Пошук
Пошук
Сторінки
Записи
 • UA
 • EN
 • EN
 • Діючі нормативні документи

  Повітряні лінії електропередавання напругою понад 1 кВ змінного струму. Частина 1. Загальні вимоги. Загальні технічні характеристики
  Методика оцінки експлуатаційної готовності до використання каналів зв’язку телекомунікаційної мережі ДП «НЕК «Укренерго»
  Правила розроблення, викладання та впровадження стандартів ДП «НЕК «Укренерго»
  Зміни до Правил розроблення, викладання та впровадження стандартів ДП «НЕК «Укренерго»
  Забезпечення контролю і дотримання показників якості електричної енергії у процесі її передачі магістральними та міждержавними електричними мережами ДП «НЕК «Укренерго»
  Виконання робіт під напругою на повітряних лініях 220-750 кВ. СОУ НЕК 20.661:2019
  Вимоги до вітрових та сонячних електростанцій при їх роботі паралельно з ОЕС України
  Методика розрахунку уставок системи АЧР ОЕС України, що використовує абсолютне значення частоти та швидкість зниження частоти
  Стандарт процесного управління ДП “НЕК “Укренерго”
  Технічна політика ДП “НЕК “Укренерго” у сфері розвитку та експлуатації магістральних та міждержавних електричних мереж
  Методологія аналізу витрат і вигод проектів розвитку електричних мереж
  Введення в роботу технічно переоснащених або замінених складових частин діючих об’єктів магістральних електричних мереж без призупинення процесу передавання електроенергії. Настанова.
  Визначення необхідних умов і алгоритмів врахування ВЕС та СЕС при налаштуванні протиаварійних автоматичних пристроїв, призначених для запобігання порушенню стійкості (АЗПС) у перетинах ОЕС України, на режим роботи яких вони мають вплив. Методичні рекомендації.
  Загальні технічні вимоги до автоматизованих систем керування технологічними процесами підстанцій 220-750 кВ ОЕС України

  Технічне завдання з розробки схеми перспективного розвитку системи розподілу не погоджується з оператором системи передачі (НЕК “Укренерго”), якщо зміст зазначеного технічного завдання повністю відповідає Типовому технічному завданню з розробки Схеми перспективного розвитку системи розподілу 20 (35) кВ та вище, розміщеному на офіційному веб-сайті оператора системи передачі (НЕК “Укренерго”).
  У випадку, коли технічне завдання з розробки схеми перспективного розвитку системи розподілу не відповідає Типовому технічному завданню з розробки Схеми перспективного розвитку системи розподілу 20 (35) кВ та вище, оператор системи розподілу повинен погодити таке технічне завдання з оператором системи передачі (НЕК “Укренерго”) до початку робіт з розробки схеми перспективного розвитку системи розподілу.
  Подання технічного завдання з розробки схеми перспективного розвитку системи розподілу та схеми перспективного розвитку системи розподілу 20 (35) кВ та вище на розгляд та отримання висновку НЕК “Укренерго”, а також опрацьованих зауважень до них виконується безпосередньо ліцензіатом.

  Типове ТЗ на розробку Схеми перспективного розвитку ОСР

  Нормативні документи з організації регулювання частоти та потужності в Об’єднаній енергосистемі України:

  1. СОУ-Н ЕЕ ЯЕК 04.156:2009 “Основні вимоги щодо регулювання частоти та потужності в ОЕС України. Настанова”:​
  1. СОУ-Н ЕЕ 04.157:2009 “Методики і рекомендації щодо організації первинного та вторинного регулювання частоти та потужності на енергоблоках ТЕС (ТЕЦ). Настанова”:
  1. СОУ-Н ЕЕ 04.158:2009 “Методики і рекомендації щодо організації первинного та вторинного регулювання частоти та потужності на ГЕС. Настанова”:
  1. СОУ-Н ЕЕ ЯЕК 04.159:2009 “Методики і рекомендації щодо організації первинного та вторинного регулювання частоти та потужності на енергоблоках АЕС. Настанова”:
  1. СОУ-Н ЕЕ ЯЕК 04.160:2009 “Методики і рекомендації щодо перевірк​и готовності ТЕС, ГЕС і АЕС до участі у регулюванні частоти та потужності в ОЕС України. Настанова”:

  Вважати доцільним замість типових Технічних завдань на виконання техніко-економічного обґрунтування схеми видачі потужності (для електростанцій), при розробці позастадійних робіт «Схем видачі потужності електростанцій» та «Схем зовнішнього електропостачання споживачів», замовникам дотримуватись вимог СОУ-Н ЕЕ 40.1-00100227-103:2014 «Виконання схем перспективного розвитку ОЕС України, окремих енерговузлів та енергорайонів. Правила»​​​.