Пошук
Пошук
Сторінки
Записи
 • UA
 • EN
 • EN
 • Документи

  Шукаєте нормативи будівництва, реконструкції чи експлуатації в енергетиці?

  А, може, Ви експерт в енергетиці, і бажаєте взяти участь в обговоренні проектів нормативних документів?

  Тоді Ви саме у тому місці: у цьому розділі ми публікуємо чинні галузеві нормативні документи з будівництва, ремонту та експлуатації електромереж, а також з питань регулювання частоти та потужності в ОЕС України. Інформація постійно оновлюється.

  Для обговорення та пропозицій ми публікуємо проекти нормативних документів, а також проекти розвитку мереж.

  Повітряні лінії електропередавання напругою понад 1 кВ змінного струму. Частина 1. Загальні вимоги. Загальні технічні характеристики
  Методика оцінки експлуатаційної готовності до використання каналів зв’язку телекомунікаційної мережі «НЕК «Укренерго»
  Правила розроблення, викладання та впровадження стандартів «НЕК «Укренерго»
  Виконання робіт під напругою на повітряних лініях 220-750 кВ
  Вимоги до вітрових та сонячних електростанцій при їх роботі паралельно з ОЕС України
  Методика розрахунку уставок системи АЧР ОЕС України, що використовує абсолютне значення частоти та швидкість зниження частоти
  Стандарт процесного управління ДП “НЕК “Укренерго”
  Технічна політика “НЕК “Укренерго” у сфері розвитку та експлуатації магістральних та міждержавних електричних мереж
  Методологія аналізу витрат і вигод проектів розвитку електричних мереж
  Введення в роботу технічно переоснащених або замінених складових частин діючих об’єктів магістральних електричних мереж без призупинення процесу передавання електроенергії. Настанова.
  Визначення необхідних умов і алгоритмів врахування ВЕС та СЕС при налаштуванні протиаварійних автоматичних пристроїв, призначених для запобігання порушенню стійкості (АЗПС) у перетинах ОЕС України, на режим роботи яких вони мають вплив. Методичні рекомендації.
  Загальні технічні вимоги до автоматизованих систем керування технологічними процесами підстанцій 220-750 кВ ОЕС України Процедура перевірки галузевого нормативного документа та вимоги до оформлення висновку перевірки
  Порядок перевірки високовольтного випробувального обладнання. Основні положення
  Порядок допуску працівників та виконання робіт підрядними організаціями на об`єктах НЕК «Укренерго»
  Методичні рекомендації щодо організації обслуговування автоматизованих підстанцій НЕК “Укренерго”
  Норми якості електричної енергії в магістральних та міждержавних електричних мережах НЕК “Укренерго”/ Забезпечення контролю якості і дотримання показників якості електричної енергії у процесі її передачі”
  Загальні технічні вимоги до підсистем релейного захисту та протиаварійної автоматики у складі автоматизованих систем управління підстанцій 220 – 750 кВ ОЕС України
  Стандарт підприємства «Транспортне забезпечення НЕК «Укренерго»

  Технічне завдання з розробки схеми перспективного розвитку системи розподілу не погоджується з оператором системи передачі (НЕК “Укренерго”), якщо зміст зазначеного технічного завдання повністю відповідає Типовому технічному завданню з розробки Схеми перспективного розвитку системи розподілу 20 (35) кВ та вище, розміщеному на офіційному веб-сайті оператора системи передачі (НЕК “Укренерго”).
  У випадку, коли технічне завдання з розробки схеми перспективного розвитку системи розподілу не відповідає Типовому технічному завданню з розробки Схеми перспективного розвитку системи розподілу 20 (35) кВ та вище, оператор системи розподілу повинен погодити таке технічне завдання з оператором системи передачі (НЕК “Укренерго”) до початку робіт з розробки схеми перспективного розвитку системи розподілу.
  Подання технічного завдання з розробки схеми перспективного розвитку системи розподілу та схеми перспективного розвитку системи розподілу 20 (35) кВ та вище на розгляд та отримання висновку НЕК “Укренерго”, а також опрацьованих зауважень до них виконується безпосередньо ліцензіатом.

  Типове ТЗ на розробку Схеми перспективного розвитку ОСР

  Нормативні документи з організації регулювання частоти та потужності в Об’єднаній енергосистемі України:

  1. СОУ-Н ЕЕ ЯЕК 04.156:2009 “Основні вимоги щодо регулювання частоти та потужності в ОЕС України. Настанова”:​
  1. СОУ-Н ЕЕ 04.157:2009 “Методики і рекомендації щодо організації первинного та вторинного регулювання частоти та потужності на енергоблоках ТЕС (ТЕЦ). Настанова”:
  1. СОУ-Н ЕЕ 04.158:2009 “Методики і рекомендації щодо організації первинного та вторинного регулювання частоти та потужності на ГЕС. Настанова”:
  1. СОУ-Н ЕЕ ЯЕК 04.159:2009 “Методики і рекомендації щодо організації первинного та вторинного регулювання частоти та потужності на енергоблоках АЕС. Настанова”:
  1. СОУ-Н ЕЕ ЯЕК 04.160:2009 “Методики і рекомендації щодо перевірк​и готовності ТЕС, ГЕС і АЕС до участі у регулюванні частоти та потужності в ОЕС України. Настанова”:

  Вважати доцільним замість типових Технічних завдань на виконання техніко-економічного обґрунтування схеми видачі потужності (для електростанцій), при розробці позастадійних робіт «Схем видачі потужності електростанцій» та «Схем зовнішнього електропостачання споживачів», замовникам дотримуватись вимог СОУ-Н ЕЕ 40.1-00100227-103:2014 «Виконання схем перспективного розвитку ОЕС України, окремих енерговузлів та енергорайонів. Правила»​​​.

  (публікується згідно з п.6.1. розділу IV Кодексу системи передачі)

  1. Інструкція про розслідування і облік технологічних порушень на об’єктах електроенергетики і в об’єднаній енергетичній системі України СОУ-Н МПЕ 40.1.08.551:2009, затверджена наказом Міністерства палива та енергетики України від 09.06.2005р. №255 (у редакції наказу Мінпаливенерго України від 29.12.2008 №668), зареєстрована в Міністерстві юстиції України 10 березня 2009р. за №208/16224;

  2. Інструкція з обліку та розслідування технологічних порушень в роботі енергетичного господарства споживачів, затверджена наказом Мінпаливенерго України 04.08.2006 №270, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 22 серпня 2006р. за №993/12867;

  3. Положення про порядок розслідування та обліку порушень в роботі атомних станцій, затверджене наказом Державного комітету ядерного регулювання України 01.12.2004 №184 (у редакції наказу Державної інспекції ядерного регулювання України 20.04.2011 №39), зареєстроване в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2004 р. за №1594/10193 (НП 306.2.100-2004) ;

  4. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019р. №337;

  5. Облік та оцінювання роботи пристроїв релейного захисту, електроавтоматики та протиаварійної автоматики. Інструкція – СОУ-Н ЕЕ 35.504:2006;

  6. Методичні вказівки із розслідування причин пошкоджень металу лопаточного апарату і дисків парових турбін електростанцій – РД 34.17.424–87

  В цьому розділі зібрані «мережеві кодекси» ENTSO-E. За своєю тематикою документи розподілені на три групи:

  Кодекси з експлуатації системи:

  • Керівництво з експлуатації системи передавання електроенергії (SO GL, SOGL ukr);
  • Мережевий кодекс з аварійних ситуацій та відновлення мережі (ER NC, ER ukr).

  Кодекси ринку:

  • Керівництво з розподілу пропускної спроможності та управління перевантаженнями (CACM GL, CACM GL ukr);
  • Керівництво з форвардного розподілу пропускної спроможності (FCA GL,  FCA GL ukr);
  • Керівництво з балансування електроенергії (EB GL, EB ukr).

  Кодекси з підключення до мережі:

  • Мережевий кодекс з вимог по підключенню генераторів до мережі (RfG NC, RfG NC ukr);
  • Мережевий кодекс з підключення споживачів (DC NCDC NC ukr);
  • Мережевий кодекс з вимог по підключенню систем та елементів енергоцентрів постійного струму до мережі (HVDC NC , HVDC NC ukr).