Кодексу комерційного обліку електричної енергії. У разі, коли дробова частина розрахованого значення дорівнює або більша 0,5, робиться округлення цього значення до найближчого більшого цілого значення, а у разі якщо значення менше 0,5 – до найближчого меншого цілого значення. Залишок від округлення додається до неокругленого значення наступної розрахункової години в межах періоду того ж часового ряду даних. Залишок від округлення останнього значення у часовому ряду даних відкидається.
  Фактичні округлені дані комерційного обліку мають бути завантажені Оператором обліку до платформи MMS як черговий реліз версії 2.
  Просимо учасників ринку, у разі виявлення розбіжностей між сальдованими місячними обсягами в Актах звірки та сальдованими місячними даними комерційного обліку по відповідним ТКО в системі MMS звернутися до відповідальних Операторів обліку до кінця дня 23 серпня щодо перерахунку погодинних даних комерційного обліку згідно наведеної вище методики та їх перезавантаження на платформу MMS. Оператори обліку мають не пізніше 27 серпня звернутися до АКО з проханням відкрити доступ для перезавантаження даних комерційного обліку за версією 2 за липень 2019 року. Звернення надсилати електронною поштою на адресу mds.datahub@ua.energy. В темі листа зазначати «UPDV2:» та EIC код ТКО, в листі зазначити причини коригування, до листа додати скан підписаного Акту звірки.
  Терміни подачі до АКО звітних документів (Акт про виробіток та відпуск електричної енергії, Звіт про фізичний баланс області обліку за розрахунковий місяць) для учасників ринку, по ТКО яких виникли розбіжності з Актами звірки переносятся на 29 серпня.
   
  Поділитись:

  Вас може зацікавити